Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Luka

Bakapu

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Mukanda na Teofile (1-4)

  • Gabriele me tubila lubutuku ya Yoane Mbotiki (5-25)

  • Gabriele me tubila lubutuku ya Yezu (26-38)

  • Maria me kwenda kutala Elizabeti (39-45)

  • Maria me kumisa Yehowa (46-56)

  • Lubutuku ya Yoane mpi zina na yandi (57-66)

  • Mbikudulu ya Zekaria (67-80)

 • 2

  •  2 Lubutuku ya Yezu (1-7)

  • Bawanzio me monana na bangungudi (8-20)

  • Kuyotisa mpi kukumisa bunkete (21-24)

  • Simeoni me mona Kristu (25-35)

  • Ana ke tuba sambu na mwana (36-38)

  • Bo me vutuka na Nazareti (39, 40)

  • Yezu na bamvula 12 na tempelo (41-52)

 • 3

  • Yoane me yantika kisalu (1, 2)

  • Yoane ke longa bantu na kubaka mbotika (3-20)

  • Mbotika ya Yezu (21, 22)

  • Ndonga ya ba-nkaka ya Yezu (23-38)

 • 4

  • Diabulu me meka Yezu (1-13)

  • Yezu me yantika kulonga na Galilea (14, 15)

  • Bo me buya Yezu na Nazareti (16-30)

  • Na sinagoga na Kapernaumi (31-37)

  • Yezu me belula bokilo ya Simoni ti bantu ya nkaka (38-41)

  • Bantu me mona Yezu na kisika mosi ya kingenga (42-44)

 • 5

  • Bo me kanga bambisi na mutindu ya kuyituka; balongoki ya ntete (1-11)

  • Muntu ya lepre me beluka (12-16)

  • Yezu me belula kikata (17-26)

  • Yezu me binga Levi (27-32)

  • Ngiufula ya me tala kubuya madia (33-39)

 • 6

  • Yezu, “Mfumu ya Kisabatu” (1-5)

  • Yezu me belula muntu yina diboko ke nikanaka ve (6-11)

  • Bantumwa 12 (12-16)

  • Yezu ke longa mpi ke belula bantu (17-19)

  • Mambu ya ke pesaka kiese mpi mawa (20-26)

  • Zola sambu na bambeni (27-36)

  • Beno bika kusambisa (37-42)

  • Nti ke zabanaka na mbuma na yo (43-45)

  • Nzo ya bo me tunga mbote; nzo ya me konda fondasio ya ngolo (46-49)

 • 7

  • Lukwikilu ya mfumu mosi ya basoda (1-10)

  • Yezu me futumuna mwana ya mufwidi mosi na Naini (11-17)

  • Bo me pesa Yoane Mbotiki lukumu (18-30)

  • Yezu me bedisa ndonga ya bantu ya ntu-ngolo (31-35)

  • Yezu me lolula nkento mosi ya nsumuki (36-50)

   • Mbandu ya bantu yina vandaka na mfuka (41-43)

 • 8

  • Bankento yina vandaka kutambula ti Yezu (1-3)

  • Mbandu ya muntu ya ke kunaka (4-8)

  • Bikuma yina Yezu vandaka kusadila bambandu (9, 10)

  • Yezu me tendula mbandu ya muntu ya ke kunaka (11-15)

  • Bo ke fikaka ve mwinda (16-18)

  • Mama ya Yezu mpi bampangi ya Yezu (19-21)

  • Yezu me nganina mupepe ya ngolo (22-25)

  • Yezu me tinda bademo na bangulu (26-39)

  • Mwana ya Yairusi ya nkento; nkento mosi me simba bilele ya zulu ya Yezu (40-56)

 • 9

  • Yezu me pesa bantumwa 12 bantuma sambu na kisalu ya kusamuna (1-6)

  • Erode me kuma kisaka-saka sambu na Yezu (7-9)

  • Yezu me disa bantu 5 000 (10-17)

  • Piere me zaba Kristu (18-20)

  • Yezu me tubila lufwa na yandi (21, 22)

  • Kuvanda longoki ya kieleka (23-27)

  • Yezu me kituka (28-36)

  • Yezu me belula mwana-bakala yina vandaka ti bademo (37-43a)

  • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (43b-45)

  • Balongoki me tula ntembe sambu na kuzaba nani me luta nene (46-48)

  • Muntu yina kele ve mbeni na beto kele sambu na beto (49, 50)

  • Bwala mosi ya Samaria me buya Yezu (51-56)

  • Mutindu ya kulanda Yezu (57-62)

 • 10

  • Yezu me tinda balongoki 70 (1-12)

  • Mawa na bambanza yina me balula ve ntima (13-16)

  • Balongoki 70 me vutuka (17-20)

  • Yezu me kumisa Tata na yandi sambu yandi ke ndimaka bantu ya kudikulumusa (21-24)

  •  Mbandu ya muntu ya mbote ya Samaria (25-37)

  • Yezu me kwenda kutala Marta mpi Maria (38-42)

 • 11

  • Mutindu ya kusamba (1-13)

   • Kisambu ya mbandu (2-4)

  • Yezu me basisa bademo na nsadisa ya musapi ya Nzambi (14-23)

  • Mpeve ya mbi me vutuka (24-26)

  • Kiese ya kieleka (27, 28)

  • Kidimbu ya Yonasi (29-32)

  • Mwinda ya nitu (33-36)

  • Mawa na bamfumu ya mabundu ya luvunu (37-54)

 • 12

  • Levire ya Bafarize (1-3)

  • Beno wa Nzambi boma, kansi bantu ve (4-7)

  • Kundima Kristu (8-12)

  • Mbandu ya mvwama ya zoba (13-21)

  • Beno bika kudiyangisa (22-34)

   • Kimvuka ya fioti (32)

  • Kukengila (35-40)

  • Kapita ya kwikama mpi kapita ya kukonda kwikama (41-48)

  • Ngemba ve, kansi kukabwana (49-53)

  • Mfunu ya kutala mbote-mbote bantangu (54-56)

  • Kuyidika makambu (57-59)

 • 13

  • Beno balula ntima, kana ve beno ta fwa (1-5)

  • Mbandu ya nti ya bafige yina ke butaka ve (6-9)

  • Yezu me belula nkento mosi ya kufumbama na Kisabatu (10-17)

  • Mbandu ya nkeni ya mutarde mpi ya levire (18-21)

  • Yo kele mfunu na kusala ngolo sambu na kukota na kielo ya fioti (22-30)

  • Erode, “mukengi yina” (31-33)

  • Yezu me dila sambu na Yerusalemi (34, 35)

 • 14

  • Yezu me belula muntu mosi yina vandaka ti maladi ya ke vimbisaka makulu ti maboko na Kisabatu (1-6)

  • Vanda munzenza ya kudikulumusa (7-11)

  • Bingisa bantu yina lenda futa nge ve (12-14)

  • Mbandu ya bantu yina pesaka bikuma (15-24)

  • Bibansa ya kuvanda longoki (25-33)

  • Mungwa yina me vidisa ntomo na yo (34, 35)

 • 15

  • Mbandu ya dimeme yina vilaka (1-7)

  • Mbandu ya drakime yina vilaka (8-10)

  • Mbandu ya mwana yina vilaka (11-32)

 • 16

  • Mbandu ya kapita ya kukonda lunungu (1-13)

   • ‘Muntu yina kele ya kwikama na bima ya fioti kele ya kwikama na bima ya nene’ (10)

  • Nsiku mpi Kimfumu ya Nzambi (14-18)

  • Mbandu ya mvwama mpi Lazare (19-31)

 • 17

  • Kubula sakuba, kulolula, mpi lukwikilu (1-6)

  • Bampika ya mpamba (7-10)

  • Bantu kumi ya lepre me beluka (11-19)

  • Kimfumu ya Nzambi ke kwisa (20-37)

   • Kimfumu ya Nzambi “kele na kati-kati na beno” (21)

   • “Beno yibuka nkento ya Loti” (32)

 • 18

  • Mbandu ya mufwidi ya nkento yina vandaka kukwenda na zuzi mbala na mbala (1-8)

  • Mufarize mpi kalaki ya mpaku (9-14)

  • Yezu mpi bana ya fioti (15-17)

  • Ngiufula ya mfumu mosi ya mvwama (18-30)

  • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (31-34)

  • Kifwa-meso yina vandaka kulomba bima me mona diaka (35-43)

 • 19

  • Yezu me kwenda kutala Zasheo (1-10)

  • Mbandu ya bamine kumi (11-27)

  • Kukota ya lukumu ya Yezu (28-40)

  • Yezu me dila sambu na Yerusalemi (41-44)

  • Yezu me kula bantu na tempelo (45-48)

 • 20

  • Bo me tula ntembe na kiyeka ya Yezu (1-8)

  • Mbandu ya bantu ya ke salaka bilanga yina fwaka bantu (9-19)

  • Nzambi mpi Kaisali (20-26)

  • Ngiufula ya me tala lufutumuku (27-40)

  • Keti Kristu kele Mwana ya Davidi? (41-44)

  • Lukebisu sambu na bansekudi (45-47)

 • 21

  • Mbongo zole ya bibende ya mufwidi ya nkento yina vandaka nsukami (1-4)

  • KIDIMBU YA MAMBU YINA FWETE SALAMA (5-36)

   • Bitumba, kunikana ya ngolo ya ntoto, bipupa, nzala (10, 11)

   •  Basoda ta ziunga Yeruzalemi (20)

   • Bantangu ya bo me tulaka ya makanda (24)

   • Kukwisa ya Mwana ya muntu (27)

   • Mbandu ya nti ya bafige (29-33)

   • Beno bikala ya kusikama (34-36)

  • Yezu ke longa na tempelo (37, 38)

 • 22

  • Banganga-nzambi me sala komplo sambu na kufwa Yezu (1-6)

  • Bangidika sambu na Paki ya nsuka (7-13)

  • Yezu me yantikisa Madia ya Nkokila ya Mfumu (14-20)

  • “Muntu yina ke teka mono kele ti mono na mesa” (21-23)

  • Balongoki ke tulana ntembe ngolo sambu na kuzaba nani me luta nene (24-27)

  • Yezu me sala kuwakana sambu na kimfumu (28-30)

  • Yezu me tubila na ntwala mutindu Piere ta buya nde yandi me zaba yandi ve (31-34)

  • Mfunu ya kuyilama na ntwala; bambele zole ya bitumba (35-38)

  • Yezu ke samba na Ngumba ya Banti ya Olive (39-46)

  • Bo me kanga Yezu (47-53)

  • Piere me buya nde yandi me zaba ve Yezu (54-62)

  • Bo me seka Yezu (63-65)

  • Bo ke sambisa Yezu na ntwala ya Sanedreni (66-71)

 • 23

  • Yezu na ntwala ya Pilate mpi Erode (1-25)

  • Yezu ti bantu zole ya mbi ya bo me tula na zulu ya banti (26-43)

   • “Nge ta vanda ti mono na Paladisu” (43)

  • Lufwa ya Yezu (44-49)

  • Bo me zika Yezu (50-56)

 • 24

  • Yezu me futumuka (1-12)

  • Na nzila ya Emausi (13-35)

  • Yezu me monana na balongoki (36-49)

  • Yezu me tombuka na zulu (50-53)