Luka 13:1-35

  • Beno balula ntima, kana ve beno ta fwa (1-5)

  • Mbandu ya nti ya bafige yina ke butaka ve (6-9)

  • Yezu me belula nkento mosi ya kufumbama na Kisabatu (10-17)

  • Mbandu ya nkeni ya mutarde mpi ya levire (18-21)

  • Yo kele mfunu na kusala ngolo sambu na kukota na kielo ya fioti (22-30)

  • Erode, “mukengi yina” (31-33)

  • Yezu me dila sambu na Yerusalemi (34, 35)

13  Na ntangu yina, bantu ya nkaka yina vandaka pana tubilaka yandi mambu ya bantu ya Galilea yina Pilate fwaka bo ntangu bo vandaka kupesa bimenga.  Yandi tubilaka bo nde: “Keti beno ke yindula nde bantu yina ya Galilea vandaka bansumuki ya nene kuluta bantu yonso ya nkaka ya Galilea sambu mambu yina bwilaka bo?  Mono ke tubila beno nde ve; kansi kana beno balula ve ntima, beno yonso mpi ta fwa.+  To bantu 18 yina fwaka ntangu nzo-zulu ya Siloami bwilaka bo—keti beno ke yindula nde bo vandaka na mbi mingi kuluta bantu yonso ya nkaka yina ke zingaka na Yeruzalemi?  Mono ke tubila beno nde ve; kansi kana beno balula ve ntima, beno yonso ta fwa mutindu bo fwaka.”  Ebuna yandi pesaka mbandu yai: “Muntu mosi vandaka ti nti ya bafige yina yandi kunaka na kilanga na yandi ya vinu, mpi yandi kwisaka kusosa mbuma na nti yina kansi yandi monaka ve ata mosi.+  Yandi tubilaka muntu yina ke salaka na bilanga ya vinu nde, ‘Bamvula tatu me lunga tuka mono ke kwisaka kusosa mbuma na nti yai ya bafige kansi mono ke monaka ve ata mosi. Zenga yo! Sambu na nki yo fwete landa kubebisa ntoto?’  Yandi vutudilaka yandi nde, ‘Mfumu, bika yo diaka mvula yai tii kuna mono ta timuna na nziunga na yo mpi ta tula nsasa.  Kana yo buta mbuma na bilumbu ke kwisa, yo kele mbote; kansi kana ve, zenga yo.’”+ 10  Yandi vandaka kulonga na sinagoga mosi na Kisabatu. 11  Ebuna nkento mosi ya vandaka ti mpeve ya mbi yina pesaka yandi maladi tuka bamvula 18 vandaka pana; yandi vandaka ya kufumbama mpi vandaka kukuka ve ata fioti kutelama ya kusungama. 12  Ntangu Yezu monaka yandi, Yezu tubilaka yandi nde: “Nkento, nge me beluka na maladi na nge.”+ 13  Yandi tulaka maboko na zulu ya nkento yina, ebuna na mbala mosi yandi telamaka ya kusungama mpi yandi yantikaka kupesa Nzambi nkembo. 14  Kansi ntwadisi ya sinagoga waka makasi sambu Yezu belulaka nkento yina na Kisabatu mpi yandi tubilaka kimvuka ya bantu nde: “Bilumbu ya kusala kisalu kele sambanu;+ yo yina beno kwisa na bilumbu yina sambu bo belula beno, kansi beno kwisa ve na kilumbu ya Kisabatu.”+ 15  Kansi Mfumu vutudilaka yandi nde: “Bantu ya luvunu,+ keti na Kisabatu konso muntu na kati na beno ke kangulaka ve ngombe to mpunda na yandi na nzo na yo mpi ke nataka yo ve na nganda sambu na kupesa yo masa?+ 16  Keti yo lombaka ve nde nkento yai, yina kele mwana ya Abrahami mpi yina Satana kangaka tuka bamvula 18, bo katula yandi na bansinga yina na kilumbu ya Kisabatu?” 17  Ntangu yandi tubaka mambu yai, bambeni na yandi yonso yantikaka kuwa nsoni, kansi kimvuka ya mvimba ya bantu yantikaka kuwa kiese sambu na mambu yonso ya nkembo yina yandi salaka.+ 18  Yandi tubaka nde: “Kimfumu ya Nzambi me fwanana ti inki, mpi ti nki mono lenda fwanisa yo? 19  Yo me fwanana ti nkeni ya mutarde yina muntu mosi bakaka mpi kunaka na kilanga na yandi; yo yelaka mpi yo kumaka nti, ebuna bandeke ya zulu tungaka babuyamba na balutangu na yo.”+ 20  Yandi tubaka diaka nde: “Ti nki mono lenda fwanisa Kimfumu ya Nzambi? 21  Yo me fwanana ti levire, yina nkento mosi bakaka mpi vukisaka na bitesilu tatu ya nene* ya fufu tii kuna fufu yonso vimbaka.”+ 22  Mpi yandi vandaka kutambula mbanza na mbanza mpi bwala na bwala, yandi vandaka kulonga mpi kulanda kukwenda na Yeruzalemi. 23  Ebuna, muntu mosi songaka yandi nde: “Mfumu, keti bantu yina ta guluka kele fioti?” Yandi songaka bo nde: 24  “Beno sala ngolo kibeni sambu na kukota na kielo ya fioti,+ sambu mono ke tubila beno nde, bantu mingi ta sosa kukota kansi bo ta kuka ve. 25  Ntangu munkwa-nzo ta telama mpi ta kanga kielo, beno ta telama na nganda mpi beno ta yantika kubula na kielo, mpi kutuba nde, ‘Mfumu, kangudila beto.’+ Kansi yandi ta vutudila beno nde: ‘Mono me zaba ve kana beno me katuka na wapi.’ 26  Ebuna beno ta yantika kutuba nde, ‘Beto diaka mpi nwaka na ntwala na nge, mpi nge longaka na babala-bala na beto ya nene.’+ 27  Kansi yandi ta tubila beno nde, ‘Mono me zaba ve kana beno me katuka na wapi. Beno katuka na ntwala na mono, beno yonso bantu ya ke salaka mambu ya kukonda lunungu!’ 28  Kuna beno ta dilaka mpi ta kwetisaka meno, ntangu beno ta mona Abrahami, Izaki, Yakobi, mpi bambikudi yonso na Kimfumu ya Nzambi, kansi beno, bo me losa beno na nganda.+ 29  Diaka, bantu ta katuka na esti ti na westi mpi na nordi ti na sudi, bo ta vanda na mesa na Kimfumu ya Nzambi. 30  Kele ti bantu ya nsuka yina ta vanda bantu ya ntete, mpi kele ti bantu ya ntete yina ta vanda bantu ya nsuka.”+ 31  Kaka na ntangu yina, Bafarize ya nkaka kwisaka kutubila yandi nde: “Basika mpi katuka awa, sambu Erode ke zola kufwa nge.” 32  Yandi tubilaka bo nde: “Beno kwenda kusonga mukengi yina nde, ‘Wa! mono ke basisa bademo mpi ke belula bantu bubu yai mpi mbasi, ebuna na kilumbu ya tatu mono ta manisa.’ 33  Kansi, mono fwete landa nzila na mono bubu yai, mbasi, mpi mbasi-mbasi, sambu bo lenda fwa ve* mbikudi na nganda ya Yeruzalemi.+ 34  Yeruzalemi, Yeruzalemi, mbanza yina ke fwaka bambikudi mpi ke losilaka bantu yina bo ke tindilaka yo matadi+—mbala ikwa mono zolaka kuvukisa bana na nge mutindu nsusu ke vukisaka bana na yandi na nsi ya mapapu na yandi! Kansi beno zolaka ve!+ 35  Tala, bo me yambudila beno nzo na beno.+ Mono ke tubila beno nde, beno ta mona mono diaka ve tii kuna beno ta tuba nde: ‘Bika nde muntu yina ke kwisa na zina ya Yehowa* kubaka lusakumunu!’”+

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “leptoni ya nsuka.” Tala Bangindu ya Ngika B14.
Na kisina, “baseya.” Seya mosi kele balitre 7,33. Tala Bangindu ya Ngika B14.
To “yo lenda salama ve nde bo fwa.”