Luka 8:1-56

  • Bankento yina vandaka kutambula ti Yezu (1-3)

  • Mbandu ya muntu ya ke kunaka (4-8)

  • Bikuma yina Yezu vandaka kusadila bambandu (9, 10)

  • Yezu me tendula mbandu ya muntu ya ke kunaka (11-15)

  • Bo ke fikaka ve mwinda (16-18)

  • Mama ya Yezu mpi bampangi ya Yezu (19-21)

  • Yezu me nganina mupepe ya ngolo (22-25)

  • Yezu me tinda bademo na bangulu (26-39)

  • Mwana ya Yairusi ya nkento; nkento mosi me simba bilele ya zulu ya Yezu (40-56)

8  Ntangu fioti na nima, yandi kwendaka na bambanza mpi na babwala sambu na kusamuna mpi kuzabisa nsangu ya mbote ya Kimfumu ya Nzambi.+ Bantumwa 12 vandaka ti yandi;  bankento ya nkaka yina belukaka na bampeve ya mbi mpi na bamaladi vandaka ti yandi mpi: Maria yina bo vandaka kubinga Magdala, yina bademo nsambwadi basikaka na yandi;  Yoana+ nkento ya Kuza, kapita ya Erode; Suzana; ti bankento mingi ya nkaka, yina vandaka kusadila bima na bo sambu na kusadila bo.+  Ntangu kimvuka mosi ya nene ya bantu vukanaka ti bantu yina kwendaka ti yandi na bambanza, yandi tubaka na nsadisa ya mbandu mosi nde:+  “Muntu mosi ya ke kunaka basikaka sambu na kukuna bankeni na yandi. Ntangu yandi vandaka kukuna, bankeni ya nkaka bwaka na nzila ebuna bo niataka yo, mpi bandeke ya zulu diaka yo.+  Ya nkaka bwaka na zulu ya matadi, ebuna ntangu yo menaka, yo yumaka sambu masa vandaka ve.+  Ya nkaka diaka bwaka na kati ya bansende, ebuna bansende yina yelaka ti yo kangaka yo.+  Kansi ya nkaka bwaka na ntoto ya mbote, mpi ntangu yo menaka, yo butaka mbuma mbala 100.”+ Ntangu yandi tubaka mambu yai, yandi tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Bika muntu yina kele ti makutu ya kuwa, kuwa.”+  Kansi balongoki na yandi yulaka yandi ntendula ya mbandu yina.+ 10  Yandi tubaka nde: “Nzambi me pesaka beno nswa ya kubakisa binsweki ya santu ya Kimfumu ya Nzambi, kansi sambu na bantu ya nkaka, yo kele na bambandu+ sambu, ata bo ke tala, bo ke tala kaka mpamba, mpi ata bo ke wa, bo ke bakisa ve ntendula na yo.+ 11  Ntendula ya mbandu yina yo yai: Nkeni kele ndinga ya Nzambi.+ 12  Yina bwaka na lweka ya nzila kele bantu yina me wa ndinga, mpi na nima Diabulu me kwisa mpi me katula ndinga na bantima na bo sambu bo kwikila ve mpi bo guluka ve.+ 13  Yina kele na zulu ya matadi kele bantu yina, ntangu bo ke waka ndinga, bo ke yambaka yo na kiese, kansi bo kele ve ti misisa. Bo ke kwikilaka sambu na mwa ntangu, kansi na nsungi ya kumekama, bo ke yambulaka lukwikilu.+ 14  Sambu na yina bwaka na kati ya bansende, yo kele bantu yina waka ndinga, kansi sambu basusi, bimvwama,+ mpi biese ya luzingu yai ke nataka bo,+ yo ke kangaka bo kibeni mpi bo ke yedisaka ve ata mbuma mosi.+ 15  Sambu na yina bwaka na ntoto ya mbote, yo kele bantu yina, na nima ya kuwa ndinga ti ntima ya kitoko mpi ya mbote,+ bo ke simbaka yo na ntima mpi bo ke butaka mbuma ti kukanga-ntima yonso.+ 16  “Muntu mosi ve ke pedisaka mwinda mpi na nima yandi ke fikaka yo dilonga to ke tulaka yo na nsi ya mbeto, kansi yandi ke tulaka yo na zulu ya kima ya kutudila mwinda sambu bantu yina ke kota kumona nsemo.+ 17  Sambu kele ve ti kima mosi ya kubumbana yina ta monana ve pwelele mpi kele ve ti kima yina bo me bumbaka mbote-mbote yina ta zabana ve ata fioti mpi ta monana ve.+ 18  Yo yina, beno keba na mutindu beno ke wa, sambu muntu yina kele ti bima, bo ta yika yandi bima mingi,+ kansi muntu yina kele na yo ve, bo ta katula yandi ata bima yina yandi ke yindula nde yandi kele na yo.”+ 19  Na nima, mama na yandi ti bampangi na yandi+ kwisaka na yandi, kansi bo kukaka ve kukuma kisika yandi vandaka sambu bantu vandaka mingi.+ 20  Yo yina bo tubilaka yandi nde: “Mama na nge ti bampangi na nge me telama na nganda, bo ke zola kumona nge.” 21  Yandi vutudilaka bo nde: “Mama na mono mpi bampangi na mono kele bantu yina ke waka ndinga ya Nzambi mpi ke sadilaka yo.”+ 22  Kilumbu mosi, yandi ti balongoki na yandi kotaka na maswa, mpi yandi tubilaka bo nde: “Beto sabuka na simu ya nkaka ya dizanga.” Ebuna bo kwendaka.+ 23  Kansi ntangu bo vandaka kukwenda, yandi lalaka. Ebuna mupepe mosi ya ngolo bulaka na dizanga, masa yantikaka kufuluka na maswa, mpi bo vandaka na kigonsa.+ 24  Bo kwendaka kutedimisa yandi na mpongi, mpi bo tubaka nde: “Longi, Longi, beto ke zola kufwa!” Yo yina yandi telamaka, yandi nganinaka mupepe mpi kitembo ya ngolo, ebuna yo lembamaka mpi pima kotaka.+ 25  Na nima, yandi tubilaka bo nde: “Wapi lukwikilu na beno?” Kansi bo fulukaka na boma mpi bo yitukaka mingi, bo vandaka kutuba bo na bo nde: “Muntu yai kele nani kibeni, sambu yandi ke tuba ata na mipepe mpi na masa, ebuna yo ke lemfukila yandi?”+ 26  Bo kumaka na ntoto ya bantu ya Geraza,+ yina kele na simu ya nkaka ya Galilea. 27  Ntangu Yezu basikaka mpi tulukaka na ntoto, muntu mosi ya mbanza yina kutanaka ti yandi; muntu yina vandaka ti bademo. Yantika ntama, yandi vandaka kulwata ve bilele, mpi yandi vandaka kuzinga ve na nzo, kansi na maziamu.*+ 28  Ntangu yandi monaka Yezu, yandi bokaka mpi bwaka na ntwala na yandi, mpi yandi tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Yezu, Mwana ya Nzambi ya Kuluta Zulu, inki mambu nge ti mono? Mono ke bondila nge, kumonisa mono mpasi ve.”+ 29  (Sambu yandi songaka mpeve yina ya mbi na kubasika na muntu yina. Mbala mingi yo vandaka kukanga yandi,*+ mpi bo vandaka kukanga yandi miniololo ti minioti mbala na mbala mpi bo vandaka kukengila yandi, kansi yandi vandaka kuzenga bima yina bo vandaka kukangila yandi mpi demo yina vandaka kunata yandi na bisika ya kingenga.) 30  Yezu yulaka yandi nde: “Zina na nge nani?” Yandi tubaka nde: “Kimvuka,” sambu bademo mingi me kotaka na yandi. 31  Bo vandaka kubondila yandi na kutinda bo ve na dibulu ya nda.+ 32  Ebuna kimvuka mosi ya nene ya bangulu+ vandaka kudia pana na ngumba, yo yina bo bondilaka yandi na kupesa bo nzila ya kukota na kati ya bangulu, mpi yandi ndimaka.+ 33  Yo yina bademo basikaka na muntu yina mpi kotaka na kati ya bangulu, ebuna kimvuka ya bangulu katukaka na ngumba mpi kudilosaka na dizanga mpi dindaka. 34  Kansi, ntangu bankengidi ya bangulu monaka mambu yina salamaka, bo tinaka mpi kwendaka kuzabisa nsangu yina na mbanza mpi na babwala ya fioti. 35  Ebuna bantu basikaka sambu na kutala mambu yina salamaka. Bo kwisaka na Yezu mpi monaka muntu yina bademo basikaka na yandi, yandi me lwata bilele mpi yandi me kuma ti mabanza ya mbote, yandi me vanda na makulu ya Yezu, ebuna bo waka boma. 36  Bantu yina monaka yo songaka bo mutindu muntu yina vandaka ti bademo belukaka. 37  Ebuna bantu mingi yina katukaka na ndambu ya ntoto ya bantu ya Geraza lombaka Yezu na kukatuka na ntoto na bo sambu bo waka boma mingi. Ebuna yandi kotaka na maswa sambu na kuvutuka. 38  Muntu yina bademo basikaka na yandi vandaka kubondila yandi na kukwenda ti yandi, kansi yandi songaka muntu yina na kuvutuka, mpi tubaka+ nde: 39  “Vutuka na nzo na nge, mpi landa kutubila mambu yina Nzambi me sadila nge.” Yandi kwendaka, yandi vandaka kutubila mambu yina Yezu salaka sambu na yandi na mbanza ya mvimba. 40  Ntangu Yezu vutukaka, kimvuka ya bantu yambaka yandi na ntima ya mbote, sambu bo yonso vandaka kuvingila yandi.+ 41  Kansi muntu mosi kwisaka, zina na yandi Yairusi; muntu yai vandaka ntwadisi ya sinagoga. Yandi bwaka na makulu ya Yezu mpi yantikaka kubondila yandi na kukwisa na nzo na yandi,+ 42  sambu mwana na yandi mosi kaka* ya nkento yina vandaka ti bamvula kiteso ya 12 zolaka kufwa. Ntangu Yezu vandaka kukwenda kuna, bimvuka ya bantu vandaka kukangama-kangama ti yandi. 43  Kuvandaka ti nkento mosi yina vandaka kubasika menga+ bamvula 12, mpi muntu mosi ve kukaka kubelula yandi.+ 44  Yandi pusanaka na nima mpi simbaka dilenda ya lele ya zulu ya Yezu,+ mpi na mbala mosi menga na yandi vandaka kubasika diaka ve. 45  Ebuna Yezu tubaka nde: “Nani me simba mono?” Sambu bo yonso vandaka kubuya, Piere tubaka nde: “Longi, bimvuka ya bantu ke ziunga nge mpi ke kangama-kangama ti nge.”+ 46  Kansi, Yezu tubaka nde: “Muntu mosi me simba mono, sambu mono me zaba nde ngolo+ me basika na nitu na mono.” 47  Ntangu nkento yina bakisaka nde yandi lendaka kubumbana diaka ve, yandi kwisaka yandi ke tekita, yandi fukamaka na ntwala ya Yezu mpi tubaka na ntwala ya bantu yonso sambu na nki yandi simbaka yandi mpi mutindu yandi belukaka na mbala mosi. 48  Kansi yandi songaka nkento yina nde: “Mwana na mono, lukwikilu na nge me belula nge. Kwenda na ngemba.”+ 49  Ntangu yandi vandaka kaka kutuba, mumonisi mosi ya ntwadisi ya sinagoga kwisaka mpi tubaka nde: “Mwana na nge ya nkento me fwa; kuyangisa diaka Longi ve.”+ 50  Sambu yandi waka diambu yina, Yezu vutudilaka yandi nde: “Kuwa boma ve, vanda kaka na lukwikilu, ebuna yandi ta guluka.”+ 51  Ntangu yandi kumaka na nzo, yandi pesaka ve ata muntu mosi nzila ya kukota ti yandi kaka Piere, Yoane, Yakobo, mpi tata ti mama ya mwana. 52  Kansi bantu yonso vandaka kudila mpi kudibula na mawa sambu na yandi. Yandi tubaka nde: “Beno bika kudila,+ sambu yandi me fwa ve kansi yandi ke lala.”+ 53  Ebuna bo yantikaka kuseka yandi na kuvweza yonso, sambu bo zabaka nde yandi me fwa. 54  Kansi yandi simbaka mwana yina na diboko, mpi bingaka yandi nde: “Mwana, telama!”+ 55  Ebuna mpeve na yandi*+ vutukaka, yandi telamaka na mbala mosi,+ mpi Yezu songaka bo na kupesa yandi madia. 56  Bibuti na yandi kukaka ve kuyala mawi na bo, kansi yandi songaka bo na kutubila ve ata muntu mosi mambu yina salamaka.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “nene.”
To “maziamu ya kuyibuka.”
To mbala ya nkaka, “Tuka ntama, yo vandaka kukanga yandi ngolo.”
Na kisina, “mosi kaka ya kubutuka.”