Luka 11:1-54

  • Mutindu ya kusamba (1-13)

    • Kisambu ya mbandu (2-4)

  • Yezu me basisa bademo na nsadisa ya musapi ya Nzambi (14-23)

  • Mpeve ya mbi me vutuka (24-26)

  • Kiese ya kieleka (27, 28)

  • Kidimbu ya Yonasi (29-32)

  • Mwinda ya nitu (33-36)

  • Mawa na bamfumu ya mabundu ya luvunu (37-54)

11  Yandi vandaka kusamba na kisika mosi, mpi ntangu yandi manisaka, longoki na yandi mosi tubilaka yandi nde: “Mfumu, longa beto mutindu ya kusamba, mutindu Yoane mpi longaka balongoki na yandi.”  Yo yina yandi tubilaka bo nde: “Konso ntangu ya beno ke samba, beno tuba nde: ‘Tata, zina na nge kuvanda ya santu.*+ Kimfumu na nge kukwisa.+  Pesa beto konso kilumbu madia* na beto na kutadila banzala na beto ya konso kilumbu.+  Mpi lolula masumu na beto,+ sambu beto mosi mpi ke lolulaka konso muntu yina kele na mfuka na beto;+ mpi kubika ve nde beto bwa na mpukumuna.’”+  Na nima yandi tubilaka bo nde: “Yindula nde muntu mosi na kati na beno kele ti nduku mosi mpi yandi me kwenda na nduku yina na midi ya mpimpa mpi me tubila yandi nde, ‘Nduku na mono, defisa mono mampa tatu  sambu nduku na mono mosi me katuka na nzietelo, yandi me kwisa mpi mono kele ve ti kima ya kupesa yandi.’  Kansi muntu yina kuvutula na kati ya nzo nde: ‘Kuyangisa mono ve. Kielo kele ya kukanga, mpi bana na mono ya fioti me lala ti mono na mbeto. Mono lenda telama ve sambu na kupesa nge kima.’  Mono ke tubila beno nde, ata yandi ta telama ve sambu na kupesa yandi konso kima yina sambu yandi kele nduku na yandi, ntembe kele ve nde sambu na kudindamana na yandi ya ngolo,+ yandi ta telama mpi ta pesa yandi konso kima yina yandi kele na yo mfunu.  Yo yina mono ke tubila beno nde, beno landa na kulomba,+ ebuna bo ta pesa beno; beno landa na kusosa, ebuna beno ta mona; beno landa na kubula na kielo, ebuna bo ta kangudila beno.+ 10  Sambu konso muntu yina ke lombaka ke bakaka,+ mpi konso muntu yina ke sosaka ke monaka, mpi konso muntu yina ke bulaka na kielo, bo ta kangudila yandi. 11  Ya kieleka, inki tata na kati na beno, kana mwana na yandi kulomba mbisi ya masa, ta pesa yandi nioka na kisika ya mbisi ya masa?+ 12  To kana yandi lomba mpi diaki, ta pesa yandi nkutu?* 13  Yo yina, kana beno, ata beno kele bantu ya mbi, beno me zaba kupesa bana na beno makabu ya mbote, beno fwete zaba kibeni nde Tata yina kele na zulu ta pesa mpeve santu na bantu yina ke lombaka yandi yo!”+ 14  Na nima, yandi basisaka demo mosi yina kumisaka muntu mosi baba.+ Ntangu demo yina basikaka, baba yina tubaka, mpi bimvuka ya bantu yitukaka.+ 15  Kansi bantu ya nkaka na kati na bo tubaka nde: “Yandi ke basisa bademo na nsadisa ya Belezebule,* mfumu ya bademo.”+ 16  Ebuna sambu na kumeka yandi, bantu ya nkaka yantikaka kulomba yandi na kupesa bo kidimbu+ mosi ya me katuka na zulu. 17  Sambu yandi zabaka bangindu na bo,+ yandi tubilaka bo nde: “Konso kimfumu yina kele ya kukabwana na kati na yo ke fwaka, mpi nzo yina kele ya kukabwana na kati na yo ke bwaka. 18  Mutindu mosi, kana Satana mpi me kabwana na kati na yandi, nki mutindu kimfumu na yandi ta zinga? Sambu beno ke tuba nde mono ke basisa bademo na nzila ya Belezebule. 19  Kana mono ke basisa bademo na nzila ya Belezebule, ebuna bana na beno ke basisaka bo na nzila ya nani? Yo yina bo ta vanda bazuzi na beno. 20  Kansi, kana mono ke basisaka bademo na nsadisa ya musapi ya Nzambi,+ yo ke songa nde Kimfumu ya Nzambi me kumina beno na kintulumukina.+ 21  Kana muntu mosi ya ngolo, yina kele ti binwaninu ya me fwana ke kengila nzo na yandi, bima na yandi ke vandaka na lutaninu. 22  Kansi kana muntu mosi ya me luta yandi na ngolo me kwisa kunwanisa yandi mpi me nunga yandi, muntu yina ta botula binwaninu na yandi yonso yina yandi vandaka kutudila ntima, mpi yandi ta kabisa bima yina yandi me botula yandi. 23  Konso muntu yina kele ve na lweka na mono kele mbeni na mono, mpi konso muntu yina ke vukisa ve ti mono ke panza.+ 24  “Kana mpeve mosi ya mbi me basika na muntu, yo ke lutaka na bisika ya kukonda masa sambu na kusosa kisika ya kupema, mpi kana yo me mona ve ata kisika mosi, yo ke tubaka nde, ‘Mono ta vutuka na nzo na mono kisika mono basikaka.’+ 25  Mpi ntangu yo ke kumaka, yo ke kutaka nzo yina, bo me komba yo mpi bo me kumisa yo kitoko. 26  Ebuna yo ke kwendaka kubaka bampeve nsambwadi ya nkaka ya mbi kuluta yo, mpi na nima ya kukota na nzo yina, bo ke zingaka kuna. Yo yina, na nsuka muntu yina ke kumaka mbi kuluta mutindu yandi vandaka ntete.” 27  Ntangu yandi vandaka kutuba mambu yai, nkento mosi na kati ya kimvuka yina ya bantu tubilaka yandi na ndinga ya ngolo nde: “Kiese na divumu yina nataka nge mpi na mabele yina nwisaka nge!”+ 28  Kansi yandi tubaka nde: “Ve, kansi kiese na bantu yina ke waka ndinga ya Nzambi mpi ke landaka yo!”+ 29  Ntangu bimvuka ya bantu vandaka kuvukana, yandi yantikaka kutuba nde: “Ndonga yai ya bantu kele ndonga ya bantu ya mbi; yo ke sosa kidimbu, kansi bo ta pesa yo ve ata kidimbu mosi katula kaka kidimbu ya Yonasi.+ 30  Kaka mutindu Yonasi+ kumaka kidimbu sambu na bantu ya Ninive, mutindu mosi Mwana ya muntu ta vanda kidimbu sambu na ndonga yai ya bantu. 31  Ntotila-nkento ya sudi+ ta futumuka na Kilumbu ya Kusambisa ti ndonga yai ya bantu mpi yandi ta bedisa bo, sambu yandi katukaka na nsuka ya ntoto sambu na kukwisa kuwa mayele ya Salomo. Kansi tala! awa kele ti muntu yina me luta Salomo.+ 32  Bantu ya Ninive ta futumuka ti ndonga yai ya bantu na Kilumbu ya Kusambisa mpi ta bedisa yo, sambu bo balulaka ntima na mambu yina Yonasi samunaka.+ Kansi awa kele ti muntu yina me luta Yonasi. 33  Kana muntu me pedisa mwinda, yandi ke tulaka yo ve na kisika ya kubumbana to na nsi ya kitunga,* kansi yandi ke tulaka yo na zulu ya kima ya kutudila mwinda,+ sambu bantu yina ke kota kumona nsemo. 34  Mwinda ya nitu kele disu na nge. Kana disu na nge ke tala kima mosi mpamba,* nitu na nge ya mvimba mpi ta sema;* kansi kana yo ke lulaka,* nitu na nge mpi ta vanda mpimpa.+ 35  Yo yina, keba sambu nsemo yina kele na kati na nge kuvanda ve mpimpa. 36  Yo yina, kana nitu na nge ya mvimba kele nsemo mpi ata kitini mosi ve kele mpimpa, yo yonso ta vanda nsemo bonso mwinda yina ke pesaka nge nsemo.” 37  Ntangu yandi tubaka mambu yai, Mufarize mosi bingaka yandi na kudia na nzo na yandi. Yandi kotaka mpi vandaka na mesa. 38  Kansi, Mufarize yina yitukaka ntangu yandi monaka nde ntete yandi yobilaka ve* na ntwala ya kudia.+ 39  Kansi Mfumu tubilaka yandi nde: “Beno Bafarize, beno ke yobisaka dikopa mpi dilonga na nganda, kansi na kati beno kele ya kufuluka ti lukasi mpi mambi.+ 40  Bazoba! Muntu yina salaka nganda salaka mpi kati, mpidina ve? 41  Kansi, beno pesa bima yina ke katukaka na kati bonso makabu ya mawa* ebuna bima yonso ya ke tadila beno ta vanda bunkete. 42  Kansi mawa na beno Bafarize, sambu beno ke pesaka ndambu mosi na kati ya bandambu kumi ya mante ti ya rue mpi ya bandunda yonso ya nkaka,+ kansi beno ke monaka mpamba lunungu mpi zola ya Nzambi! Yai mambu yina yo lombaka nde beno sala kukonda kumona mpamba mambu yina ya nkaka.+ 43  Mawa na beno Bafarize, sambu beno ke zolaka bakiti ya ntete* na basinagoga mpi bambote na bazandu!+ 44  Mawa na beno, sambu beno kele bonso maziamu* yina ke monanaka ve mbote,*+ yo yina bantu ke tambulaka na zulu na yo mpi ke zabaka yo ve!” 45  Muntu mosi yina zabaka Nsiku mbote-mbote vutudilaka yandi nde: “Longi, ntangu nge ke tuba mambu yai, nge ke finga beto mpi.” 46  Ebuna yandi tubaka nde: “Mawa na beno mpi bantu yina me zaba Nsiku mbote-mbote, sambu beno ke pesaka bantu bizitu yina kele mpasi na kunata, kansi beno mosi ke simbaka ve bizitu yina ata na musapi mosi!+ 47  “Mawa na beno, sambu beno ke tungaka maziamu* ya bambikudi, kansi ba-nkaka na beno bantu fwaka bo!+ 48  Ya kieleka, beno kele bambangi ya mambu yina ba-nkaka na beno salaka, ata mpidina beno ke ndimaka bo, sambu bo fwaka bambikudi+ kansi beno ke tunga maziamu na bo. 49  Yo yina, mayele ya Nzambi tubaka mpi nde: ‘Mono ta tindila bo bambikudi ti bantumwa, ebuna bo ta fwa bankaka na kati na bo mpi bo ta monisa bo mpasi, 50  sambu bo lomba na ndonga yai ya bantu menga ya bambikudi yonso yina me tiamukaka katuka na luyantiku ya nsi-ntoto,+ 51  katuka na menga ya Abele+ tii na menga ya Zekaria, yina bo fwaka na kati-kati ya mesa-kimenga ti nzo.’*+ Ya kieleka, mono ke songa beno nde, bo ta lomba yo na ndonga yai ya bantu. 52  “Mawa na beno bantu yina me zaba Nsiku mbote-mbote, sambu beno me katulaka nsapi ya nzayilu. Beno mosi kotaka ve, mpi bantu yina ke kota beno ke kangaka bo nzila!”+ 53  Yo yina, ntangu yandi basikaka kuna, bansekudi mpi Bafarize yantikaka kupesa yandi mpasi mingi mpi na kuyula-yula yandi bangiufula mingi ya nkaka, 54  bo vandaka kuvingila na kukanga yandi na diambu mosi yina yandi lendaka kutuba.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “ya kuluta mbote.”
To “kusantisama; bo tadila yo nde yo kele santu.”
Na kisina, “mampa.”
To “kinkala-nkala.”
Zina ya bo ke sadilaka sambu na Satana.
To “kitunga ya kutesila bima.”
To “kele mbote.” Na kisina, “kukonda mindondo.”
To “ta vanda na nsemo mingi.”
Na kisina, “kana yo kele mbi.”
Disongidila, kudikumisaka ve bunkete mutindu nsiku ke lombaka.
To “makabu na bansukami.” Tala Bantendula ya Bangogo.
To “ya kuluta mbote.”
To “maziamu ya kuyibuka.”
To “maziamu yina bo me tulaka ve bidimbu.”
To “maziamu ya kuyibuka.”