Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

A6-A

Lupangu: Bambikudii mpi Bantotila ya Yuda ti ya Izraele (Kitini 1)

Bantotila ya Kimfumu ya Yuda ya Makanda Zole ya Sudi

997 N.T.B.

Rehoboami: bamvula 17

980

Abiya (Abiyame): bamvula 3

978

Aza: bamvula 41

937

Yehoshafati: bamvula 25

913

Yehorami: bamvula 8

c. 906

Ahazia: mvula 1

c. 905

Ntotila-Nkento Atalia: bamvula 6

898

Yehoashi: bamvula 40

858

Amasia: bamvula 29

829

Uziya (Azaria): bamvula 52

Bantotila ya Kimfumu ya Izraele ya Makanda Kumi ya Nordi

997 N.T.B.

Yeroboami: bamvula 22

p. 976

Nadabi: bamvula 2

p. 975

Basha: bamvula 24

p. 952

Ela: bamvula 2

Zimri: bilumbu 7 (p. 951)

Omri mpi Tibni: bamvula 4

p. 947

Omri (yandi mosi): bamvula 8

p. 940

Ahabi: bamvula 22

p. 920

Ahazia: bamvula 2

p. 917

Yehorami: bamvula 12

p. 905

Yehu: bamvula 28

876

Yehoahazi: bamvula 14

p. 862

Yehoahazi mpi Yehoashi: bamvula 3

p. 859

Yehoashi (yandi mosi): bamvula 16

p. 844

Yeroboami II: bamvula 41

  • Lisiti ya Bambikudi

  • Yoele

  • Eliya

  • Elisha

  • Yonasi

  • Amos