Luka 18:1-43

  • Mbandu ya mufwidi ya nkento yina vandaka kukwenda na zuzi mbala na mbala (1-8)

  • Mufarize mpi kalaki ya mpaku (9-14)

  • Yezu mpi bana ya fioti (15-17)

  • Ngiufula ya mfumu mosi ya mvwama (18-30)

  • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (31-34)

  • Kifwa-meso yina vandaka kulomba bima me mona diaka (35-43)

18  Na nima yandi pesaka bo mbandu mosi ya ke monisa mfunu ya kusamba ntangu yonso mpi ya kuyambula ve;+  yandi tubaka nde: “Na mbanza mosi kuvandaka ti zuzi mosi yina vandaka kuwa ve Nzambi boma mpi kuzitisa ve bantu.  Na mbanza yina, kuvandaka mpi ti nkento mosi ya mufwidi yina vandaka kukwenda na zuzi yina mbala na mbala mpi kutuba nde, ‘Sala na mpila nde mono nunga muntu yina mono ke samba ti yandi na tribinale.’  Na nsungi ya mwa ntangu yandi vandaka kuzola ve, kansi na nima yandi kuditubilaka nde, ‘Ata mono ke waka ve Nzambi boma mpi ke zitisaka ve muntu,  sambu nkento yai ya mufwidi ke landa kuyangisa mono, mono ta sala na mpila nde yandi nunga sambu yandi landa ve kukwisa mpi kulembisa mono ti mambu ya yandi ke lomba.’”*+  Ebuna Mfumu tubaka nde: “Beno wa mambu yina zuzi yina tubaka, ata yandi kele muntu ya kukonda lunungu!  Ebuna, keti Nzambi ta zenga ve mambu na lunungu sambu na bantu yina yandi me solaka, bayina ke didilaka yandi mpimpa ti mwini,+ na ntangu yandi ke monisila bo ntima ya nda?+  Mono ke tubila beno nde, yandi ta zenga mambu na lunungu sambu na bo nswalu-nswalu. Kansi, ntangu Mwana ya muntu ta kwisa, keti yandi ta kuta kibeni lukwikilu yai* na ntoto?”  Yandi pesaka mpi mbandu yai sambu na bantu ya nkaka yina vandaka kutula ntima na lunungu na bo mosi mpi yina vandaka kumona bankaka mpamba: 10  “Bantu zole kwendaka kusamba na tempelo, mosi vandaka Mufarize mpi ya nkaka kalaki ya mpaku. 11  Mufarize telamaka mpi yantikaka kusamba na nsi ya ntima nde, ‘O Nzambi, mono ke tonda nge sambu mono kele ve bonso bantu yonso ya nkaka—bantu ya ke botulaka bankaka bima, bantu ya kukonda lunungu, bantu ya ke salaka bizumba—to bonso kalaki yai ya mpaku. 12  Mono ke buyaka madia mbala zole konso mposo; mono ke pesaka ndambu mosi na kati ya bandambu kumi ya bima yonso ya mono ke bakaka.’+ 13  Kansi kalaki ya mpaku telamaka mwa ntama, yandi zolaka nkutu ve kutala na zulu kansi yandi vandaka kubula ntulu na yandi mpi kutuba nde, ‘O Nzambi, fwila mono nkenda,* mono kele nsumuki.’+ 14  Mono ke tubila beno nde, muntu yai vutukaka na nzo na yandi mpi yandi monanaka muntu ya lunungu kuluta Mufarize yina.+ Sambu konso muntu yina ke kudinangula, bo ta kulumusa yandi, kansi konso muntu yina ke kudikulumusa bo ta nangula yandi.”+ 15  Ebuna bantu vandaka mpi kunatila yandi bana na bo ya fioti sambu yandi simba bo, kansi ntangu balongoki monaka diambu yai, bo yantikaka kunganina bo.+ 16  Kansi, Yezu bingaka bana ya fioti na kukwisa na yandi mpi tubaka nde: “Beno bikisa bana ya fioti bo kwisa na mono, mpi beno meka ve kukanga bo nzila, sambu Kimfumu ya Nzambi kele ya bantu yina kele bonso bo.+ 17  Ya kieleka mono ke tubila beno nde, konso muntu yina ke yamba ve Kimfumu ya Nzambi bonso mwana ya fioti ta kota ve ata fioti na kati na yo.”+ 18  Mpi mfumu mosi yulaka yandi nde: “Longi ya Mbote, inki mono fwete sala sambu na kubaka* luzingu ya mvula na mvula?”+ 19  Yezu tubilaka yandi nde: “Sambu na nki nge ke binga mono mbote? Ata muntu mosi ve kele mbote, katula kaka Nzambi.+ 20  Nge me zaba bansiku: ‘Kusala ve bizumba;+ kufwa ve muntu;+ kuyiba ve;+ kuta ve kimbangi ya luvunu;+ kumisa tata na nge ti mama na nge.’”+ 21  Ebuna yandi tubaka nde: “Mono ke zitisaka mambu yai yonso katuka kileke na mono.” 22  Na nima ya kuwa mambu yai, Yezu tubilaka yandi nde, “Yo kele kaka ti kima mosi me konda nge: Teka bima na nge yonso mpi kabila bansukami mbongo yina nge ta baka, ebuna nge ta vanda ti kimvwama na zulu, na nima kwisa kulanda mono.”+ 23  Ntangu yandi waka mambu yai, yandi waka mawa mingi, sambu yandi vandaka na kimvwama mingi.+ 24  Yezu talaka yandi mpi tubaka nde: “Yo ta vanda mpasi kibeni sambu bantu yina kele na mbongo kukota na Kimfumu ya Nzambi!+ 25  Ya kieleka, yo kele pete kibeni sambu shamo kukota na munoko ya sindani kansi yo kele mpasi mingi sambu mvwama kukota na Kimfumu ya Nzambi.”+ 26  Bantu yina waka diambu yai tubaka nde: “Ebuna nani lenda guluka?”+ 27  Yandi tubaka nde: “Mambu yina bantu lenda sala ve, Nzambi lenda sala yo.”+ 28  Kansi Piere tubaka nde: “Tala, beto me bikisa bima na beto mpi beto me landa nge.”+ 29  Yandi tubilaka bo nde: “Ya kieleka mono ke tubila beno nde, ata muntu mosi ve me bikisaka nzo to nkento to bampangi to bibuti to bana sambu na Kimfumu ya Nzambi,+ 30  yina ta baka ve bima mbala mingi kuluta na nsungi yai ya ntangu mpi na ngidika ya bima yina ke kwisa,* luzingu ya mvula na mvula.”+ 31  Ebuna yandi nataka bantumwa 12 na lweka mpi tubilaka bo nde: “Tala! Beto ke tombuka na Yeruzalemi, mpi mambu yonso yina bambikudi sonikaka sambu na Mwana ya muntu ta lungana.+ 32  Mu mbandu, bo ta pesa yandi na maboko ya bantu ya makanda,+ bo ta seka yandi,+ bo ta sadila yandi mambu kukonda luzitu, mpi bo ta losila yandi mate.+ 33  Bo ta bula yandi fimbu, mpi na nima bo ta fwa yandi,+ kansi na kilumbu ya tatu, yandi ta futumuka.”+ 34  Ata mpidina, bo bakisaka ve ntendula ata ya diambu mosi na kati ya mambu yai, sambu mambu yai vandaka ya kubumbana sambu na bo, mpi bo bakisaka ve mambu yina yandi tubaka. 35  Ntangu Yezu vandaka kukuma pene-pene ya Yeriko, kifwa-meso mosi vandaka ya kuvanda na lweka ya nzila, yandi ke lomba bima.+ 36  Sambu yandi waka kimvuka mosi ya bantu ke luta, yandi yantikaka kuyula kana yo vandaka inki. 37  Bo tubilaka yandi nde: “Yezu muntu ya Nazareti ke luta!” 38  Ebuna yandi tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Yezu, Mwana ya Davidi, wila mono mawa!” 39  Bantu yina vandaka na ntwala yantikaka kunganina yandi mpi kusonga yandi na kuvanda pima, kansi yandi vandaka kutuba diaka na ndinga ya kuluta ngolo nde: “Mwana ya Davidi, wila mono mawa!” 40  Yezu telamaka mpi songaka bantu na kunatila yandi muntu yina. Ntangu yandi kumaka pene-pene, Yezu yulaka yandi nde: 41  “Inki nge ke zola nde mono sala sambu na nge?” Yandi tubaka nde: “Mfumu, bika nde mono mona diaka.” 42  Yo yina Yezu tubilaka yandi nde: “Mona diaka; lukwikilu na nge me belula nge.”+ 43  Na mbala mosi yandi monaka diaka, mpi yandi yantikaka kulanda Yezu,+ yandi ke pesa Nzambi nkembo. Diaka, ntangu bantu yonso monaka yo, bo pesaka Nzambi lukumu.+

Banoti na nsi ya lutiti

To “mpi kubula mono makofi tii kuna mono ta lemba.”
To “lukwikilu ya mutindu yai.” Na kisina, “lukwikilu.”
To “wila mono mawa.”
Na kisina, “kubaka dikabu ya.”