Luka 22:1-71

 • Banganga-nzambi me sala komplo sambu na kufwa Yezu (1-6)

 • Bangidika sambu na Paki ya nsuka (7-13)

 • Yezu me yantikisa Madia ya Nkokila ya Mfumu (14-20)

 • “Muntu yina ke teka mono kele ti mono na mesa” (21-23)

 • Balongoki ke tulana ntembe ngolo sambu na kuzaba nani me luta nene (24-27)

 • Yezu me sala kuwakana sambu na kimfumu (28-30)

 • Yezu me tubila na ntwala mutindu Piere ta buya nde yandi me zaba yandi ve (31-34)

 • Mfunu ya kuyilama na ntwala; bambele zole ya bitumba (35-38)

 • Yezu ke samba na Ngumba ya Banti ya Olive (39-46)

 • Bo me kanga Yezu (47-53)

 • Piere me buya nde yandi me zaba ve Yezu (54-62)

 • Bo me seka Yezu (63-65)

 • Bo ke sambisa Yezu na ntwala ya Sanedreni (66-71)

22  Ebuna Nkinsi ya Mampa ya Kukonda Levire, ya bo ke bingaka Paki,+ kumaka pene-pene.+  Bamfumu ya banganga-nzambi ti bansekudi vandaka kusosa mutindu ya mbote ya kufwa yandi,+ sambu bo vandaka kuwa bantu boma.+  Ebuna Satana kotaka na Yudasi, yina bo vandaka kubinga Iskariote, yina vandaka mosi na kati ya bantumwa 12,+  mpi yandi kwendaka kusolula ti bamfumu ya banganga-nzambi ti bakapitene ya tempelo mutindu ya kuteka Yezu na maboko na bo.+  Bo waka kiese sambu na diambu yina mpi bo wakanaka na kupesa yandi mbongo ya bibende.+  Ebuna yandi ndimaka, mpi yandi yantikaka kusosa dibaku ya mbote ya kuteka yandi na maboko na bo na kisika yina kimvuka ya bantu ta vanda ve.  Kilumbu ya ntete ya Mampa ya Kukonda Levire lungaka, ebuna na kilumbu yina, yo lombaka nde bo tambika kimenga ya Paki;+  yo yina yandi tindaka Piere ti Yoane, mpi tubaka nde: “Beno kwenda kuyidika Paki sambu beto dia yo.”+  Bo songaka yandi nde: “Na wapi nge ke zola nde beto yidika yo?” 10  Yandi tubilaka bo nde: “Tala! Ntangu beno ta kota na mbanza, muntu mosi ya ke nata dibungu ya masa ta kutana ti beno. Beno landa yandi na kati ya nzo yina yandi ta kota.+ 11  Ebuna beno songa munkwa-nzo nde, ‘Longi ke tubila nge nde: “Wapi suku ya banzenza kisika mono lenda dia Paki ti balongoki na mono?”’ 12  Muntu yina ta songa beno suku mosi ya nene ya zulu, yina kele ti bima yonso. Beno yidika yo kuna.” 13  Ebuna bo kwendaka mpi monaka mambu mutindu yandi songaka bo, mpi bo yidikaka Paki. 14  Ntangu ngunga lungaka, yandi vandaka na mesa ti bantumwa.+ 15  Yandi tubilaka bo nde: “Mono vandaka ti nzala ya ngolo ya kudia Paki yai ti beno na ntwala nde mono mona mpasi; 16  sambu mono ke tubila beno nde: Mono ta dia yo diaka ve tii kuna yo ta lungana na Kimfumu ya Nzambi.” 17  Ebuna yandi bakaka dikopa, yandi pesaka Nzambi matondo mpi yandi tubaka nde: “Beno baka yo, mpi beno lutisa yo na mosi-mosi na kati na beno, 18  sambu mono ke tubila beno nde, yantika ntangu yai, mono ta nwa diaka ve vinu tii kuna Kimfumu ya Nzambi ta kwisa.” 19  Yandi bakaka dimpa,+ yandi pesaka matondo, yandi zengaka yo, yandi pesaka bo yo mpi tubaka nde: “Yai ke tendula nitu na mono,+ yina mono fwete pesa sambu na beno.+ Beno landa kusala yo sambu na kuyibuka mono.”+ 20  Diaka yandi salaka mutindu mosi ti dikopa, ntangu bo manisaka kudia madia ya nkokila, mpi tubaka nde: “Dikopa yai ke tendula kuwakana ya mpa+ na nsadisa ya menga na mono,+ yina ta tiamuka sambu na beno.+ 21  “Kansi tala! diboko ya muntu yina ke teka mono kele ti mono na mesa.+ 22  Ya kieleka, mwana ya muntu ke kwenda na nzila na yandi na kuwakana ti mambu yina bo tubaka na ntwala;+ kansi, mawa na muntu yina ke teka yandi!”+ 23  Ebuna bo yantikaka kutuba bo na bo kana nani na kati na bo lendaka kibeni kusala diambu yai.+ 24  Kansi, bo yantikaka mpi kutula ntembe ya ngolo bo na bo sambu na kuzaba muntu yina bo vandaka kutadila bonso muntu ya kuluta nene.+ 25  Kansi, yandi tubilaka bo nde: “Bantotila ya makanda ke yalaka bantu na kingolo-ngolo, mpi bo ke bingaka bantu yina kele ti kiyeka na zulu na bo nde Bantu ya Mbote.+ 26  Ata mpidina, beno fwete vanda ve mutindu yina.+ Kansi muntu yina kele muntu ya kuluta nene na kati na beno kukuma bonso leke na beno yonso,+ mpi muntu yina ke twadisa beno kukuma bonso muntu yina ke sadila bankaka. 27  Sambu nani me luta nene, muntu yina ke dia* to muntu yina ke sadila bankaka? Keti yo kele ve muntu yina ke dia?* Kansi mono kele na kati na beno bonso muntu yina ke sadila bankaka.+ 28  “Kansi, beno kele bantu yina me kangama ti mono+ na bampasi na mono;+ 29  mpi mono ke sala kuwakana ti beno, mutindu Tata na mono salaka kuwakana ti mono, sambu na Kimfumu,+ 30  sambu beno dia mpi beno nwa na mesa na mono na Kimfumu na mono,+ mpi beno vanda na bakiti ya kimfumu+ sambu na kusambisa makanda 12 ya Izraele.+ 31  “Simoni, Simoni, wa! Satana lombaka na kupupula beno yonso bonso ble.+ 32  Kansi mono me bondila sambu na nge sambu lukwikilu na nge kulemba ve;+ ebuna nge, ntangu nge ta kwisa kuvutuka, pesa bampangi na nge kikesa.”+ 33  Ebuna yandi tubilaka yandi nde: “Mfumu, mono kele ya kuyilama na kukwenda ti nge na boloko mpi na lufwa.”+ 34  Kansi yandi tubaka nde: “Piere, mono ke tubila nge nde, bubu yai na ntwala nde nsusu kukokula, nge ta buya mbala tatu nde nge me zaba mono ve.”+ 35  Yandi tubilaka bo mpi nde: “Ntangu mono tindaka beno kukonda mwa-saki ya kunatila mbongo mpi mwa-saki ya kunatila madia mpi basandale,+ keti beno kondaka ata kima mosi?” Bo tubaka nde: “Ve!” 36  Ebuna yandi tubilaka bo nde: “Kansi ntangu yai, muntu yina kele ti mwa-saki ya kunatila mbongo, yandi baka yo, mutindu mosi sambu na mwa-saki ya kunatila madia, mpi muntu yina kele ve ti mbele ya bitumba, yandi teka lele na yandi ya zulu mpi yandi sumba mbele mosi. 37  Sambu mono ke tubila beno nde mambu yina bo me sonikaka fwete lungana na mono, disongidila, ‘Bo tangaka yandi ti bantu ya ke fwaka nsiku.’+ Sambu mambu ke lungana sambu na mono.”+ 38  Ebuna bo tubaka nde: “Mfumu, beto kele ti bambele zole ya bitumba.” Yandi tubilaka bo nde: “Yo me fwana.” 39  Ntangu yandi basikaka, yandi kwendaka na Ngumba ya Banti ya Olive mutindu vandaka kikalulu na yandi, balongoki mpi landaka yandi.+ 40  Ntangu yandi kumaka na kisika yina, yandi tubilaka bo nde: “Beno landa kusamba sambu beno bwa ve na mpukumuna.”+ 41  Ebuna yandi bikisaka bo mpi kwendaka yandi mosi mwa ntama,* yandi fukamaka mpi yandi yantikaka kusamba 42  nde: “Tata, kana nge me zola, katula dikopa yai na mono. Ata mpidina, bika luzolo na nge kusalama kansi luzolo na mono ve.”+ 43  Ebuna wanzio mosi katukaka na zulu, kwisaka kumonika na yandi, mpi pesaka yandi kikesa.+ 44  Kansi yandi vandaka kibeni na mpasi ya ngolo, yo yina yandi landaka kusamba ngolo kibeni;+ mpi mutoki na yandi kumaka bonso matonsi ya menga yina ke bwa na ntoto. 45  Ntangu yandi manisaka kusamba, yandi kwendaka kisika balongoki vandaka, mpi yandi kutaka bo bo ke lala, mawa me lembisa bo.+ 46  Yandi tubilaka bo nde: “Sambu na nki beno ke lala? Beno telama mpi beno landa kusamba sambu beno bwa ve na mpukumuna.”+ 47  Ntangu yandi vandaka kaka kutuba, kimvuka mosi ya bantu kwisaka; muntu yina bo vandaka kubinga Yudasi, mosi na kati ya bantumwa 12, vandaka kutwadisa bo, mpi yandi kwendaka pene-pene ya Yezu sambu na kupesa yandi beze.+ 48  Kansi Yezu tubilaka yandi nde: “Yudasi, keti nge ke teka Mwana ya muntu na beze?” 49  Ntangu bantu yina vandaka na nziunga na yandi monaka mambu yina zolaka kusalama, bo tubaka nde: “Mfumu, keti beto fwete bula bo ti mbele ya bitumba?” 50  Nkutu muntu mosi na kati na bo bulaka mpika ya nganga-nzambi ya nene mpi zengaka yandi dikutu ya kitata.+ 51  Kansi Yezu vutulaka nde: “Yo me fwana.” Mpi yandi simbaka dikutu yina mpi belulaka yandi. 52  Ebuna Yezu tubilaka bamfumu ya banganga-nzambi mpi bakapitene ya tempelo mpi bankuluntu yina kwisaka pana sambu na kukanga yandi nde: “Keti beno me basika ti bambele ya bitumba mpi banti bonso nde beno me kwisa kukanga muyibi?+ 53  Ntangu mono vandaka ti beno na tempelo konso kilumbu,+ beno kangaka mono ve.+ Kansi yai kele ngunga na beno mpi kiyeka ya mpimpa.”+ 54  Ebuna bo kangaka yandi, bo nataka yandi,+ mpi bo kotisaka yandi na nzo ya nganga-nzambi ya nene; kansi Piere vandaka kulanda na ntama.+ 55  Ntangu bo pedisaka tiya na kati-kati ya kibansala mpi vandaka kumosi, Piere vandaka ya kuvanda na kati na bo.+ 56  Kansi ntangu nsadi mosi ya nkento monaka yandi me vanda na ntwala ya tiya, yandi talaka Piere mbote-mbote mpi tubaka nde: “Muntu yai mpi vandaka ti yandi.” 57  Kansi yandi buyaka yo mpi tubaka nde: “Nkento, mono me zaba yandi ve.” 58  Mpi na nima ya ntangu fioti, muntu ya nkaka monaka yandi mpi tubaka nde: “Nge mpi nge kele mosi na kati na bo.” Kansi Piere tubaka nde: “Bakala, mono ve.”+ 59  Kiteso ya ngunga mosi lutaka, ebuna muntu ya nkaka yantikaka kutuba ti kudindamana yonso nde: “Ya kieleka, muntu yai mpi vandaka ti yandi, nkutu, yandi kele muntu ya Galilea!” 60  Kansi Piere tubaka nde: “Bakala, mono me zaba ve mambu ya nge ke tuba.” Na mbala mosi, ntangu yandi vandaka kaka kutuba, nsusu kokulaka. 61  Ebuna Mfumu balukaka mpi talaka Piere na meso, mpi yandi yibukaka mambu yina Mfumu tubaka, ntangu yandi tubilaka yandi nde: “Na ntwala nde nsusu kukokula bubu yai, nge ta buya mono mbala tatu.”+ 62  Yandi basikaka na nganda mpi dilaka ngolo kibeni. 63  Kansi, bantu yina vandaka kukengila Yezu yantikaka kuseka yandi,+ mpi kubula yandi;+ 64  mpi na nima ya kufika luse na yandi, bo vandaka kuyula yandi nde: “Bikula! Nani me bula nge?” 65  Mpi bo vandaka kutuba mambu mingi ya nkaka sambu na kuvweza yandi. 66  Ntangu ntongo tanaka, kimvuka ya bankuluntu ya bantu, bamfumu ya banganga-nzambi ti bansekudi vukanaka+ mpi bo nataka yandi na nzo ya Sanedreni na bo, mpi bo tubaka nde: 67  “Kana nge kele Kristu, songa beto.”+ Kansi yandi tubilaka bo nde: “Ata mono songa beno, beno ta kwikila yo ve ata fioti. 68  Diaka, kana mono yula beno, beno ta pesa ve mvutu. 69  Kansi, katuka ntangu yai Mwana ya muntu+ ta vanda na diboko ya kitata ya ngolo ya Nzambi.”+ 70  Ebuna bo yonso tubaka nde: “Keti nge kele Mwana ya Nzambi?” Yandi songaka bo nde: “Beno mosi bantu ke tuba nde mono kele Mwana ya Nzambi.” 71  Bo tubaka nde: “Keti beto kele diaka ti mfunu ya kimbangi ya nkaka? Sambu beto mosi me wa yo na munoko na yandi mosi.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “bantu yina kele ve Bayuda.”
To “me vanda na mesa.”
To “me vanda na mesa.”