Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

B14-B

Mbongo mpi Bitesilu ya Kilo

Mbongo mpi Bitesilu ya Kilo na Masonuku ya Kiebreo

Dariki

Gera (shekele 1⁄20)

grame 0,57

bagera 10 = beka 1

Beka

bagrame 5,7

babeka 2 = shekele 1

Pimi

bagrame 7,8

pimi 1 = bashekele 2⁄3

Shekele

Shekel weight

bagrame 11,4

bashekele 50 = mine 1

Mine

bagrame 570

bamine 60 = talanta 1

Talanta

bakilograme 34,2

Dariki (mbongo ya wolo ya Persia)

bagrame 8,4

Esdrasi 8:27

Mbongo mpi Bitesilu ya Kilo na Masonuku ya Kigreki ya Bukristu

Kita ya badrakime, 100 darkime kele mine mosi

Leptoni (mbongo ya Bayuda ya kwivre to ya bronze)

kadrani 1⁄2

Luka 21:2

Kadrani (mbongo ya Baroma ya kwivre to ya bronze)

baleptoni 2

Matayo 5:26

Asarioni (mbongo ya kwivre to ya bronze ya Roma mpi ya provense)

bakadrani 4

Matayo 10:29

Denari (mbongo ya arza ya Roma)

bakadrani 64

bagrame 3,85

Matayo 20:10

Lufutu ya Kilumbu 1 (bangunga 12)

Drakime (mbongo ya arza ya Bagreki)

bagrame 3,4

Luka 15:8

= 1 Day’s Wage (12 hours)

Didrakime (mbongo ya arza ya Bagreki)

badrakime 2

bagrame 6,8

Matayo 17:24

Lufutu ya Bilumbu 2

Tetradrakime (mbongo ya arza ya Bagreki; bo vandaka kubinga yo mpi statere ya arza)

Tetradrakime ya Antioshe

Tetradrakime ya Tire (Shekele ya kwivre ya Tire)

badrakime 4

bagrame 13,6

Matayo 17:27

Lufutu ya Bilumbu 4

Mine

badrakime 100

bagrame 340

Luka 19:13

lufutu ya bilumbu kiteso ya 100

Talanta

bamine 60

bakilograme 20,4

Matayo 18:24

Kusonga 16:21

lufutu ya bamvula kiteso ya 19

Litra (ya Roma)

bagrame 327

Yoane 12:3

“Litra mosi ya mafuta ya nsudi ya kitoko, nardi ya kieleka”