Luka 9:1-62

 • Yezu me pesa bantumwa 12 bantuma sambu na kisalu ya kusamuna (1-6)

 • Erode me kuma kisaka-saka sambu na Yezu (7-9)

 • Yezu me disa bantu 5 000 (10-17)

 • Piere me zaba Kristu (18-20)

 • Yezu me tubila lufwa na yandi (21, 22)

 • Kuvanda longoki ya kieleka (23-27)

 • Yezu me kituka (28-36)

 • Yezu me belula mwana-bakala yina vandaka ti bademo (37-43a)

 • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (43b-45)

 • Balongoki me tula ntembe sambu na kuzaba nani me luta nene (46-48)

 • Muntu yina kele ve mbeni na beto kele sambu na beto (49, 50)

 • Bwala mosi ya Samaria me buya Yezu (51-56)

 • Mutindu ya kulanda Yezu (57-62)

9  Yandi bingaka bantumwa 12 mpi yandi pesaka bo ngolo ti kiyeka ya kubasisa bademo+ yonso mpi ya kubelula bimbefo.+  Na nima yandi tindaka bo na kusamuna Kimfumu ya Nzambi mpi na kubelula bantu,  ebuna yandi tubilaka bo nde: “Beno nata ve ata kima mosi sambu na nzietelo, yo vanda mwa-nti to mwa-saki ya kunatila madia to dimpa to mbongo;* beno vanda mpi ve ti bilele zole.*+  Kansi na konso kisika yina beno ke kota na nzo mosi, beno bikala kuna tii ntangu beno ta katuka kuna.+  Mpi na konso kisika yina bantu ke yamba beno ve, ntangu beno ke basika na mbanza yina, beno pupula makulu na beno sambu na kukatula mfututu sambu yo vanda kimbangi sambu na bo.”+  Bo kwendaka, mpi bo lutaka na teritware yina, bwala na bwala, bo vandaka kuzabisa nsangu ya mbote mpi kubelula bantu na bisika yonso.+  Ntangu yai, Erode,* mfumu ya distrike, waka mambu yonso yina vandaka kusalama, mpi yandi kumaka kisaka-saka kibeni sambu bantu ya nkaka vandaka kutuba nde Yoane me telama na bafwa,+  kansi bankaka vandaka kutuba nde Eliya me basika, mpi bankaka diaka vandaka kutuba nde mbikudi mosi ya ntama me futumuka.+  Erode tubaka nde: “Mono zengaka Yoane ntu.+ Ebuna, muntu yina mono ke wa mambu ya mutindu yai sambu na yandi kele nani?” Yo yina yandi vandaka kusosa kumona Yezu.+ 10  Ntangu bantumwa vutukaka, bo tubilaka Yezu mambu yonso yina bo salaka.+ Ebuna yandi bakaka bo mpi nataka bo na kingenga na mbanza mosi, zina na yo Betsaida.+ 11  Kansi ntangu bimvuka ya bantu zabaka yo, bo landaka yandi. Yandi yambaka bo na ntima ya mbote mpi yantikaka kutubila bo mambu ya Kimfumu ya Nzambi, mpi yandi belulaka bantu yina vandaka kubela.+ 12  Ebuna mpimpa zolaka kubwa. Ntangu yai, bantumwa 12 kwisaka kutubila yandi nde: “Songa kimvuka ya bantu na kukwenda, sambu bo kwenda na babwala mpi na babwala ya fioti yina kele na nziunga sambu na kuzwa kisika ya kulala mpi madia, sambu awa beto kele na kisika mosi ya kingenga.”+ 13  Kansi yandi tubilaka bo nde: “Beno mosi, beno pesa bo bima ya kudia.”+ Bo tubaka nde: “Beto kele ve ata ti kima mosi katula kaka mampa tanu mpi bambisi zole, tuba nde beto mosi, beto kwenda kusumbila bantu yai yonso madia.” 14  Bo vandaka babakala kiteso ya 5 000. Kansi yandi tubilaka balongoki na yandi nde: “Beno songa bo na kuvanda na bimvuka ya bantu 50.” 15  Bo salaka mutindu yina mpi bantu yonso vandaka. 16  Yandi bakaka mampa yina tanu mpi bambisi ya masa yina zole, yandi talaka na zulu mpi yandi sakumunaka yo. Na nima yandi zengaka yo mpi yantikaka kupesa yo na balongoki sambu bo tula yo na ntwala ya kimvuka ya bantu. 17  Ebuna bo yonso diaka mpi bo fulukaka, mpi bo lokutaka bitini yina bikalaka, yo vandaka bitunga 12.+ 18  Na nima, ntangu yandi vandaka kusamba yandi mosi, balongoki kwisaka na yandi, ebuna yandi yulaka bo nde: “Bantu ke tuba nde mono kele nani?”+ 19  Bo vutulaka nde: “Yoane Mbotiki, kansi bankaka ke tuba nde Eliya, mpi bankaka diaka ke tuba nde, mosi na kati ya bambikudi ya ntama me futumuka.”+ 20  Ebuna yandi tubilaka bo nde: “Ebuna beno, beno ke tuba nde mono kele nani?” Piere vutulaka nde: “Kristu ya Nzambi.”+ 21  Na nima, yandi longisilaka bo ngolo mpi yandi songaka bo na kutubila ve ata muntu mosi diambu yai,+ 22  kansi yandi tubaka nde: “Mwana ya muntu fwete kanga ntima na bampasi mingi, ebuna bankuluntu, bamfumu ya banganga-nzambi, ti bansekudi ta buya yandi, mpi bo ta fwa yandi,+ kansi na kilumbu ya tatu yandi ta futumuka.”+ 23  Ebuna yandi tubilaka bo yonso nde: “Kana muntu ke zola kulanda mono, bika yandi kudibuya,+ yandi baka nti na yandi ya mpasi* konso kilumbu, mpi yandi fula kulanda mono.+ 24  Sambu konso muntu yina ke zola kugulusa luzingu* na yandi ta vidisa yo, kansi konso muntu yina ke vidisa luzingu* na yandi sambu na mono, yandi muntu ta gulusa yo.+ 25  Ya kieleka, inki mambote muntu ta baka kana yandi baka nsi-ntoto ya mvimba kansi yandi vidisa luzingu na yandi to kubebisa yo?+ 26  Sambu konso muntu yina ke wa mono mpi bangogo na mono nsoni, Mwana ya muntu ta wa muntu yina nsoni ntangu yandi ta kwisa na nkembo na yandi mpi na nkembo ya Tata ti ya bawanzio ya santu.+ 27  Kansi mono ke tubila beno ya kieleka nde, bantu ya nkaka na kati ya bantu yina me telama awa ta fwa ve tii kuna bo ta mona ntete Kimfumu ya Nzambi.”+ 28  Bilumbu kiteso ya nana na nima ya kutuba mambu yai, yandi bakaka Piere, Yoane, ti Yakobo mpi yandi tombukaka na ngumba sambu na kusamba.+ 29  Ntangu yandi vandaka kusamba, luse na yandi sobaka mpi bilele na yandi kumaka mpembe kibeni. 30  Ebuna bantu zole vandaka kusolula ti yandi; yo vandaka Moize ti Eliya. 31  Bo monanaka na nkembo mpi bo yantikaka kutubila kukwenda na yandi, yina yandi zolaka kulungisa na Yeruzalemi.+ 32  Piere ti bantu yina vandaka ti yandi vandaka na mpongi ya ngolo, kansi ntangu bo telamaka, bo monaka nkembo+ na yandi mpi bantu zole yina me telama ti yandi. 33  Mpi ntangu bantu yina vandaka kukabwana ti yandi, Piere tubilaka Yezu nde: “Longi, yo kele mbote mutindu beto kele awa. Beto tunga batenta tatu, mosi sambu na nge, mosi sambu na Moize, mpi mosi sambu na Eliya.” Yandi vandaka kubakisa ve mambu yina yandi vandaka kutuba. 34  Kansi ntangu yandi vandaka kutuba mambu yai, dituti mosi salamaka mpi yo yantikaka kufika bo. Ntangu bo kotaka na dituti yina, bo waka boma. 35  Ebuna ndinga mosi+ basikaka na dituti yina mpi tubaka nde: “Yai Mwana na mono, yina mono me solaka.+ Beno wila yandi.”+ 36  Ntangu ndinga yina vandaka kutuba, Yezu bikalaka yandi mosi. Kansi bo vandaka kaka pima mpi bo tubilaka ve ata muntu mosi na bilumbu yina ata diambu mosi na kati ya mambu ya bo monaka.+ 37  Na kilumbu yina landaka, ntangu bo kulumukaka na ngumba, kimvuka mosi ya nene ya bantu kwisaka kukutana ti yandi.+ 38  Kansi muntu mosi tubaka na ndinga ya ngolo na kati ya kimvuka yina ya bantu nde: “Longi, mono ke bondila nge na kutala mwana na mono ya bakala, sambu yandi kele mwana na mono kaka mosi.+ 39  Ebuna mpeve mosi ke bakaka yandi, mpi na mbala mosi yandi ke tubaka ngolo, mpi yo ke nikisaka yandi ngolo ebuna mafulu-fulu ke basikaka yandi na munoko, yo ke lwadisaka yandi, mpi na nima yo ke bikaka yandi na mpasi. 40  Mono bondilaka balongoki na nge na kubasisa yo, kansi bo kukaka ve.” 41  Yezu vutulaka nde: “O ndonga ya bantu ya kukonda lukwikilu mpi ya kubeba,+ tii nki ntangu mono fwete vanda ti beno mpi kukanga ntima sambu na beno? Nata mwana na nge awa.”+ 42  Kansi ata ntangu yandi vandaka kupusana pene-pene, demo yina bwisaka yandi na ntoto mpi nikisaka yandi ngolo kibeni. Kansi, Yezu nganinaka mpeve yina ya mbi, belulaka mwana yina mpi vutulaka yandi na tata na yandi. 43  Bo yonso yitukaka mingi sambu na ngolo ya nene ya Nzambi. Ntangu bo yonso vandaka kuyituka sambu na mambu yonso yina yandi vandaka kusala, yandi tubilaka balongoki na yandi nde: 44  “Beno wa mbote-mbote mpi beno yibuka bangogo yai, sambu bo ta teka Mwana ya muntu na maboko ya bantu.”+ 45  Kansi bo bakisaka ve mambu yina yandi vandaka kutuba. Ya kieleka, yo vandaka ya kubumbana sambu na bo sambu bo bakisa yo ve, mpi bo vandaka kuwa boma na kuyula yandi mambu yai. 46  Ebuna bo yantikaka kutula ntembe bo na bo sambu na kuzaba nani kele muntu ya kuluta nene na kati na bo.+ 47  Sambu Yezu zabaka bangindu ya bantima na bo, yandi bakaka mwana mosi ya fioti, tedimisaka yandi pene-pene na yandi, 48  mpi tubilaka bo nde: “Konso muntu yina ke yamba mwana yai ya fioti sambu na zina na mono ke yamba mono mpi, ebuna konso muntu yina ke yamba mono ke yamba mpi Muntu yina tindaka mono.+ Sambu muntu yina ke kuditwadisa bonso muntu ya fioti na kati na beno yonso yandi muntu kele muntu ya nene.”+ 49  Yoane vutulaka nde: “Longi, beto monaka muntu mosi ke basisa bademo na zina na nge, mpi beto sosaka kukanga yandi nzila sambu yandi ke landa nge ve ti beto.”+ 50  Kansi Yezu tubilaka yandi nde: “Beno sosa ve kukanga yandi nzila, sambu muntu yina kele ve mbeni na beno kele sambu na beno.” 51  Sambu bilumbu yina yandi zolaka kutombuka na zulu kumaka pene-pene,*+ yandi bakaka lukanu ya ngolo ya kukwenda na Yeruzalemi. 52  Yo yina yandi tindaka binati-nsangu na ntwala na yandi. Bo kwendaka mpi bo kotaka na bwala mosi ya bantu ya Samaria sambu na kuyidika kukwisa na yandi. 53  Kansi bo yambaka yandi ve+ sambu yandi vandaka ti lukanu ya* kukwenda na Yeruzalemi. 54  Ntangu balongoki yai Yakobo ti Yoane+ monaka yo, bo tubaka nde: “Mfumu, keti nge ke zola nde beto binga tiya na zulu mpi yo kwisa kufwa bo?”+ 55  Kansi yandi balukaka mpi nganinaka bo. 56  Ebuna bo kwendaka na bwala ya nkaka. 57  Ntangu bo vandaka kukwenda na nzila, muntu mosi tubilaka yandi nde: “Mono ta landa nge konso kisika yina nge ke kwenda.” 58  Kansi Yezu tubilaka yandi nde: “Mikengi kele ti mabulu mpi bandeke ya zulu kele ti babuyamba, kansi Mwana ya muntu kele ve ti kisika ya kutula ntu na yandi.”+ 59  Ebuna yandi tubilaka muntu ya nkaka nde: “Landa mono.” Muntu yina tubaka nde: “Mfumu, pesa mono ntete nzila ya kukwenda kuzika tata na mono.”+ 60  Kansi yandi tubilaka yandi nde: “Bika bafwa+ kuzika bafwa na bo, kansi nge, kwenda kusamuna Kimfumu ya Nzambi+ bisika yonso.” 61  Mpi muntu ya nkaka diaka tubaka nde: “Mono ta landa nge, Mfumu, kansi pesa mono ntete nzila mono kwenda kupesa bantu ya nzo na mono mbote ya nsuka.” 62  Yezu tubilaka yandi nde: “Muntu mosi ve ya me simba kima ya kubundudila ntoto mpi ya ke tala bima yina me bikala na nima+ me fwana sambu na Kimfumu ya Nzambi.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “ngolo na yandi ya luzingu.”
Na kisina, “arza.”
To “lele ya nkaka.”
Disongidila, Erode Antipasi. Tala Bantendula ya Bangogo.
To “moyo.”
To “moyo.”
Na kisina, “zolaka kulunga.”