Luka 7:1-50

  • Lukwikilu ya mfumu mosi ya basoda (1-10)

  • Yezu me futumuna mwana ya mufwidi mosi na Naini (11-17)

  • Bo me pesa Yoane Mbotiki lukumu (18-30)

  • Yezu me bedisa ndonga ya bantu ya ntu-ngolo (31-35)

  • Yezu me lolula nkento mosi ya nsumuki (36-50)

    • Mbandu ya bantu yina vandaka na mfuka (41-43)

7  Ntangu yandi manisaka kutuba mambu yina yandi zolaka kusonga bantu, yandi kotaka na Kapernaumi.  Mpika ya mfumu mosi ya basoda, yina mfumu yina vandaka kuzola mingi, vandaka kubela ngolo mpi yo bikalaka fioti nde yandi fwa.+  Ntangu yandi waka nsangu ya Yezu, yandi tindaka bankuluntu ya nkaka ya Bayuda sambu na kulomba yandi na kukwisa kubelula mpika na yandi.  Bo kwisaka kisika Yezu vandaka mpi bo yantikaka kubondila yandi ngolo nde: “Yandi me fwana nde nge sadila yandi diambu yai,  sambu yandi ke zolaka dikanda na beto mpi yandi muntu tungaka sinagoga na beto.”  Yezu kwendaka ti bo. Kansi ntangu yandi kumaka pene-pene ya nzo, mfumu ya basoda tindaka banduku sambu na kusonga yandi nde: “Mfumu, kudiyangisa ve, sambu mono me fwana ve na kukotisa nge na nzo na mono.+  Yo yina mono monaka nde mono me fwana ve na kukwisa na nge. Kansi tuba ngogo mosi sambu nsadi na mono kubeluka.  Sambu mono mpi kele ti bamfumu na zulu na mono, mono kele ti basoda yina kele na nsi ya kiyeka na mono; mono ke tubaka na soda mosi nde, ‘Kwenda!’ mpi yandi ke kwendaka, mpi na soda ya nkaka nde, ‘Kwisa!’ mpi yandi ke kwisaka, mpi na mpika na mono nde, ‘Sala diambu yai!’ mpi yandi ke salaka yo.”  Ntangu Yezu waka mambu yai, yandi yitukaka sambu na yandi, mpi yandi balukaka na ndambu ya kimvuka ya bantu yina vandaka kulanda yandi mpi tubaka nde: “Mono ke tubila beno nde, mono me mona ve lukwikilu ya nene ya mutindu yai ata na Izraele.”+ 10  Ntangu bantu yina yandi tindaka vutukaka na nzo, bo monaka mpika yina me beluka.+ 11  Ntangu fioti na nima, yandi kwendaka na mbanza mosi, zina na yo Naini; balongoki na yandi mpi kimvuka mosi ya nene ya bantu vandaka kukwenda ti yandi. 12  Ntangu yandi kumaka pene-pene ya kielo ya mbanza, yandi monaka bo ke kwisa kunata muntu mosi yina fwaka, mwana mosi kaka* ya mama na yandi.+ Diaka, mama yina vandaka mufwidi. Kimvuka mosi ya nene ya bantu ya mbanza yina vandaka mpi ti yandi. 13  Ntangu Mfumu monaka mama yina, yandi wilaka yandi mawa,+ mpi yandi tubilaka mama yina nde: “Bika kudila.”+ 14  Yandi pusanaka mpi simbaka mbeto ya bo tulaka mvumbi,* ebuna bantu yina vandaka kunata yo telamaka. Na nima yandi tubaka nde: “Mwana-bakala, mono ke tubila nge nde, telama!”+ 15  Ebuna muntu yina fwaka telamaka mpi yantikaka kutuba, mpi Yezu pesaka yandi na mama na yandi.+ 16  Boma simbaka bo yonso, mpi bo yantikaka kupesa Nzambi nkembo nde: “Mbikudi mosi ya nene me basika na kati na beto,”+ mpi “Nzambi me tudila bantu na yandi dikebi.”+ 17  Mpi nsangu ya diambu yai ya me tala Yezu panzanaka na Yudea ya mvimba mpi na ndambu yina yonso. 18  Balongoki ya Yoane songaka yandi mambu yai yonso.+ 19  Yo yina Yoane bingaka balongoki na yandi zole mpi yandi tindaka bo na Mfumu sambu na kuyula yandi nde: “Keti nge kele Muntu yina ke kwisa,+ to keti beto fwete vingila muntu ya nkaka?” 20  Ntangu bantu yina kumaka kisika yandi vandaka, bo tubaka nde: “Yoane Mbotiki me tinda beto sambu na kuyula nge nde, ‘Keti nge kele Muntu yina ke kwisa, to keti beto fwete vingila muntu ya nkaka?’” 21  Na ntangu yina, yandi belulaka bantu mingi yina vandaka ti bimbefo,+ bamaladi ya ngolo, mpi bampeve ya mbi; yandi pesaka bifwa-meso mingi dibaku ya kumona. 22  Yandi vutudilaka bo nde: “Beno kwenda kuzabisa Yoane mambu yina beno me mona mpi me wa: Bifwa-meso ke mona,+ bantu ya makulu-kifu ke tambula, bantu yina kele na maladi ya lepre ke kuma bunkete, bifwa-makutu ke wa,+ bafwa ke futumuka, mpi bo ke zabisa bansukami nsangu ya mbote.+ 23  Kiese na muntu yina ke mona ve kikuma ya kubula sakuba sambu na mono.”+ 24  Ntangu binati-nsangu ya Yoane kwendaka, Yezu yantikaka kutubila bimvuka ya bantu sambu na Yoane nde: “Beno basikaka sambu na kutala inki na ntoto-makanga? Lukengi mosi ya ke nikana-nikana na mupepe?+ 25  Ebuna, beno basikaka sambu na kutala inki? Muntu mosi ya me lwata bilele ya ntalu?*+ Bantu yina ke lwataka bilele ya kitoko mpi ke zingaka na kimvwama ke vandaka na banzo ya bantotila. 26  Kansi, beno basikaka sambu na kutala nki? Mbikudi? Ya kieleka, mono ke tubila beno nde, yandi me luta nkutu mbikudi.+ 27  Yai muntu yina bo sonikaka sambu na yandi nde: ‘Tala! Mono ke tinda kinati-nsangu na mono na ntwala na nge,* mpi yandi ta yidika nzila na nge na ntwala na nge.’+ 28  Mono ke tubila beno nde, na kati ya bantu yina me butukaka na bankento, kele ve ti muntu me luta Yoane na nene, kansi muntu ya fioti na Kimfumu ya Nzambi kele nene kuluta yandi.”+ 29  (Ntangu bantu yonso mpi bakalaki ya mpaku waka mambu yai, bo tubaka nde Nzambi kele muntu ya lunungu, sambu bo botikaka bo na mbotika ya Yoane.+ 30  Kansi Bafarize mpi bantu yina zabaka Nsiku mbote-mbote vwezaka ndongisila* yina Nzambi pesaka bo,+ sambu Yoane botikaka bo ve.) 31  “Ti nani mono fwete fwanisa bantu ya ndonga yai, mpi bo kele bonso banani?+ 32  Bo kele bonso bana ya fioti yina me vanda na zandu mpi yina ke tuba bo na bo na ndinga ya ngolo nde: ‘Beto budilaka beno musembu, kansi beno kinaka ve; beto yimbaka bankunga ya mawa, kansi beno dilaka ve.’ 33  Mutindu mosi, Yoane Mbotiki kwisaka, yandi ke dia ve mampa mpi ke nwa ve vinu,+ kansi beno ke tuba nde: ‘Yandi kele ti demo.’ 34  Mwana ya muntu me kwisa, yandi ke dia mpi ke nwa, kansi beno ke tuba nde: ‘Tala! Muntu ya ke diaka mbiki mpi ya ke nwaka vinu mingi, nduku ya bakalaki ya mpaku mpi ya bansumuki!’+ 35  Kansi, mayele ke monanaka ya lunungu na bana na yo yonso.”+ 36  Mufarize mosi vandaka kulomba yandi na kukwenda kudia ti yandi. Yo yina yandi kotaka na nzo ya Mufarize yina mpi vandaka na mesa. 37  Kansi nkento mosi yina zabanaka na mbanza nde yandi kele nsumuki waka nde Yezu vandaka kudia na nzo ya Mufarize yina, mpi yandi nataka mulangi ya albatre ya mafuta ya nsudi ya kitoko.+ 38  Nkento yina fukamaka na nima, na makulu ya Yezu, yandi dilaka mpi yantikaka kupodisa makulu ya Yezu ti mansanga na yandi, mpi yandi kusulaka yo ti nsuki ya ntu na yandi. Diaka, yandi pesaka makulu ya Yezu beze na mawete yonso mpi pakulaka yo mafuta ya nsudi ya kitoko. 39  Ntangu Mufarize yina bingaka yandi monaka yo, yandi kuditubilaka nde: “Kana ya kieleka muntu yai vandaka mbikudi, yandi zolaka kuzaba kana nkento yina ke simba yandi kele nani mpi kana yandi kele nkento ya nki mutindu, nde yandi kele nsumuki.”+ 40  Kansi Yezu tubilaka yandi nde: “Simoni, mono kele ti diambu mosi ya kusonga nge.” Yandi tubaka nde: “Longi, tuba!” 41  “Bantu zole vandaka na mfuka ya muntu mosi ya ke defisaka mbongo; mosi vandaka ti mfuka ya badenari* 500, kansi ya nkaka ya badenari 50. 42  Sambu bo vandaka ve ata ti kima ya kufuta mfuka na yandi, yandi lolulaka bo zole na ntima ya mvimba. Ebuna, nani na kati na bo ta zola yandi mingi?” 43  Simoni vutulaka nde: “Mono ke yindula nde yo kele muntu yina yandi lolulaka mfuka ya mingi.” Yandi tubilaka yandi nde: “Nge me pesa mvutu ya mbote.” 44  Ebuna yandi balukaka na ndambu ya nkento yina mpi yandi tubilaka Simoni nde: “Keti nge ke mona nkento yai? Mono me kota na nzo na nge; nge me pesa mono ve masa sambu na makulu na mono. Kansi nkento yai me podisa makulu na mono ti mansanga na yandi mpi me kusula yo ti nsuki na yandi. 45  Nge me pesa mono beze ve, kansi nkento yai, katuka ntangu yina mono kotaka awa, yandi me yambula ve kupesa makulu na mono beze na mawete yonso. 46  Nge me tula ve mafuta na ntu na mono, kansi nkento yai me tula mafuta ya nsudi ya kitoko na makulu na mono. 47  Yo yina, mono ke tubila nge nde, ata masumu na yandi kele mingi,* yo me lolulama+ sambu yandi me zola mingi. Kansi muntu yina bo me lolula yandi fioti, ke zolaka fioti.” 48  Ebuna yandi tubilaka nkento yina nde: “Masumu na nge me lolulama.”+ 49  Bantu yina vandaka na mesa ti yandi yantikaka kutuba bo na bo nde: “Muntu yai ya ke lolula ata masumu kele nani?”+ 50  Kansi yandi tubilaka nkento yina nde: “Lukwikilu na nge me gulusa nge;+ kwenda na ngemba.”

Banoti na nsi ya lutiti

To “poshi ya ntulu.”
Na kisina, “mosi kaka ya kubutuka.”
To “sanduku.”
To “bilele ya kitoko.”
Na kisina, “na ntwala ya luse na nge.”
To “lutwadisu.”