Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

A7-C

Mambu ya Nene ya Luzingu ya Yezu na Ntoto—Kisalu ya Nene ya Kulonga Yina Yezu Salaka na Galilea (Kitini 1)

NTANGU

KISIKA

DIAMBU

MATAYO

MARKO

LUKA

YOANE

30

Galilea

Mbala ya ntete ya Yezu me tuba “Ki-mfumu ya zulu me kuma pene-pene”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazareti; Kapernaumi

Me belula mwana ya mfumu mosi; me tanga rulo ya Yezaya; me kwenda na Kapernaumi

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Nzadi-Mungwa ya Galilea, Kapernaumi Me binga balongoki iya: Simoni ti Andre, Yakobo ti Yoane

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernaumi

Me belula bokilo ya Simoni ti bantu ya nkaka

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilee

Galilea Nzietelo ya 1 na Galilea, ti balongoki

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Me belula muntu ya lepre; bo me landa

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernaumi

Me belula kikata

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Me binga Matayo; ke dia ti bakalaki ya mpaku; kubuya madia

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Yudea

Me longa na basinagoga

   

4:44

 

31, Paki

Yeruzalemi

Me belula muntu ya maladi na Betzata; Bayuda ke sosa kufwa yandi

     

5:1-47

Me katuka na Yeruzale-mi mpi me vutuka (?)

Balongoki ke buka bambuma na Kisabatu; Yezu “Mfumu ya Kisabatu”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Nzadi-Mungwa ya Galilea

Me belula muntu na Kisabatu; bantu me landa yandi; me belula bantu mingi

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Ngumba, Kapernaumi

Me sola bantumwa 12

 

3:13-19

6:12-16

 

P. ya Kapernaumi

Me sala Disolo na Zulu ya Ngumba

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernaumi

Me belula nsadi ya mfumu ya basoda

8:5-13

 

7:1-10

 

Naini

Me futumuna mwana ya mufwidi

   

7:11-17

 

Tiberiade; Galilea (Naini to pene-pene)

Yoane me tinda balongoki na Yezu; bo me zabisa bana-fioti kieleka vangu kele kilo ve

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Naini to pene-pene)

Nkento mosi ke pakula Yezu mafuta na makulu; mbandu ya bantu ya mfuka

   

7:36-50

 

Galilea

Nzietelo ya zole, ti bantumwa

   

8:1-3

 

Disumu ya bo ke lolulaka ve

12:22-37

3:19-30

   

Me pesa kidimbu ya Yonasi

12:38-45

     

Mama ti bampangi na yandi me kwisa; balongoki kele bampangi na yandi

12:46-50

3:31-35

8:19-21