Luka 6:1-49

  • Yezu, “Mfumu ya Kisabatu” (1-5)

  • Yezu me belula muntu yina diboko ke nikanaka ve (6-11)

  • Bantumwa 12 (12-16)

  • Yezu ke longa mpi ke belula bantu (17-19)

  • Mambu ya ke pesaka kiese mpi mawa (20-26)

  • Zola sambu na bambeni (27-36)

  • Beno bika kusambisa (37-42)

  • Nti ke zabanaka na mbuma na yo (43-45)

  • Nzo ya bo me tunga mbote; nzo ya me konda fondasio ya ngolo (46-49)

6  Na kilumbu mosi ya kisabatu, yandi vandaka kuluta na bilanga ya ble, mpi balongoki na yandi vandaka kubuka mpi kudia ba-ntu ya ble,+ bo vandaka kunika yo na maboko.+  Bafarize ya nkaka tubaka nde: “Sambu na nki beno ke sala mambu yina nsiku ke pesa ve nswa na Kisabatu?”+  Kansi Yezu vutudilaka bo nde: “Keti beno me tangaka ntete ve mambu yina Davidi salaka ntangu yandi ti bantu yina vandaka ti yandi waka nzala?+  Mutindu yandi kotaka na nzo ya Nzambi, bo pesaka yandi mampa yina bo pesaka na Nzambi,* ebuna yandi diaka yo mpi pesaka ya nkaka na bantu yina vandaka ti yandi, mampa yina ata muntu mosi ve vandaka ti nswa ya kudia katula kaka banganga-nzambi?”+  Ebuna yandi tubilaka bo nde: “Mwana ya muntu kele Mfumu ya Kisabatu.”+  Na kilumbu ya nkaka ya kisabatu,+ yandi kotaka na sinagoga mpi yantikaka kulonga. Mpi muntu mosi yina diboko na yandi ya kitata ke nikanaka ve*+ vandaka pana.  Bansekudi ti Bafarize vandaka kutala Yezu na dikebi sambu na kumona kana yandi zolaka kubelula muntu yina na Kisabatu, sambu bo mona mpila ya kufunda yandi.  Kansi yandi zabaka bangindu na bo,+ yo yina yandi tubilaka muntu yina diboko ke nikanaka ve* nde: “Telama mpi kwisa awa na kati-kati.” Yandi telamaka mpi kwisaka.  Ebuna Yezu tubilaka bo nde: “Mono ke yula beno, Keti na Kisabatu nsiku ke pesa nswa ya kusala diambu ya mbote to ya kusala diambu ya mbi, ya kugulusa luzingu* mosi to ya kufwa yo?”+ 10  Yandi talaka bo yonso ndambu na ndambu, ebuna yandi tubilaka muntu yina nde: “Tandula diboko na nge.” Yandi salaka yo, mpi diboko na yandi kumaka diaka mbote. 11  Kansi bo waka makasi ya buzoba, mpi bo yantikaka kutuba bo na bo nki bo lenda sala Yezu. 12  Kilumbu mosi yandi kwendaka kusamba na ngumba,+ mpi yandi lutisaka mpimpa ya mvimba na kusamba Nzambi.+ 13  Ntangu ntongo tanaka, yandi bingaka balongoki na yandi mpi yandi solaka bantu 12 na kati na bo; yandi pesaka bo mpi zina ya bantumwa:+ 14  Simoni, yina yandi pesaka mpi zina ya Piere, Andre mpangi na yandi, Yakobo, Yoane, Filipo,+ Bartelemi, 15  Matayo, Toma,+ Yakobo mwana ya Alfeo, Simoni yina bo ke bingaka “muntu ya kikesa,” 16  Yudasi mwana ya Yakobo, mpi Yudasi Iskariote, yina kumaka muyekudi. 17  Yandi kulumukaka ti bo mpi yandi telamaka na kisika mosi ya kukonda ngumba, ebuna kuna kuvandaka ti kimvuka mosi ya nene ya balongoki na yandi mpi bantu mingi yina katukaka na Yudea yonso, na Yeruzalemi, mpi na insi ya Tire mpi ya Sidoni yina kele pene-pene ya nzadi-mungwa; bo kwisaka sambu na kuwa yandi mpi sambu bo beluka na bamaladi na bo. 18  Ata bantu yina bampeve ya mbi vandaka kumonisa mpasi belukaka. 19  Kimvuka yonso ya bantu vandaka kusosa kusimba yandi, sambu ngolo vandaka kubasika na yandi+ mpi kubelula bo yonso. 20  Yandi talaka balongoki na yandi mpi yandi yantikaka kutuba nde: “Kiese na beno bansukami, sambu Kimfumu ya Nzambi+ kele ya beno. 21  “Kiese na beno bantu yina kele na nzala ntangu yai, sambu beno ta fuluka.+ “Kiese na beno bantu yina ke dila ntangu yai, sambu beno ta seka.+ 22  “Kiese na beno kana bantu ke menga beno,+ mpi kana bo ke kula beno,+ bo ke finga beno, mpi bo ke buya zina na beno nde yo kele ya mbi sambu na Mwana ya muntu. 23  Beno yangalala na kilumbu yina mpi beno vanda na kiese mingi, sambu matabisi na beno kele nene na zulu, sambu ba-nkaka na bo vandaka kusala bambikudi mambu ya mutindu mosi.+ 24  “Kansi mawa na beno bamvwama,+ sambu beno ke baka kiese na beno yonso.+ 25  “Mawa na beno bantu yina kele ya kufuluka ntangu yai, sambu beno ta wa nzala. “Mawa na beno bantu yina ke seka ntangu yai, sambu beno ta vanda na mawa mpi ta dila.+ 26  “Mawa ntangu bantu yonso ke tuba mambu ya mbote sambu na beno,+ sambu yai mambu yina ba-nkaka na bo salaka sambu na bambikudi ya luvunu. 27  “Kansi mono ke tubila beno bantu yina ke wa mono nde: Beno landa na kuzola bambeni na beno, na kusala mambu ya mbote na bantu yina ke mengaka beno,+ 28  na kusakumuna bantu yina ke singa beno, mpi na kusamba sambu na bantu yina ke finga beno.+ 29  Muntu yina me bula nge na ditama mosi, pesa yandi mpi yina ya nkaka; mpi muntu yina me baka lele na nge ya zulu, kuyimina yandi ve lele ya kati.+ 30  Pesa na konso muntu yina ke lomba nge,+ mpi muntu yina ke baka bima na nge, kulomba yo diaka ve. 31  “Diaka, mutindu beno ke zola nde bantu kusadila beno mambu, beno sala mutindu mosi sambu na bo.+ 32  “Kana beno ke zola bantu yina ke zolaka beno, nki lukumu beno kele na yo? Sambu ata bansumuki ke zolaka bantu yina ke zolaka bo.+ 33  Mpi kana beno ke sala mambu ya mbote na bantu yina ke sadilaka beno mambu ya mbote, nki lukumu beno kele na yo? Ata bansumuki ke salaka mutindu mosi. 34  Diaka, kana beno ke defisa* bantu yina beno ke tula kivuvu nde bo ta vutudila beno, nki lukumu beno kele na yo?+ Ata bansumuki ke defisaka bansumuki sambu bo baka na nima ntalu yina bo pesaka. 35  Kansi, beno landa na kuzola bambeni na beno, na kusala mambu ya mbote, mpi na kudefisa kukonda kutula kivuvu nde beno ta baka kima na nima;+ ebuna matabisi na beno ta vanda nene, mpi beno ta vanda bana ya Muntu ya Kuluta Zulu, sambu yandi kele mbote sambu na bantu ya me konda ntonda mpi bantu ya mbi.+ 36  Beno landa na kuwila bantu mawa, mutindu Tata na beno ke wilaka bantu mawa.+ 37  “Diaka, beno bika kusambisa, ebuna bo ta sambisa beno ve ata fioti;+ mpi beno bika kubedisa, ebuna bo ta bedisa beno ve ata fioti. Beno landa na kulolula,* ebuna bo ta lolula*+ beno. 38  Beno vanda ti kikalulu ya kupesa, mpi bantu ta pesa beno.+ Bo ta tula na poshi ya lele* na beno kiteso mosi ya mbote, ya bo me niema, ya bo me nikisa, mpi ya me luta ndilu. Sambu bo ta tesila beno na kitesilu yina beno ke tesila bantu ya nkaka.” 39  Yandi telaka bo diaka kingana mosi: “Keti kifwa-meso lenda twadisa kifwa-meso ya nkaka? Keti bo zole ta bwa ve na dibulu?+ 40  Longoki me luta ve longi na yandi, kansi konso muntu yina bo me longa mbote-mbote ta vanda bonso longi na yandi. 41  Ebuna, sambu na nki nge ke tala mwa-dititi yina kele na disu ya mpangi na nge kansi nge ke mona ve mutandala yina kele na disu na nge mosi?+ 42  Inki mutindu nge lenda tubila mpangi na nge nde, ‘Mpangi, bika mono katula mwa-dititi yina kele na disu na nge,’ na ntangu nge mosi ke mona ve mutandala yina kele na disu na nge? Muntu ya luvunu! Katula ntete mutandala yina kele na disu na nge mosi, ebuna nge ta mona mbote mutindu ya kukatula mwa-dititi yina kele na disu ya mpangi na nge. 43  “Sambu nti mosi ve ya mbote ke butaka mbuma ya mbi, mpi nti mosi ve ya mbi ke butaka mbuma ya mbote.+ 44  Sambu konso nti ke zabanaka na mbuma na yo.+ Mu mbandu, bantu ke bukaka ve bafige na nti ya bansende, mpi bo ke katulaka ve bambuma ya vinu na nti ya bansende. 45  Muntu ya mbote ke basisaka mambu ya mbote na kimvwama ya mbote ya ntima na yandi, kansi muntu ya mbi ke basisaka mambu ya mbi na kimvwama na yandi ya mbi; sambu munoko na yandi ke tubaka mambu yina me fuluka na ntima.+ 46  “Ebuna, sambu na nki beno ke binga mono ‘Mfumu! Mfumu!’ kansi beno ke sala ve mambu ya mono ke tuba?+ 47  Konso muntu yina ke kwisa na mono, ke wa bangogo na mono, mpi ke sadila yo, mono ta songa beno kana yandi me fwanana ti nani:+ 48  Yandi kele bonso muntu mosi yina ntangu yandi ke tunga nzo, yandi me timuna mpi me kwenda tii na mudindu ebuna yandi me tula fondasio na zulu ya ditadi. Yo yina, ntangu mvula ya ngolo nokaka, nzadi bulaka nzo yina kansi yo vandaka ve ti ngolo ya kufwana sambu na kunikisa yo, sambu bo tungaka yo mbote.+ 49  Kansi, muntu yina ke wa mpi ke sala kima ve+ me fwanana ti muntu yina me tunga nzo na zulu ya ntoto, kukonda fondasio. Nzadi bulaka yo, mpi na mbala mosi yo bwaka, mpi kubeba ya nzo yina vandaka nene.”

Banoti na nsi ya lutiti

Mabungu ya bo me sala na mpusu ya mbisi.
To “mampa ya kumonisa.”
Na kisina, “ya kuyuma.”
Na kisina, “muntu yina ya diboko ya kuyuma.”
To “moyo.”
To “kuyambula.”
Disongidila, kukonda luta.
To “yambula.”