Luka 10:1-42

  • Yezu me tinda balongoki 70 (1-12)

  • Mawa na bambanza yina me balula ve ntima (13-16)

  • Balongoki 70 me vutuka (17-20)

  • Yezu me kumisa Tata na yandi sambu yandi ke ndimaka bantu ya kudikulumusa (21-24)

  • Mbandu ya muntu ya mbote ya Samaria (25-37)

  • Yezu me kwenda kutala Marta mpi Maria (38-42)

10  Na nima ya mambu yai, Mfumu solaka balongoki ya nkaka 70 mpi yandi tindaka bo zole-zole+ na ntwala na yandi na konso mbanza mpi kisika yina yandi mosi zolaka kukwenda.  Ebuna yandi tubilaka bo nde: “Ya kieleka, bima ya kukatula na bilanga kele mingi, kansi bansadi kele fioti. Yo yina, beno bondila Mfumu ya kisalu ya kukatula bima na bilanga na kutinda bansadi na kisalu na yandi ya kukatula bima na bilanga.+  Beno kwenda! Mono ke tinda beno bonso bana-mameme na kati ya bibulu.+  Beno nata ve mwa-saki ya kunatila mbongo to mwa-saki ya kunatila madia to basandale,+ mpi beno pesa ve ata muntu mosi mbote na nzila.*  Na konso kisika ya beno ke kota na nzo mosi, beno tuba ntete nde: ‘Ngemba kuvanda na nzo yai.’+  Kana nduku ya ngemba kele pana, ngemba na beno ta vanda na yandi. Kansi kana yandi kele ve, yo ta vutuka na beno.  Yo yina beno bikala na nzo yina,+ beno dia mpi beno nwa bima yina bo ta pesa beno,+ sambu nsadi me fwana na kubaka lufutu na yandi.+ Beno katuka ve na nzo mosi sambu na kukwenda na nzo ya nkaka.  “Diaka, na konso mbanza ya beno ta kota mpi ya bo ta yamba beno, beno dia bima ya bo ta pesa beno  mpi beno belula bantu ya maladi ya mbanza yina mpi beno tubila bo nde: ‘Kimfumu ya Nzambi me kuma pene-pene na beno.’+ 10  Kansi na konso mbanza ya beno ta kota mpi ya bo ta yamba beno ve, beno basika na banzila na yo ya nene mpi beno tuba nde: 11  ‘Ata putulu yina kangamaka na makulu na beto na mbanza na beno,+ beto ke pupula yo sambu na kuvutudila beno yo. Kansi, beno zaba nde, Kimfumu ya Nzambi me kuma pene-pene.’ 12  Mono ke songa beno nde, na kilumbu yina, yo ta vanda pete mingi sambu na Sodome kuluta sambu na mbanza yina.+ 13  “Mawa na nge, Korazini! Mawa na nge, Betsaida! sambu kana bidimbu ya nkumbwa yina salamaka na beno salamaka na Tire mpi na Sidoni, bo zolaka tuka ntama kulwata basaki mpi kuvanda na putulu ya tiya sambu na kusonga nde bo me balula ntima.+ 14  Yo yina, na Kilumbu ya Kusambisa, yo ta vanda pete mingi sambu na Tire mpi Sidoni kuluta sambu na beno. 15  Mpi nge, Kapernaumi, keti mbala ya nkaka bo ta tombula nge tii na zulu? Nge ta kulumuka tii na Maziamu!* 16  “Muntu yina ke wila beno ke wila mono.+ Mpi muntu yina ke vweza beno ke vweza mono mpi. Diaka, muntu yina ke vweza mono ke vweza mpi Muntu yina tindaka mono.”+ 17  Ebuna balongoki 70 yina vutukaka na kiese; bo tubaka nde: “Mfumu, ata bademo ke lemfukila beto ntangu beto ke sadila zina na nge.”+ 18  Ebuna yandi tubilaka bo nde: “Mono me mona Satana me katuka na zulu mpi me bwa+ dezia bonso nzasi. 19  Tala! Mono me pesa beno kiyeka ya kuniata na nsi ya makulu na beno banioka ti bankutu* mpi kiyeka na zulu ya ngolo yonso ya mbeni,+ mpi ata kima mosi ve ta sala beno mbi. 20  Ata mpidina, beno wa ve kiese sambu bampeve ke lemfukila beno, kansi beno wa kiese sambu bo me sonika bazina na beno na zulu.”+ 21  Kaka na ngunga yina, yandi waka kiese mingi na nsadisa ya mpeve santu mpi yandi tubaka nde: “Tata, Mfumu ya zulu ti ya ntoto, mono ke kumisa nge na ntwala ya bantu sambu nge me bumbaka mbote-mbote mambu yai na bantu ya mayele ti ya ngangu+ mpi nge me monisaka yo na bana ya fioti. Ee, Tata, sambu nge ndimaka nde yo vanda mutindu yai.+ 22  Tata na mono me pesaka mono bima yonso, mpi ata muntu mosi ve kuzaba kana Mwana kele nani katula kaka Tata, mpi ata muntu mosi ve kuzaba kana Tata kele nani katula kaka Mwana+ mpi konso muntu yina Mwana ke zola kumonisa yandi Tata.”+ 23  Ebuna yandi balukaka na ndambu ya balongoki mpi yandi tubilaka bo na kingenga nde: “Kiese na meso yina ke mona mambu yina beno ke mona.+ 24  Sambu mono ke tubila beno nde, bambikudi mingi ti bantotila mingi vandaka na nzala ya kumona mambu ya beno ke mona kansi bo monaka yo ve,+ mpi ya kuwa mambu ya beno ke wa kansi bo waka yo ve.” 25  Ebuna muntu mosi yina zabaka Nsiku mbote-mbote telamaka sambu na kumeka yandi mpi tubaka nde: “Longi, mono fwete sala nki sambu na kubaka* luzingu ya mvula na mvula?”+ 26  Yezu tubilaka yandi nde: “Bo me sonikaka nki na Nsiku? Inki mutindu nge ke tangaka?” 27  Yandi vutulaka nde: “‘Nge fwete zola Yehowa* Nzambi na nge na ntima na nge ya mvimba, na moyo* na nge ya mvimba, na ngolo na nge yonso, mpi na mabanza na nge yonso’+ mpi ‘nkweno na nge bonso nge mosi.’”+ 28  Yezu tubilaka yandi nde: “Nge me pesa mvutu ya mbote; landa kusala mutindu yina ebuna nge ta baka luzingu.”+ 29  Kansi sambu muntu yina zolaka kudimonisa muntu ya lunungu,+ yandi yulaka Yezu nde: “Nani kibeni kele nkweno na mono?” 30  Yezu vutulaka nde: “Muntu mosi katukaka na Yeruzalemi mpi vandaka kukulumuka na Yeriko mpi yandi bwaka na maboko ya miyibi yina botulaka yandi bima yonso, bulaka yandi, mpi kwendaka, bo bikaka yandi pene-pene ya kufwa. 31  Ebuna, kukonda kukana, nganga-nzambi mosi vandaka kukulumuka na nzila yina, kansi ntangu yandi monaka muntu yina, yandi lutaka na simu ya nkaka. 32  Mutindu mosi, Mulevi mosi, ntangu yandi kumaka na kisika yina mpi yandi monaka muntu yina, yandi lutaka na simu ya nkaka. 33  Kansi muntu mosi ya Samaria+ yina vandaka kuluta na nzila yina kumaka kisika muntu yina vandaka, mpi ntangu yandi monaka yandi, yandi waka mawa. 34  Yo yina yandi pusanaka pene-pene na yandi mpi kangaka bamputa na yandi, yandi tulaka mafuta mpi vinu na bamputa yina. Na nima, yandi tulaka yandi na zulu ya mpunda na yandi, nataka yandi na nzo mosi ya banzenza, mpi sadisaka yandi. 35  Na kilumbu yina landaka, yandi bakaka badenari* zole, yandi pesaka yo na muntu yina ke talaka nzo ya banzenza, mpi yandi tubaka nde: ‘Sadisa yandi, mpi konso kima yina nge ta basisa na zulu ya mbongo yai, mono ta vutudila nge yo na ntangu mono ta vutuka.’ 36  Sambu na nge, nani na kati na bo tatu kudimonisaka nkweno+ ya muntu yina bwaka na maboko ya miyibi?” 37  Yandi tubaka nde: “Muntu yina wilaka yandi mawa.”+ Ebuna Yezu tubilaka yandi nde: “Kwenda mpi sala mutindu mosi.”+ 38  Ntangu bo vandaka kukwenda, yandi kotaka na bwala mosi. Na bwala yina, nkento mosi, zina na yandi Marta,+ yambaka yandi bonso munzenza na nzo na yandi. 39  Yandi vandaka mpi ti mpangi mosi ya nkento, zina na yandi Maria. Maria vandaka na makulu ya Mfumu mpi yandi landaka kuwa mambu yina yandi vandaka kutuba.* 40  Kansi Marta vandaka kudiyangisa sambu na bisalu mingi. Yo yina yandi kwisaka kutubila Yezu nde: “Mfumu, keti yo ke sala nge ata kima ve mutindu mpangi na mono me bikisa mono mono mosi na kusala bisalu yai? Songa yandi na kukwisa kusadisa mono.” 41  Mfumu vutudilaka yandi nde: “Marta, Marta, nge ke kudiyangisa mpi ke mona mpasi sambu na mambu mingi. 42  Kansi, bima fioti kele mfunu, to mosi mpamba. Maria me sola kima ya mbote,*+ mpi bo ta botula yandi yo ve.”

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “tulaka luse na yandi na.”
To “beno yamba ve ata muntu mosi na nzila sambu na kupesa yandi
To “Hadesi,” disongidila, maziamu ya bantu yonso. Tala Bantendula ya Bangogo.
To “binkala-nkala.”
Na kisina, “kubaka dikabu ya.”
Na kisina, “ndinga na yandi.”