Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Tansi ya Mikanda ya Biblia

Mikanda ya Masonuku ya Kiebreo na Ntwala ya Ntangu na Beto

ZINA YA MUKANDA

NSONIKI TO BANSONIKI

WKISIKA BO SONIKAKA YO

BO MANISAKA KUSONIKA YO NA (N.T.B.)

NTANGU YINA YO BAKAKA (N.T.B.)

Kuyantika

Moize

Ntoto-Makanga

1513

“Na luyantiku” tii na 1657

Kubasika

Moize

Ntoto-Makanga

1512

1657-1512

Levi

Moize

Ntoto-Makanga

1512

Ngonda 1 (1512)

Kutanga

Moize

Ntoto-Makanga mpi Nseke ya Moabi

1473

1512-1473

Kulonga

Moize

Nseke ya Moabi

1473

Bangonda 2 (1473)

Yozue

Yozue

Kanana

p. 1450

1473–p. 1450

Bazuzi

Samuele

Izraele

p. 1100

p. 1450–p. 1120

Ruti

Samuele

Izraele

p. 1090

Bamvula 11 ya luyalu ya Bazuzi

1 Samuele

Samuele; Gadi; Natani

Izraele

p. 1078

p. 1180-1078

2 Samuele

Gadi; Natani

Izraele

p. 1040

1077–p. 1040

1 Bantotila

Yeremia

Yuda

580

p. 1040-911

2 Bantotila

Yeremia

Yuda mpi Ezipte

580

p. 920-580

1 Bansangu

Esdrasi

Yeruzalemi (?)

p. 460

Na nima ya 1 Bansangu 9:44: p. 1077-1037

2 Bansangu

Esdrasi

Yeruzalemi (?)

p. 460

p. 1077-537

Esdrasi

Esdrasi

Yeruzalemi

p. 460

537–p. 467

Nehemia

Nehemia

Yeruzalemi

n. 443

456–n. 443

Estere

Mordekai

Shushane, Elami

p. 475

493–p. 475

Yobi

Moize

Ntoto-Makanga

p. 1473

Bamvula kuluta 140 na kati ya 1657 mpi 1473

Bankunga

Davidi mpi bantu ya nkaka

 

p. 460

 

Bingana

Salomo; Agure; Lemuele

Yeruzalemi

p. 717

 

Longi

Salomo

Yeruzalemi

nt. 1000

 

Nkunga ya Salomo

Salomo

Yeruzalemi

p. 1020

 

Yezaya

Yezaya

Yeruzalemi

n. 732

p. 778–n. 732

Yeremia

Yeremia

Yuda; Ezipte

580

647-580

Bidilu

Yeremia

Penepene ya Yeruzalemi

607

 

Ezekiele

Ezekiele

Babilone

p. 591

613–p. 591

Daniele

Daniele

Babilone

p. 536

618–p. 536

Ozea

Ozea

Samaria (Distrike)

n. 745

nt. 804–n. 745

Yoele

Yoele

Yuda

p. 820 (?)

 

Amosi

Amosi

Yuda

p. 804

 

Obadia

Obadia

 

p. 607

 

Yonasi

Yonasi

 

p. 844

 

Mika

Mika

Yuda

nt. 717

p. 777-717

Nahumi

Nahumi

Yuda

nt. 632

 

Habakuki

Habakuki

Yuda

p. 628 (?)

 

Sefania

Sefania

Yuda

nt. 648

 

Agai

Agai

Yeruzalemi yina bo tungaka diaka

520

Bilumbu 112 (520)

Zekaria

Zekaria

Yeruzalemi yina bo tungaka diaka

518

520-518

Malaki

Malaki

Yeruzalemi yina bo tungaka diaka

n. 443

 

Tansi ya Mikanda ya Biblia Mikanda ya Masonuku ya Kigreki Yina Bo Sonikaka na Ntangu na Beto

ZINA YA MUKANDA

NSONIKI

KISIKA BO SONIKAKA YO

BO MANISAKA KUSONIKA YO NA (T.B.)

NTANGU YINA YO BAKAKA

Matayo

Matayo

Palestine

p. 41

2 N.T.B.–33 T.B.

Marko

Marko

Roma

p. 60-65

29-33 T.B.

Luka

Luka

Sezarea

p. 56-58

3 N.T.B.–33 T.B.

Yoane

Ntumwa Yoane

Efezo, to penepene na yo

p. 98

Na nima ya bangogo ya luyantiku, 29-33 T.B.

Bisalu

Luka

Roma

p. 61

33–p. 61 T.B.

Baroma

Polo

Korinto

p. 56

 

1 Bakorinto

Polo

Efezo

p. 55

 

2 Bakorinto

Polo

Masedonia

p. 55

 

Bagalatia

Polo

Korinto to Antioshe ya Siria

p. 50-52

 

Baefezo

Polo

Roma

p. 60-61

 

Bafilipi

Polo

Roma

p. 60-61

 

Bakolosai

Polo

Roma

p. 60-61

 

1 Batesalonika

Polo

Korinto

p. 50

 

2 Batesalonika

Polo

Korinto

p. 51

 

1 Timoteo

Polo

Masedonia

p. 61-64

 

2 Timoteo

Polo

Roma

p. 65

 

Tito

Polo

Masedonia (?)

p. 61-64

 

Filemoni

Polo

Roma

p. 60-61

 

Baebreo

Polo

Roma

p. 61

 

Yakobo

Yakobo (mpangi ya Yezu)

Yeruzalemi

nt. 62

 

1 Piere

Piere

Babilone

p. 62-64

 

2 Piere

Piere

Babilone (?)

p. 64

 

1 Yoane

Ntumwa Yoane

Efezo, to penepene na yo

p. 98

 

2 Yoane

Ntumwa Yoane

Efezo, to penepene na yo

p. 98

 

3 Yoane

Ntumwa Yoane

Efezo, to penepene na yo

p. 98

 

Yude

Yude (mpangi ya Yezu)

Palestine (?)

p. 65

 

Kusonga

Ntumwa Yoane

Patmosi

p. 96

 

[Bazina ya bansoniki ya mikanda ya nkaka mpi bisika yina bo sonikaka yo kele ve ya sikisiki. Badati mingi kele ve ya sikisiki; kidimbu n. ke tendula “na nima,” nt. ke tendula “na ntwala,” mpi p. ke tendula “pene-pene.”]