Luka 23:1-56

  • Yezu na ntwala ya Pilate mpi Erode (1-25)

  • Yezu ti bantu zole ya mbi ya bo me tula na zulu ya banti (26-43)

    • “Nge ta vanda ti mono na Paladisu” (43)

  • Lufwa ya Yezu (44-49)

  • Bo me zika Yezu (50-56)

23  Bantu yonso telamaka, ebuna bo nataka yandi na Pilate.+  Na nima bo yantikaka kufunda yandi+ nde: “Beto monaka muntu yai ke tula mavwanga na dikanda na beto, yandi ke buyisa bantu na kufuta mpaku na Kaisali,+ mpi yandi ke tuba nde yandi mosi kele Kristu, ntotila.”+  Ntangu yai, Pilate yulaka yandi nde: “Keti nge kele Ntotila ya Bayuda?” Yezu vutulaka nde: “Nge mosi muntu me tuba yo.”+  Ebuna Pilate tubilaka bamfumu ya banganga-nzambi mpi bimvuka ya bantu nde: “Mono ke mona ve mbi ya muntu yai me sala.”+  Kansi bo dindamanaka nde: “Yandi ke pusa bantu na kusala mubulu na ntangu yandi ke longa na Yudea ya mvimba, yantika na Galilea tii nkutu awa.”  Ntangu Pilate waka mambu yina, yandi yulaka kana muntu yina kele muntu ya Galilea.  Ntangu yandi zabaka nde yandi kele muntu ya ntoto ya Erode,+ yandi tindaka yandi na Erode, yina vandaka mpi na Yeruzalemi na bilumbu yina.  Ntangu Erode monaka Yezu, yandi waka kiese mingi. Sambu katuka ntama, yandi vandaka kuzola kumona Yezu sambu yandi waka mambu mingi sambu na yandi,+ mpi yandi vandaka kutula kivuvu ya kumona ndambu ya bidimbu yina yandi ta sala.  Yo yina yandi yantikaka kuyula yandi bangiufula mingi, kansi Yezu pesaka yandi ve ata mvutu mosi.+ 10  Ata mpidina, bamfumu ya banganga-nzambi mpi bansekudi vandaka kutelama mbala na mbala mpi bo vandaka kufunda yandi ti makasi yonso. 11  Ebuna Erode ti basoda na yandi vwezaka yandi,+ mpi yandi lwatisaka Yezu lele mosi ya ke ngenga sambu na kuseka yandi+ mpi na nima yandi vutulaka Yezu na Pilate. 12  Erode ti Pilate kumaka banduku na kilumbu yina, kansi bo vandaka ntete bambeni. 13  Pilate bingaka bamfumu ya banganga-nzambi, bamfumu, mpi bantu, 14  ebuna yandi tubilaka bo nde: “Beno natilaka mono muntu yai nde yandi ke pusa bantu na kukolama. Kansi mono me sambisa yandi na meso na beno mpi mono me mona ve bikuma ya ke ndimisa mambu ya beno ke fundila yandi.+ 15  Ya kieleka, Erode mpi monaka yo ve, sambu yandi vutulaka yandi na beto. Yandi me sala ve ata kima mosi ya ke lomba nde bo fwa yandi. 16  Yo yina mono ta pesa yandi ndola+ mpi mono ta yambula yandi.” 17  * —— 18  Kansi kimvuka ya bantu yonso tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Fwa muntu yai, kansi basisila beto Barabasi!”+ 19  (Bo tulaka muntu yina na boloko sambu na kukolama yina basikaka na mbanza mpi sambu yandi fwaka muntu.) 20  Pilate bingaka bo diaka sambu yandi zolaka kuyambula Yezu.+ 21  Ebuna bo yantikaka kutuba na ndinga ya ngolo nde: “Na zulu ya nti! Na zulu ya nti!”+ 22  Pilate tubilaka bo na mbala ya tatu nde: “Sambu na nki? Inki diambu ya mbi muntu yai salaka? Mono me mona ve ata kima mosi ya ke lomba nde bo fwa yandi; yo yina, mono ta pesa yandi ndola mpi mono ta yambula yandi.” 23  Kansi bo yantikaka kudindamana mpi kutuba na ndinga ya ngolo nde bo fwa yandi,* ebuna bandinga na bo nungaka.+ 24  Yo yina Pilate bakaka lukanu ya kusala mambu yina bo vandaka kulomba. 25  Yandi basisaka muntu yina bo vandaka kulomba, yina bo tulaka na boloko sambu na kukolama mpi sambu yandi fwaka muntu, kansi yandi pesaka bo Yezu sambu bo sala yandi mutindu bo zolaka. 26  Ntangu bo vandaka kunata yandi, bo kangaka Simoni muntu ya Sirene; yandi katukaka na nseke, ebuna bo tulaka nti ya mpasi* na mapeka na yandi sambu yandi nata yo mpi kulanda Yezu na nima.+ 27  Bantu mingi kibeni vandaka kulanda yandi; na kati na bo kuvandaka ti bankento yina vandaka kudibula sambu na mawa mpi bo vandaka kudila yandi. 28  Yezu balukaka na ndambu ya bankento yina mpi yandi tubaka nde: “Bana-bankento ya Yeruzalemi, beno bika kudila sambu na mono. Kansi, beno dila sambu na beno mosi mpi sambu na bana na beno;+ 29  sambu tala! bilumbu ke kwisa ntangu bantu ta tuba nde, ‘Kiese na bankento ya mikobo, na mavumu yina butaka ve mpi na mabele yina nwisaka ve bana!’+ 30  Ebuna bo ta yantika kutubila bangumba ya nene nde, ‘Beno bwila beto!’ mpi bangumba ya fioti nde, ‘Beno fika beto!’+ 31  Kana bo sala mambu yai ntangu nti kele ya mubisu, inki ta salama ntangu yo ta yuma?” 32  Bo vandaka kunata mpi bantu zole ya nkaka, bantu ya mbi, sambu bo fwa bo ti yandi.+ 33  Ntangu bo kumaka na kisika ya bo ke bingaka Mukwa ya Ntu,+ bo tulaka yandi na zulu ya nti na lweka ya bantu yina ya mbi, mosi na diboko na yandi ya kitata mpi mosi na diboko na yandi ya kimama.+ 34  Kansi Yezu vandaka kutuba nde: “Tata, lolula bo, sambu bo ke zaba ve mambu yina bo ke sala.” Diaka, bo bulaka zeke sambu na kukabula bilele na yandi.+ 35  Bantu telamaka pana bo ke tala. Kansi bamfumu vandaka kuseka mpi kutuba nde: “Yandi gulusaka bankaka; bika yandi kudigulusa, kana yandi kele Kristu ya Nzambi, Muntu Yina Bo Me Solaka.”+ 36  Ata basoda vandaka kuseka yandi, bo kwisaka pene-pene, bo pesaka yandi vinu ya ngani+ 37  mpi bo tubaka nde: “Kana nge kele Ntotila ya Bayuda, kudigulusa.” 38  Kuvandaka mpi ti bisono na zulu na yandi: “Yai Ntotila ya Bayuda.”+ 39  Ebuna muntu mosi na kati ya bantu ya mbi yina bo tulaka na zulu ya nti yantikaka kufinga yandi nde:+ “Nge kele Kristu, mpidina ve? Kudigulusa mpi gulusa beto!” 40  Muntu yina ya nkaka nganinaka yandi nde: “Keti nge ke wa ve Nzambi boma ata fioti, ntangu yai ya nge me baka ndola ya mutindu mosi? 41  Yo me fwana mpidina sambu na beto, sambu beto ke baka ndola yina me fwana na beto sambu na mambu ya beto salaka; kansi muntu yai salaka ve ata diambu mosi ya mbi.” 42  Ebuna yandi tubaka nde: “Yezu, yibuka mono ntangu nge ta kwisa na Kimfumu na nge.”+ 43  Yezu tubilaka yandi nde: “Ya kieleka mono ke tubila nge bubu yai nde, nge ta vanda ti mono na Paladisu.”+ 44  Na ntangu yina yo vandaka kiteso ya ngunga ya sambanu,* kansi mpimpa bwaka na ntoto ya mvimba tii na ngunga ya uvwa,*+ 45  sambu nsemo ya mwini vilaka; ebuna rido ya kisika ya santu+ pasukaka na kati-kati.+ 46  Ebuna Yezu tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Tata, mono ke pesa mpeve na mono na maboko na nge.”+ Ntangu yandi tubaka mambu yai, yandi fwaka.*+ 47  Sambu mfumu ya basoda monaka mambu yina salamaka, yandi yantikaka kupesa Nzambi nkembo nde: “Ya kieleka, muntu yai vandaka muntu ya lunungu.”+ 48  Ntangu bimvuka ya bantu yonso yina vukanaka pana sambu na kutala mambu yai monaka mambu yina salamaka, bo vutukaka na banzo na bo, bo ke bula ba-ntulu na bo. 49  Bantu yonso yina zabaka yandi telamaka ntama. Bankento yina vandaka kulanda yandi katuka na Galilea vandaka mpi pana ebuna bo monaka mambu yai.+ 50  Kuvandaka ti muntu mosi, zina na yandi Yozefi; yandi vandaka muntu ya Sanedreni. Yandi vandaka muntu ya mbote mpi ya lunungu.+ 51  (Muntu yai pesaka ve maboko na diambu yina bo kanaka mpi salaka.) Yandi vandaka muntu ya Arimatea, mbanza mosi ya Yudea, mpi yandi vandaka kuvingila Kimfumu ya Nzambi. 52  Yandi kwendaka na ntwala ya Pilate mpi lombaka mvumbi ya Yezu. 53  Yandi tululaka yo+ mpi yandi ziungaka yo na lino ya kitoko, mpi yandi tulaka yo na maziamu* yina bo timunaka na ditadi;+ bo vandaka me tula ntete ve ata mvumbi mosi kuna. 54  Ntangu yai, yo vandaka kilumbu ya Kuyilama,*+ mpi Kisabatu+ zolaka kuyantika. 55  Kansi bankento yina kwisaka ti yandi katuka na Galilea vandaka kulanda, bo talaka maziamu,* mpi bo monaka mutindu bo tulaka mvumbi na yandi,+ 56  ebuna bo vutukaka sambu na kuyidika bima mpi mafuta ya nsudi ya kitoko. Kansi, bo pemaka na Kisabatu+ na kulanda nsiku.

Banoti na nsi ya lutiti

To “kiteso ya kitamina yina ditadi ta kuma kana muntu kulosa yo.”
To “fwa yandi na zulu ya nti.”
Disongidila, pene-pene ya midi.
Disongidila, pene-pene ya 15:00.
To “yandi pemaka mpema na yandi ya nsuka.”
To “maziamu ya kuyibuka.”
Disongidila, Kitanu.‏
To “maziamu ya kuyibuka.”