Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Si Jesus Naghatag sing Sulundan sang Pagkamapainubuson

Si Jesus Naghatag sing Sulundan sang Pagkamapainubuson

“Naghatag ako sa inyo sang sulundan, nga subong sang ginhimo ko sa inyo, dapat man ninyo himuon.”—JUAN 13:15.

1, 2. Sa katapusan nga gab-i ni Jesus sa duta, anong importante nga leksion ang gintudlo niya sa iya mga apostoles?

AMO na ini ang katapusan nga gab-i ni Jesus sa duta, kag kaupod niya ang iya mga apostoles sa naibabaw nga hulot sang isa ka balay sa Jerusalem. Sa tion sang panihapon, nagtindog si Jesus kag nag-uba sang iya kunop. Nangwagkus sia sing tualya. Dayon ginbutangan niya sing tubig ang palanggana kag ginhinawan ang tiil sang mga disipulo kag ginpahiran ini sang tualya. Pagkatapos, ginsuksok niya ang iya kunop. Ngaa ginhimo ni Jesus ining kubos nga buluhaton?—Juan 13:3-5.

2 Si Jesus mismo nagpaathag: “Nahangpan bala ninyo ang akon ginhimo sa inyo? . . . Kon ako, bisan pa Ginuo kag Manunudlo, naghinaw sang inyo mga tiil, kamo man dapat maghinaw sang mga tiil sang isa kag isa. Kay naghatag ako sa inyo sang sulundan, nga subong sang ginhimo ko sa inyo, dapat man ninyo himuon.” (Juan 13:12-15) Paagi sa paghimo sining kubos nga buluhaton, ginhatagan ni Jesus ang iya mga apostoles sing importante nga leksion nga indi gid nila malipatan. Nagpalig-on ini sa ila nga mangin mapainubuson.

3. (a) Sa duha ka higayon, paano ginpadaku ni Jesus ang pagkamapainubuson? (b) Ano ang binagbinagon sa sini nga artikulo?

3 Sang ginhinawan ni Jesus ang tiil sang mga apostoles, indi ini ang una nga tion nga ginpadaku niya ang pagkamapainubuson. Antes pa sini, sang nagbinaisay ang pila ka apostoles kon sin-o ang labing daku sa ila, ginpatindog ni Jesus ang isa ka bata sa tupad niya, kag ginsilingan sila: “Ang bisan sin-o nga nagabaton sini nga bata sa akon ngalan nagabaton man sa akon, kag ang bisan sin-o nga nagabaton sa akon nagabaton man sa iya nga nagpadala sa akon. Kay sia nga nagagawi nga kubos sa tunga ninyo amo ang labing daku.” (Luc. 9:46-48) Nahibaluan ni Jesus nga gusto sang mga Fariseo nga mangin prominente, gani nagsiling sia sang ulihi: “Ang tagsatagsa nga nagapakataas sang iya kaugalingon paubson  kag sia nga nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.” (Luc. 14:11) Maathag nga luyag ni Jesus nga ang iya mga sumulunod mangin mapainubuson, buot silingon kubos kag wala nagapabugal ukon nagapakataas sang kaugalingon. Agod mailog naton sia, binagbinagon naton sing maayo ang iya halimbawa sang pagkamapainubuson. Tan-awon man naton kon paano ini nga kinaiya makabulig sa mga mapainubuson, pati na sa iban.

“WALA AKO MAG-ISUL”

4. Paano nagpakita sing pagkamapainubuson ang bugtong nga Anak sang Dios antes sia nangin tawo?

4 Ang bugtong nga Anak sang Dios nagpakita na sang pagkamapainubuson antes pa sia nagkari sa duta. Antes nangin tawo si Jesus, nakaupod na niya ang iya Amay sa langit sa sulod sang indi maisip nga mga tinuig. Ang tulun-an sang Isaias sa Biblia nagasugid parte sa suod nga kaangtanan sang Anak sa iya Amay: “Ang Ginoong DIOS naghatag sa akon sang dila sang mga ginaton-an, agud nga makahibalo ako magsakdag sa polong sa ginalapyo. Nagamata sia agaaga, ginapukaw niya ang akon idulungug sa pagpamati subong sang mga ginaton-an. Ang Ginoong DIOS nagbukas sang akon idulungug, kag indi ako mabinatoon, wala ako mag-isul.” (Isa. 50:4, 5) Ang Anak sang Dios nangin mapainubuson kag namati gid sa ginatudlo ni Jehova. Nalangkag sia nga magtuon sa matuod nga Dios. Nakita gid ni Jesus ang pagkamapainubuson ni Jehova sang ginkaluuyan Niya ang makasasala nga mga tawo!

5. Subong Miguel nga arkanghel, paano ginpakita ni Jesus ang pagkamapainubuson kag pagkaugdang sang nakigsuay sia sa Yawa?

5 Indi tanan nga tinuga sa langit mapainubuson pareho sa bugtong nga Anak sang Dios. Imbes nga magpatudlo kay Jehova, ang anghel nga nangin Satanas nga Yawa nagpakita sang mga kinaiya nga kabaliskaran sa pagkamapainubuson—pagpaimportante sa kaugalingon kag bugal—kag nagrebelde batok kay Jehova. Sa pihak nga bahin, si Jesus nangin kontento sa iya posisyon sa langit kag wala gid niya gin-abusuhan ang iya awtoridad. Subong Miguel nga arkanghel, wala gin-agaw ni Jesus ang awtoridad sang Dios sang “nakigsuay [sia] sa Yawa tuhoy sa lawas ni Moises.” Sa baylo, ang Anak sang Dios nangin mapainubuson kag maugdang. Luyag niya nga si Jehova, ang Supremo nga Hukom sa uniberso, amo ang magahusay sang mga butang sa Iya kaugalingon nga tion kag paagi.—Basaha ang Judas 9.

6. Paano nagpakita si Jesus sing pagkamapainubuson sang ginbaton niya ang asaynment nga mangin Mesias?

6 Mahimo nalakip sa mga natun-an ni Jesus antes sia nangin tawo amo ang mga tagna nga nagasugid parte sa iya mangin kabuhi sa duta subong Mesias. Gani nahibaluan na niya ang mga kasakit nga iya maeksperiensiahan. Pero ginbaton ni Jesus ang asaynment nga magkabuhi sa duta kag mapatay subong ginsaad nga Mesias. Ngaa? Ginpadaku ni apostol Pablo ang pagkamapainubuson sang bugtong nga Anak sang Dios sang magsiling sia: “Bisan pa nagluntad sia sa dagway sang Dios, wala sia maghunahuna nga mang-agaw, buot silingon, nga mangin tupong sia sa Dios. Wala, kundi gin-uba niya ini nga dagway kag nagsuklob sang dagway sang ulipon kag nangin kaanggid sa mga tawo.”—Fil. 2:6, 7.

“NAGPAUBOS SIA” SUBONG TAWO

7, 8. Paano ginpakita ni Jesus ang pagkamapainubuson sang bata pa sia kag sa tion sang iya ministeryo?

7 “Sang nakita [ni Jesus] ang iya kaugalingon sa dagway sang tawo,” sulat ni Pablo, “nagpaubos sia kag nangin matinumanon tubtob sa kamatayon, huo, kamatayon sa usok sang pag-antos.” (Fil. 2:8) Sugod sang bata pa sia, nagpakita si Jesus sing sulundan sang pagkamapainubuson. Bisan pa ginpadaku sia sang di-himpit nga mga ginikanan—sanday Jose kag Maria—“padayon sia nga nagpasakop sa ila.” (Luc. 2:51) Maayo gid ini nga halimbawa para sa mga kabataan. Pakamaayuhon man sila sang Dios kon  kinabubut-on sila nga magpasakop sa ila mga ginikanan.

8 Sang nagdaku na si Jesus, nagpakita sia sing pagkamapainubuson paagi sa pag-una pirme sang kabubut-on ni Jehova. (Juan 4:34) Sa tion sang iya ministeryo, gingamit ni Jesucristo ang personal nga ngalan sang Dios kag ginbuligan ang sinsero nga mga tawo nga makatigayon sing sibu nga ihibalo sa mga kinaiya ni Jehova kag sa Iya katuyuan sa katawhan. Ginkabuhi man ni Jesus ang iya mga ginatudlo parte kay Jehova. Halimbawa, sa modelo nga pangamuyo, amo ini ang una nga ginsambit ni Jesus: “Amay namon nga yara sa langit, pakabalaanon ang imo ngalan.” (Mat. 6:9) Gani, ginsugo ni Jesus ang iya mga sumulunod nga unahon gid pirme ang pagpakabalaan sa ngalan ni Jehova. Amo gid sini ang iya ginhimo. Sa hingapusan sang iya ministeryo sa duta, si Jesus nakasiling sa iya pangamuyo kay Jehova: “Ginpakilala ko ang imo ngalan sa ila kag ipakilala ko ini.” (Juan 17:26) Isa pa, sa bug-os niya nga ministeryo ginhatag ni Jesus ang kadayawan kay Jehova sa tanan niya nga ginhimo sa duta.—Juan 5:19.

9. Ano ang gintagna ni Zacarias parte sa Mesias, kag paano ini natuman kay Jesus?

9 Parte sa Mesias, si Zacarias nagtagna: “Maghugyaw sing daku, O babayi nga anak sang Sion! Magsinggit, O babayi nga anak sang Jerusalem! Yari karon, ang imo hari nagaabut sa imo; matarung sia kag may kaluwasan, mapainubuson kag nagasakay sa asno, sa polyino nga tinday sang asna.” (Zac. 9:9) Natuman ini sang magsulod si Jesus sa Jerusalem antes sang Paskua sang 33 C.E. Ginhumlad sang kadam-an ang ila mga kunop kag ang mga sanga sang kahoy sa dalan. Ang bug-os nga siudad nagkinagula sa iya pagsulod. Bisan pa gindayaw sia sang mga tawo subong Hari, nangin mapainubuson si Jesus.—Mat. 21:4-11.

10. Ano ang napamatud-an sang pagkamatinumanon ni Jesus tubtob sa kamatayon?

10 Ang pagkamapainubuson kag pagkamatinumanon ni Jesucristo napamatud-an pa gid sa iya kamatayon sa usok sang pag-antos. Ginpamatud-an niya nga ang mga tawo mahimo mangin matutom kay Jehova bisan pa sa grabe nga pagtilaw. Ginpakita man ni Jesus nga nagsala si Satanas sa pagsiling nga ang mga  tawo nagaalagad lang kay Jehova bangod sa makagod nga mga rason. (Job 1:9-11; 2:4) Ang himpit nga integridad sang Cristo nagsakdag man sang bug-os uniberso nga pagkasoberano ni Jehova kag nagapamatuod nga matarong ang Iya paggahom. Pat-od nga nalipay gid si Jehova sa katutom sang iya mapainubuson nga Anak.—Basaha ang Hulubaton 27:11.

11. Ang halad gawad ni Jesucristo nagbukas sing ano nga mga paglaum para sa matinuuhon nga katawhan?

11 Paagi sa kamatayon ni Jesus sa usok sang pag-antos, gingawad man niya ang katawhan. (Mat. 20:28) Naghatag ini sing kahigayunan sa makasasala nga katawhan nga mabuhi sing walay katapusan kag paagi sini malab-ot naton ang matarong nga talaksan. “Ang isa ka buhat sang pagpakamatarong nagresulta sa pagpahayag nga matarong sa tanan nga sahi sang tawo para sa kabuhi,” siling ni Pablo. (Roma 5:18) Ang kamatayon ni Jesus nagbukas sing paglaum sa hinaplas nga mga Cristiano nga makabaton sing imortal nga kabuhi sa langit, kag sa “iban nga mga karnero” sing kabuhi nga walay katapusan sa duta.—Juan 10:16; Roma 8:16, 17.

AKO “MAPAINUBUSON SING TAGIPUSUON”

12. Sa iya pagpakig-angot sa di-himpit nga mga tawo, paano si Jesus nagpakita sing kalulo kag pagkamapainubuson?

12 Gin-agda ni Jesus ang tanan nga “ginabudlayan kag ginabug-atan” nga magpalapit sa iya. Sia nagsiling: “Itakod ang akon gota kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag mapainubuson sing tagipusuon, kag makakita kamo sang kaumpawan sa inyo kaugalingon.” (Mat. 11:28, 29) Ang pagkamapainubuson kag kalulo amo ang nagpahulag kay Jesus nga mangin mainayuhon kag walay pinasulabi sa pagpakig-angot sa di-himpit nga mga tawo. Nangin makatarunganon sia sa ginapaabot niya sa iya mga disipulo. Ginhatagan sila ni Jesus sing komendasyon kag ginpalig-on. Wala niya sila ginpabatyag nga wala sila sing ikasarang ukon wala sing pulos. Si Jesus indi matigdas ukon mapiguson. Sa baylo, ginpasalig niya ang iya mga sumulunod nga kon magpalapit sila sa iya kag sundon ang iya mga gintudlo, mapaumpawan sila kay ang iya gota mahapos pas-anon kag ang iya lulan mamag-an. Ang mga lalaki ukon babayi, bata ukon tigulang, wala natahap sa iya.—Mat. 11:30.

13. Paano ginpakita ni Jesus ang kaluoy sa mga ginabudlayan?

13 Sa iya pagpakig-upod sa ordinaryo nga mga Israelinhon, naluoy si Jesus sa ila bangod mabudlay ang ila kahimtangan. Gani mahigugmaon niya nga ginhatag ang ila mga kinahanglanon. Nasumalang niya malapit sa Jerico ang isa ka bulag nga nagapakilimos nga si Bartimeo kag ang kaupod sini nga bulag nga wala ginhingadlan. Padayon sila nga nangayo sing bulig kay Jesus pero ginpahipos sila sang kadam-an. Puede kuntani niya pabungulbungulan ang pangabay sang mga bulag! Apang, nagsiling si Jesus nga dal-on sila sa iya, kag bangod sa iya kaluoy, ginpasag-uli niya ang ila panulok. Gin-ilog gid ni  Jesus ang iya Amay nga si Jehova sa pagpakita sing pagkamapainubuson kag kaluoy sa kubos nga mga makasasala.—Mat. 20:29-34; Mar. 10:46-52.

“ANG BISAN SIN-O NGA NAGAPAUBOS SANG IYA KAUGALINGON PAKATAASON”

14. Ano ang mga benepisyo sang pagkamapainubuson ni Jesus?

14 Ang pagkamapainubuson ni Jesucristo nagahatag sing kalipay kag daku nga benepisyo. Nalipay si Jehova nga makita ang iya pinalangga nga Anak nga mapainubuson nga nagpasakop sa iya kabubut-on. Ang mga apostoles kag mga disipulo napaumpawan sang kalulo kag pagkamapainubuson ni Jesus. Ang iya halimbawa, panudlo, kag komendasyon nagpalig-on sa ila nga mag-uswag sa espirituwal. Ang ordinaryo nga mga tawo nakabenepisyo sa pagkamapainubuson ni Jesus bangod nakabaton sila sang iya bulig, panudlo, kag pagpalig-on. Ang matuod, ang tanan nga katawhan mahimo makatigayon sing dayon nga mga benepisyo sa halad gawad ni Jesus.

15. Paano nakabenepisyo si Jesus sa iya pagkamapainubuson?

15 Kamusta si Jesus? Nakabenepisyo man bala sia sa iya pagkamapainubuson? Huo, kay ginsilingan niya ang iya mga disipulo: “Ang bisan sin-o nga nagapaubos sang iya kaugalingon pakataason.” (Mat. 23:12) Nangin matuod sa iya ini nga mga pinamulong. Si Pablo nagsiling: “Ginbayaw [si Jesus] sang Dios sa mataas gid nga posisyon kag mainayuhon nga ginhatagan sia sing ngalan nga labaw sa tanan iban pa nga ngalan, agod sa ngalan ni Jesus magluhod ang tagsa ka tuhod sang mga yara sa langit kag sa duta kag sa idalom sang duta, kag ang tagsa ka dila dayag nga magkilala nga si Jesucristo Ginuo sa himaya sang Dios nga Amay.” Bangod sa pagkamapainubuson kag katutom ni Jesus sang ari sia sa duta, ginbayaw sia ni Jehova nga Dios, kag ginhatagan sing awtoridad nga labaw sa tanan nga tinuga sa langit kag duta.—Fil. 2:9-11.

SI JESUS ‘MAGASAKAY BANGUD SANG KAMATOORAN KAG PAGKAMAPAINUBUSON’

16. Ano ang nagapakita nga ang pagkamapainubuson padayon nga ipakita sang Anak sang Dios sa iya mga hilikuton?

16 Ang pagkamapainubuson padayon nga ipakita sang Anak sang Dios sa iya mga hilikuton. Gintagna sang salmista kon paano si Jesus magapanghikot batok sa iya mga kaaway gikan sa iya mataas nga posisyon sa langit. Sia nagtagna: “Sa imo pagkahari sakay ka sing mauswagon bangud sang kamatooran kag sang pagkamapainubuson kag pagkamatarung.” (Sal. 45:4) Upod ang kamatuoran kag pagkamatarong, si Jesus magasakay bangod sa pagkamapainubuson sa Armagedon. Kag ano ang matabo sa katapusan sang iya Isa ka Libo ka Tuig nga Paggahom kon “nalaglag na [sang Mesianikong Hari] ang tanan nga panguluhan kag ang tanan nga awtoridad kag gahom”? Mangin mapainubuson bala sia gihapon? Huo, kay ‘itugyan niya ang ginharian sa iya Dios kag Amay.’—Basaha ang 1 Corinto 15:24-28.

17, 18. (a) Ngaa importante para sa mga alagad ni Jehova nga sundon ang sulundan ni Jesus sang pagkamapainubuson? (b) Ano ang binagbinagon sa masunod nga artikulo?

17 Kamusta kita? Sundon bala naton ang ginhatag nga sulundan sang aton Huwaran kag magpakita sing pagkamapainubuson? Ano ang matabo sa aton kon mag-abot ang hari nga si Jesucristo para maghukom sa Armagedon? Ang rason sang iya pagsakay nagapakita nga luwason lamang niya ang mga mapainubuson kag matarong. Gani ang pagpalambo sing pagkamapainubuson importante para sa aton kaluwasan. Isa pa, nakabenepisyo si Jesucristo kag ang iban sa iya pagkamapainubuson, gani ang aton pagkamapainubuson mangin mapuslanon man sa lainlain nga paagi.

18 Ano ang makabulig sa aton para masunod ang sulundan ni Jesus sang pagkamapainubuson? Paano kita mangin mapainubuson bisan pa may mga kabudlayan kita? Ini nga mga pamangkot binagbinagon sa masunod nga artikulo.