Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

“Tudloi Ako sa Paghimo sang Imo Kabubut-on”

“Tudloi Ako sa Paghimo sang Imo Kabubut-on”

“Tudloi ako sa paghimo sang imo kabubut-on, kay ikaw amo ang akon Dios.”—SAL. 143:10.

1, 2. Paano kita makabenepisyo sa pagsunod sa kabubut-on sang Dios, kag ano ang matun-an naton kay Hari David?

SANG nagabiyahe ka, nakagamit ka na bala sing computerized mapping system para makita mo ang kabug-usan sang imo kaladtuan? Makabulig ini para mahibaluan mo ang pinakamaayo nga ruta sang lugar nga imo kadtuan. Kaangay man sini kon nagahimo kita sing importante nga mga desisyon. Kon tan-awon naton ang mga butang suno sa pagtamod sang aton Manunuga, mahimo kita ‘makalakat sa dalan’ nga nahamut-an ni Jehova.—Isa. 30:21.

2 Sa halos bug-os niya nga kabuhi, si Hari David sang Israel maayo gid nga halimbawa sa pagsunod sa kabubut-on sang Dios. Usisaon naton ang pila ka hitabo sa iya kabuhi para makatuon kita kon paano nangin bug-os ang iya tagipusuon kay Jehova nga Dios.—1 Hari 11:4.

GINBAYAW NI DAVID ANG NGALAN NI JEHOVA

3, 4. (a) Ngaa nakig-away si David kay Goliat? (b) Ano ang pagtamod ni David sa ngalan sang Dios?

3 Binagbinaga ang hitabo sang nakig-away si David sa Filistinhon nga si Goliat. Ngaa ginhangkat sang pamatan-on nga si David ang nasangkapan sing armas nga higante nga mga 2.9 metros ang kataason? (1 Sam. 17:4) Bangod bala maisog sia? Ukon bangod sa iya pagtuo sa Dios? Ini nga mga kinaiya importante sa pag-atubang sa higante. Pero, ang pagtahod kay Jehova kag sa iya daku nga ngalan amo ang panguna nga rason kon ngaa nakig-away si David kay Goliat. Sa iya kaakig, namangkot sia: “Sin-o bala ining Filistinhon nga dicircuncidado, nga maghangkat sia sang mga hangaway sang Dios nga buhi?”—1 Sam. 17:26.

4 Sa iya pag-atubang kay Goliat, si David nagsiling: “Ikaw nagakari sa akon nga may espada kag may bangkaw kag may sumbiling; apang ako nagakara sa imo  sa ngalan sang GINOO sang mga kasoldadosan, ang Dios sang mga hangaway sang Israel, nga imo ginhangkat.” (1 Sam. 17:45) Bangod sa iya pagsalig sa matuod nga Dios, ginpatay ni David ang higante nga Filistinhon sa isa lang ka bato paagi sa labyog. Indi lamang sadto nga hitabo nagsalig si David kay Jehova kag nagbayaw sa ngalan sang Dios, kundi sa bug-os niya nga kabuhi. Ginpalig-on man niya ang iya kaupod nga mga Israelinhon nga ‘himayaon ang balaan nga ngalan’ ni Jehova.—Basaha ang 1 Cronica 16:8-10.

5. Ano nga kahimtangan nga mapaanggid sa pagyaguta ni Goliat ang mahimo mo maatubang?

5 Ginapabugal mo bala nga si Jehova ang imo Dios? (Jer. 9:24) Ano ang imo reaksion kon si Jehova kag ang iya mga Saksi ginayaguta sang imo mga kaingod, kaupod sa trabaho, klasmeyt, ukon paryente? Ginapangapinan mo bala ang ngalan ni Jehova kon ginapakahuy-an ini, nga nagasalig sa iya bulig? Matuod, may “tion sa paghipus,” pero indi naton dapat ikahuya nga mangin Saksi ni Jehova kag mangin sumulunod ni Jesus. (Man. 3:1, 7; Mar. 8:38) Bisan pa dapat kita mangin mataktikanhon kag matinahuron sa pagpakig-angot sa mga tawo nga nagapamatok, indi naton pag-ilugon ang mga Israelinhon nga “ginkulbaan . . . kag nagkahadluk sing daku” sang nabatian nila ang pagyaguta ni Goliat. (1 Sam. 17:11) Sa baylo, dapat kita mangin maisugon para mapakabalaan ang ngalan ni Jehova nga Dios. Luyag naton buligan ang mga tawo nga makilala kon ano gid nga Dios si Jehova. Para mahimo ini, ginagamit naton ang iya Pulong agod mahangpan sang iban nga importante nga mangin suod sa Dios.—Sant. 4:8.

6. Ano ang luyag ni David nga matabo sa iya pagpakig-away kay Goliat, kag ano dapat ang panguna naton nga kabalak-an?

6 Ang pagpakig-away ni David kay Goliat nagatudlo sa aton sing isa pa ka importante nga leksion. Sang nagadalidali si David pakadto sa patag-awayan, namangkot sia: “Ano bala ang himoon sa lalaki nga nagapatay sining Filistinhon, kag nagakuha sang kahuluy-an sa Israel?” Bilang sabat, ginsulit sang mga tawo ang ila ginhambal sang umpisa: “Ang lalaki nga nagapatay [kay Goliat], ang hari magapamanggad sa iya sing daku nga manggad, kag magahatag sa iya sang iya anak nga babayi.” (1 Sam. 17:25-27) Pero indi ang materyal nga padya ang ginahingamo ni David. Luyag niya nga himayaon ang matuod nga Dios. (Basaha ang 1 Samuel 17:46, 47.) Kamusta kita? Ang aton bala panguna nga ginakabalak-an amo ang pagpadamo sing manggad kag mangin prominente sa kalibutan? Pat-od nga luyag gid naton nga mangin kaangay ni David, nga nag-amba: “O pakadakua ang GINOO upud sa akon, kag magpakataas kita sang iya ngalan.” (Sal. 34:3) Kabay nga magsalig kita sa Dios, kag unahon ang paghimaya sa iya ngalan sangsa aton kaugalingon.—Mat. 6:9.

7. Paano naton mapabakod ang aton pagtuo kon may mga manugpamatok?

7 Ang maisog nga pag-atubang ni David kay Goliat nagakinahanglan sing bug-os nga pagsalig kay Jehova. May mabakod sia nga pagtuo. Ang isa ka paagi nga natigayon niya ini nga pagtuo amo ang pagsalig sa Dios sa iya hilikuton subong manugbantay sing karnero. (1 Sam. 17:34-37) Kinahanglan man naton ang mabakod nga pagtuo para makapadayon sa ministeryo, ilabi na kon may mga manugpamatok. Matigayon naton ini nga pagtuo paagi sa pagsalig sa Dios sa aton adlaw-adlaw nga mga hilikuton. Halimbawa, mahimo naton istoryahon parte sa kamatuoran sa Biblia ang aton katupad kon nagasakay sa pangpubliko nga salakyan. Mahimo man naton istoryahon ang mga tawo nga masumalang naton sa dalan samtang nagapamalaybalay kita.—Binu. 20:20, 21.

 NAGHULAT SI DAVID KAY JEHOVA

8, 9. Sa iya pagpakig-angot kay Hari Saul, paano ginpakita ni David nga ginasunod niya ang kabubut-on ni Jehova?

8 Ang isa pa ka halimbawa sang kinabubut-on nga pagsalig ni David kay Jehova nagadalahig kay Saul—ang una nga hari sang Israel. Tatlo ka beses nga gintinguhaan sang mahisaon nga si Saul nga bangkawon si David apang nakalikaw sia, kag wala gid nagbalos. Sang ulihi, nalagyo sia kay Saul. (1 Sam. 18:7-11; 19:10) Dayon, nagpili si Saul sing 3,000 ka lalaki sa Israel para pangitaon si David sa kamingawan. (1 Sam. 24:2) Sang ulihi, wala nakahibalo si Saul nga nakasulod sila sa kueba nga ginapanaguan ni David kag sang iya mga tinawo. Kahigayunan na kuntani ini ni David para patyon ang hari. Isa pa, kabubut-on sang Dios nga buslan ni David si Saul subong hari sang Israel. (1 Sam. 16:1, 13) Ang matuod, kon namati lang si David sa iya mga tinawo, napatay gid niya ang hari. Pero nagsiling sia: “Ang GINOO nagadumili sa akon nga maghimo ako sining butang sa akon ginoo, ang hinaplas sang GINOO.” (Basaha ang 1 Samuel 24:4-7.) Si Saul gihapon ang hinaplas nga hari sang Dios. Indi luyag ni David nga agawon sa iya ang pagkahari bangod wala pa ini ginkuha ni Jehova sa iya. Paagi sa paggutrab lamang sa sidsid sang kunop ni Saul, ginpakita ni David nga indi niya luyag nga patyon si Saul.—1 Sam. 24:11.

9 Ginpakita liwat ni David ang pagtahod sa hinaplas sang Dios sang makita niya ang hari sa katapusan nga tion. Sina nga tion, sanday David kag Abisai nag-abot sa duog nga ginakampuhan ni Saul kag naabtan nila sia nga nagakatulog. Nagsiling si Abisai nga gintugyan na sang Dios ang kaaway ni David sa iya kamot, gani nangabay sia kay David nga ilansang niya si Saul sa duta paagi sa bangkaw, pero wala nagpasugot si David. (1 Sam. 26:8-11) Ginsunod gid ni David ang panuytoy sang Dios, gani determinado sia nga sundon ang kabubut-on ni Jehova bisan pa nagapamilit si Abisai.

10. Anong mabudlay nga kahimtangan ang mahimo naton maatubang, kag ano ang makabulig sa aton nga mangin malig-on?

10 Mahimo piliton man kita sang aton mga kaupod nga sundon sila sa baylo nga himuon ang kabubut-on ni Jehova. Kaangay ni Abisai, ang iban mahimo magpalig-on sa aton nga indi na pagbinagbinagon ang kabubut-on sang Dios kon nagahimo sang desisyon. Agod makapabilin nga malig-on, dapat maathag sa aton kon ano ang pagtamod ni Jehova sa mga butang kag mangin determinado nga sundon ang iya mga pamaagi.

11. Ano ang matun-an mo kay David parte sa paghunahuna pirme sa kabubut-on sang Dios?

 11 Si David nangamuyo kay Jehova nga Dios: “Tudloi ako sa paghimo sang imo kabubut-on.” (Basaha ang Salmo 143:5, 8, 10.) Imbes nga magsalig sa iya mga panghunahuna ukon magpadala sa pagpamilit sang iban, luyag ni David nga magpatudlo sa Dios. Ginpamalandungan niya ang tanan nga hinimuan ni Jehova kag ginhunahuna ang binuhatan sang mga kamot sang Dios. Mahangpan man naton ang kabubut-on sang Dios paagi sa pagtuon sa Kasulatan kag pagpamalandong sa mga rekord sa Biblia parte sa pagpakig-angot ni Jehova sa mga tawo.

GINPABALORAN NI DAVID ANG MGA PRINSIPIO SA KASUGUAN

12, 13. Ngaa gin-ula ni David ang tubig nga ginkuha sang iya tatlo ka tinawo?

12 Ang pagpabalor ni David sa mga prinsipio nga ginpakita sa Kasuguan kag ang iya handum nga sundon ini takus man ilugon. Binagbinaga ang natabo sang nagsiling si David nga gusto niya ‘mag-inum sang tubig sa bobon sang Bet-lehem.’ Tatlo sa iya mga tinawo ang nagkadto sa siudad nga ginaistaran anay sang mga Filistinhon kag nagkuha didto sing tubig. Pero “si David indi buut mag-inum sini; kondi gin-ula niya ini sa GINOO.” Ngaa? Sia nagsiling: “Ang akon Dios nagadumili sini sa akon nga ako maghimo sini. Magainum bala ako sang dugo sini nga mga lalaki nga nagbutang sang ila kabuhi sa katalagman? Kay sa katalagman sang ila mga kabuhi gindala nila ini.”—1 Cron. 11:15-19.

13 Nahibaluan ni David nga suno sa Kasuguan, ang dugo dapat iula kay Jehova kag indi pagkaunon. Nahangpan man niya kon ngaa dapat ini himuon. Nahibaluan ni David nga “ang kabuhi sang unud yara sa dugo.” Apang tubig ini, indi dugo. Ngaa wala ini gin-inom ni David? Ginpabaloran niya ang mga prinsipio sa Kasuguan. Para kay David, ini nga tubig hamili pareho sa dugo sang tatlo niya ka tinawo. Gani indi gid niya mabaton nga imnon ini, amo nga gin-ula niya ini sa duta.—Lev. 17:11; Deut. 12:23, 24.

14. Ano ang nakabulig kay David para mailog ang pagtamod ni Jehova?

 14 Gintinguhaan ni David nga mahibaluan sing bug-os ang kasuguan sang Dios. Nag-amba sia: “Nagakalipay ako sa paghimo sang imo kabubut-on, O Dios ko; ang imo kasogoan yari sa sulud sang akon tagiposoon.” (Sal. 40:8) Gintun-an ni David ang kasuguan sang Dios kag ginpamalandungan ini sing maayo. Nagsalig sia nga maalamon ang mga sugo ni Jehova. Gani gusto gid niya tumanon indi lamang ang nasulat sa Mosaikong Kasuguan, kundi ang kahulugan man sini. Kon ginatun-an naton ang Biblia, maalamon man nga pamalandungan ang aton ginabasa kag ipatudok ini sa aton tagipusuon agod mahibaluan naton kon ano ang makapahamuot kay Jehova.

15. Sa ano nga paagi napaslawan si Solomon sa pagtahod sa Kasuguan sang Dios?

15 Ang anak ni David nga si Solomon ginkahamut-an gid ni Jehova nga Dios. Pero sang ulihi, napaslawan si Solomon sa pagtahod sa Kasuguan sang Dios. Wala niya gintuman ang sugo ni Jehova nga ang Israelinhon nga hari ‘dili magpadamu sing asawa.’ (Deut. 17:17) Nangasawa pa gani si Solomon sing madamo nga dumuluong nga babayi. Sang nagtigulang sia, “ang iya mga asawa nagpatalang sang iya tagiposoon sa pagsonod sa iban nga mga dios.” Ano man ang iya rason, “ginhimo ni [Solomon] ang malaut sa itololok sang GINOO, kag wala magsonod sing bug-os sa GINOO, subong kay David nga iya amay.” (1 Hari 11:1-6) Gani, importante gid nga sundon naton ang mga kasuguan kag prinsipio sa Pulong sang Dios! Halimbawa, importante gid ini kon nagaplano ka nga magminyo.

16. Paano ang paghangop sa kahulugan sang sugo nga magminyo “lamang sa Ginuo” makabulig sa mga nagaplano sa pagminyo?

16 Kon ang mga di-tumuluo magpalahidlahid sa aton, ilugon bala naton si David ukon si Solomon? Ang matuod nga mga sumilimba ginasugo nga magminyo “lamang sa Ginuo.” (1 Cor. 7:39) Kon ang isa ka Cristiano nagaplano sa pagminyo, dapat sia magminyo sa iya masigkatumuluo. Kag kon nahangpan naton ang kahulugan sini nga sugo sang Kasulatan, wala lamang kita nagalikaw sa pagminyo sa indi tumuluo, kundi wala man kita nagasapak sa ila palahidlahid.

17. Ano ang makabulig sa aton para malikawan ang siod sang pornograpiya?

17 Binagbinaga man kon paano ang halimbawa ni David sa pagsunod sa panuytoy sang Dios makabulig sa aton nga malikawan ang pagtan-aw sang pornograpiya. Basaha ang masunod nga mga teksto, binagbinaga ang mga prinsipio sa sini, kag tinguhai nga hangpon ang kabubut-on ni Jehova sa sini nga butang. (Basaha ang Mateo 5:28, 29; Colosas 3:5.) Kon pamalandungan naton ang iya mataas nga mga talaksan, malikawan naton ang siod sang pornograpiya.

HUNAHUNAA ANG PAGTAMOD SANG DIOS SA TANAN NGA TION

18, 19. (a) Bisan pa indi himpit si David, ano ang nakabulig sa iya para kahamut-an gihapon sang Dios? (b) Ano ang determinado mo nga himuon?

18 Bisan pa huwaran si David sa madamo nga butang, nakahimo sia sing mabug-at nga mga sala. (2 Sam. 11:2-4, 14, 15, 22-27; 1 Cron. 21:1, 7) Pero sa bug-os nga kabuhi ni David, nagahinulsol sia sang nakasala sia. Naglakat sia sa atubangan sang Dios “sa [bug-os nga] tagiposoon.” (1 Hari 9:4) Ngaa makasiling kita sina? Bangod gintinguhaan ni David nga sundon ang kabubut-on ni Jehova.

19 Bisan pa indi kita himpit, mahimo kita gihapon kahamut-an ni Jehova. Gani dapat naton tun-an sing maayo ang Pulong sang Dios, pamalandungan ang aton natun-an, ipatudok ini sa aton tagipusuon kag iaplikar. Subong resulta, makapangamuyo kita kay Jehova pareho sa salmista nga mapainubuson nga nangabay: “Tudloi ako sa paghimo sang imo kabubut-on.”