Ta yaya Rahab ta tsira sa’ad da Isra’ilawa suka hallaka birnin Jericho? Ka karanta labarin cikin hotuna daga dandalin jw.org/ha ko kuma ka gurza wannan takardar PDF.