مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

آیا خدا مسبب فجایع طبیعی است؟‏

آیا خدا مسبب فجایع طبیعی است؟‏

این سؤال برای بسیاری مطرح است که آیا واقعاً خدا مسبب فجایع و مصیبت‌هاست.‏ کتاب مقدّس چه می‌گوید؟‏