مراجعه به متن

کلیپ‌هایی برای درک تعالیم اساسی کتاب مقدّس

درس‌های کوتاهی که در این کلیپ‌ها آمده است،‏ به پرسش‌های مهم مانند مقصود خدا برای زمین چیست؟‏ مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏ و چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏ پاسخ می‌دهد.‏

آیا عالم هستی آفریده شده است؟‏

گزارش کتاب مقدّس از آفریش معمولاً مورد سوتعبیر قرار می‌گیرد یا حتی یک افسانه محسوب می‌شود.‏ اما آیا گفته‌های کتاب مقدّس قابل اعتماد است؟‏

آیا خدایی وجود دارد؟‏

شواهدی را بررسی کنید که وجود خدا را تأیید می‌کند.‏

آیا خدا نامی دارد؟‏

خدا عناوین بسیار دارد،‏ از جمله قادر مطلق،‏ آفریدگار و خداوند،‏ اما نام خاص او بیش از ۷۰۰۰ بار در کتاب مقدّس به چشم می‌خورد.‏

چطور می‌توانید دوست خدا شوید؟‏

برای قرن‌ها مردم نیاز به شناخت خالق‌شان را حس کرده‌اند.‏ کتاب مقدّس می‌تواند به ما کمک کند که دوست خدا شویم.‏ مثل هر دوستی دیگر،‏ این دوستی نیز با دانستن نام خدا شروع می‌شود.‏

مؤلف کتاب مقدّس کیست؟‏

اگر به دست انسان‌ها نوشته شده است،‏ چرا می‌توان آن را کلام خدا خواند؟‏ افکار چه کسی در کتاب مقدّس نگاشته شده است؟‏

چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏

اگر کتاب مقدّس حقیقتاً تحت الهام خدا به نگارش درآمده باشد،‏ منطقی است که در میان تمام کتاب‌های دیگر بی‌نظیر باشد.‏

مقصود خدا برای زمین چیست؟‏

زمین پر از زیبایی‌های خیره‌کننده‌ست.‏ فاصلهٔ آن تا خورشید،‏ زاویهٔ آن و سرعتی که دور خود می‌چرخد،‏ برای بقای حیات کاملاً مناسب است.‏ خواست خدا از آفرینش این زمین زیبا چه بود؟‏

مردگان در چه وضعیتی هستند؟‏

کتاب مقدّس وعده می‌دهد که بسیاری همچون ایلعازَر از مرگ به زندگی برمی‌گردند.‏

آیا جهنّم واقعاً وجود دارد؟‏

کتاب مقدّس می‌گوید که چون خدا محبت است،‏ هیچ وقت مردم را به خاطر گناهانشان شکنجه نمی‌دهد.‏

آیا عیسی خداست؟‏

آیا عیسی مسیح همان خدای قادر مطلق است؟‏

چرا عیسی جانش را فدا کرد؟‏

شاید در مورد این شنیده باشید که عیسی به خاطر گناهان انسان‌ها مرد،‏ اما آیا فدا شدن جان او واقعاً می‌تواند به میلیون‌ها نفر فایده رساند؟‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

عیسی طی خدمت موعظه بیش از هر موضوع دیگری در مورد پادشاهی خدا به مردم آموزش داد.‏ قرن‌هاست که پیروانش برای آمدن این پادشاهی دعا می‌کنند.‏

پادشاهی خدا از سال ۱۹۱۴ شروع به حکمرانی کرده است

بیشتر از ۲۶۰۰ سال پیش خدا یک خواب نبوی به پادشاهی قدرتمند وحی کرد که امروز تحقق آن را می‌بینیم.‏

تغییرات دنیا از سال ۱۹۱۴

وضعیت دنیا و رفتار مردم از سال ۱۹۱۴ نشان می‌دهد که پیشگویی‌های کتاب مقدّس در مورد «روزهای آخر» تحقق می‌یابند.‏

آیا خدا مسبب فجایع طبیعی است؟‏

پای صحبت دو نفر بنشینید که قربانی فاجعه‌ای سخت بودند و از تجربه‌شان می‌گویند که کتاب مقدّس چطور کمکشان کرده.‏

چرا خدا جلوی مصیبت‌های بشر را نگرفته است؟‏

به پاسخ متقاعدکننده و تسلّی‌بخش کتاب مقدّس توجه کنید.‏

آیا هر دینی مورد قبول خداست؟‏

خیلی از مردم می‌گویند که مهم نیست چه دینی داشته باشیم.‏

آیا هنگام پرستش استفاده از بت یا اشیا مورد قبول خداست؟‏

ما نمی‌توانیم خدا را ببینیم،‏ پس چطور می‌توانیم به او نزدیک شویم؟‏ آیا با کمک بت یا اشیا می‌توانیم به خدا نزدیک‌تر شویم؟‏

آیا خدا به تمامی دعاها گوش می‌دهد؟‏

اگر کسی از روی خودخواهی دعا کند،‏ آیا دعای او مورد قبول خداست؟‏ اگر مردی با همسر خود بدرفتاری کند و بعد در دعا برای خود برکت بطلبد،‏ آیا خدا دعایش را می‌پذیرد؟‏

دید خدا به پیوند ازدواج چیست؟‏

خدا می‌خواهد که شما در زندگی مشترکتان موفق باشید.‏ پندهای کتاب مقدّس به زوج‌های بسیاری در این راه کمک کرده است.‏

آیا از دید خدا پورنوگرافی گناه است؟‏

آیا کلمهٔ «پورنوگرافی» یا هرزه‌نگاری در کتاب مقدّس آمده؟‏ اگر نیامده از کجا بدانیم خدا چه دیدی به آن دارد؟‏