مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

خدا به‌زودی به رنج و مصیبت پایان می‌دهد

خدا به‌زودی به رنج و مصیبت پایان می‌دهد

‏«خداوندا،‏ تا به کی فریاد برکشم و تو نشنوی؟‏ یا نزد تو فغان برآرَم که «خشونت!‏» و نجات ندهی؟‏» (‏حَبَقوق ۱:‏۲،‏ ۳‏)‏ این پرسش حَبَقوق،‏ پیامبر خداست،‏ مردی درستکار که خدا از او خشنود بود.‏ آیا این پرسش نشانهٔ کم‌ایمانی است؟‏ به هیچ وجه!‏ خدا به او اطمینان بخشید که زمانی را تعیین کرده است که به رنج و مصیبت پایان دهد.‏—‏حَبَقوق ۲:‏۲،‏ ۳‏.‏

وقتی ما یا یکی از نزدیکانمان با درد و رنج روبرو می‌شویم شاید از خود بپرسیم،‏ ‹خدا منتظر چیست،‏ چرا کاری نمی‌کند؟‏› اما کتاب مقدّس به ما چنین اطمینان می‌دهد:‏ «یَهُوَه در به جا آوردن وعدهٔ خود تأخیر نمی‌کند،‏ چنان که برخی آن را تأخیر می‌پندارند،‏ بلکه او با شما بردبار است؛‏ زیرا نمی‌خواهد هیچ کس هلاک شود،‏ بلکه می‌خواهد همگان فرصت توبه یابند.‏»—‏۲پِطرُس ۳:‏۹‏.‏

چه زمانی خدا وارد عمل خواهد شد؟‏

به‌زودی خدا به این نظام شریر پایان خواهد داد!‏ عیسی پیشگویی کرد که در دوره‌ای از زمان مردم با مجموعه‌ای از وقایع روبرو خواهند شد که بی‌سابقه است.‏ این نشان روزهای آخر شرارت است.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۳-‏۴۲‏)‏ تحقق پیشگویی عیسی در دوران ما گواه این است که خدا به زودی وارد عمل خواهد شد.‏ *

اما خدا چگونه به درد و رنج بشر پایان خواهد داد؟‏ زمانی که عیسی مسیح روی زمین بود،‏ قدرت خدا را در از میان برداشتن درد و مصیبت بشر نشان داد.‏ به برخی نمونه‌ها توجه کنید.‏

فجایع طبیعی:‏ روزی عیسی به همراه شاگردانش در قایقی در دریای جلیل بود که ناگهان تندبادی شدید آغاز شد،‏ قایق در شرف غرق شدن بود.‏ عیسی نشان داد که به قدرت خدا می‌تواند بر عوامل طبیعی اثر بگذارد.‏ (‏کولُسیان ۱:‏۱۵،‏ ۱۶‏)‏ عیسی تنها با گفتن:‏ «ساکت شو!‏» باد را فرو نشاند و «آرامش مطلق برقرار شد.‏»—‏مَرقُس ۴:‏۳۵-‏۳۹‏.‏

بیماری:‏ همه عیسی را به عنوان کسی می‌شناختند که قادر است نابینایی،‏ معلولیت،‏ جذام،‏ صرع و هر بیماری دیگر را از میان ببرد.‏ او ‏«همهٔ بیماران را شفا داد.‏»—‏مَتّی ۴:‏۲۳،‏ ۲۴؛‏ ۸:‏۱۶؛‏ ۱۱:‏۲-‏۵‏.‏

گرسنگی:‏ عیسی از قدرتی که خدا به او بخشیده بود برای چند برابر کردن خوراک و سیر کردن گرسنگان بهره گرفت.‏ در کتاب مقدّس دو گزارش آمده است که عیسی طی خدمتش هزاران نفر را سیر کرد.‏—‏مَتّی ۱۴:‏۱۴-‏۲۱؛‏ ۱۵:‏۳۲-‏۳۸‏.‏

مرگ:‏ در کتاب مقدّس به سه نفر اشاره شده است که عیسی آنان را از مرگ به زندگی بازگرداند.‏ این گزارش‌ها به‌روشنی قدرت خدا را در غلبه بر مرگ نشان می‌دهد.‏ عیسی یکی از آنان را بعد از چهار روز رستاخیز داد.‏—‏مَرقُس ۵:‏۳۵-‏۴۲؛‏ لوقا ۷:‏۱۱-‏۱۶؛‏ یوحنا ۱۱:‏۳-‏۴۴‏.‏

^ بند 5 برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روزهای آخر به درس ۳۲ کتاب تا ابد از زندگی لذّت ببرید!‏ چاپ شاهدان یَهُوَه مراجعه کنید.‏ دانلود رایگان این کتاب در سایت www.jw.org/fa موجود است.‏