مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

پادشاهی خدا چه خواهد کرد؟‏

پادشاهی خدا چه خواهد کرد؟‏

عیسی به شاگردانش آموخت که برای آمدن پادشاهی خدا دعا کنند،‏ چون می‌دانست وضعیت اسفبار زمین،‏ خواست خدا نیست و پادشاهی خدا تنها حکومتی است که می‌تواند این وضعیت را سامان بخشد.‏ پادشاهی خدا چه خواهد کرد؟‏

پادشاهی خدا تاکنون چه کرده است؟‏

در مقالهٔ پیش مجموعه رویدادهایی را بررسی کردیم که عیسی به عنوان نشانه‌ای به آن‌ها اشاره کرد.‏ وقوع این رویدادها به وضوح نشانهٔ برقراری حکومت خدا در آسمان به پادشاهی عیساست.‏

به گفتهٔ کتاب مقدّس عیسی در آسمان به عنوان پادشاه حکومت خدا به قدرت رسید و پس از آن شیطان و دیگر موجودات روحی شریر را از آسمان بیرون افکند.‏ اکنون آنان تنها می‌توانند بر زمین اعمال قدرت کنند که این خود یکی از دلایل وخیم‌تر شدن وضعیت زمین از سال ۱۹۱۴ بوده است.‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۷،‏ ۹‏.‏

وضعیت زمین وخیم‌تر شده است،‏ اما عیسی در مقام پادشاه حکومت خدا برای کمک به انسان‌های سراسر زمین اقداماتی کرده است.‏ به برکت آموزش تعالیم کتاب مقدّس در سراسر زمین که عیسی پیشگویی کرده بود،‏ بسیاری با اصول الٰهی آشنا می‌شوند و هر روزه در زندگی‌شان آن را به کار می‌بندند.‏ (‏اِشَعْیا ۲:‏۲-‏۴‏)‏ میلیون‌ها نفر آموخته‌اند روابط خانوادگی‌شان را بهبود بخشند و اجازه ندهند شغل و حرفه‌شان مهم‌ترین امر زندگی‌شان شود.‏ همچنین آموخته‌اند از مادیات بهره برند،‏ بدون این که بردهٔ آن شوند.‏ این افراد اکنون از تعالیم الٰهی سود می‌برند و آن گونه می‌شوند که خدا از تابعین پادشاهی‌اش انتظار دارد.‏

پادشاهی خدا در آینده چه خواهد کرد؟‏

عیسی اکنون در آسمان حکمرانی می‌کند،‏ در عین حال حکومت‌های بشری نیز بر زمین حکمرانی می‌کنند.‏ خدا به عیسی چنین فرمان داد:‏ «در میان دشمنانت فرمانروایی کن.‏» (‏مزمور ۱۱۰:‏۲‏)‏ اما به‌زودی عیسی تمامی مخالفانش را نابود خواهد کرد و برای آنان که می‌خواهند از خدا اطاعت کنند رهایی و آرامش به ارمغان خواهد آورد.‏

پادشاهی خدا به‌زودی چه خواهد کرد؟‏

  • از میان بردن مذاهب کاذب.‏ مذاهبی که قرن‌ها در مورد خدا و شخصیت او تعالیم دروغ داده‌اند و زندگی را برای مردم سخت کرده‌اند،‏ از میان خواهند رفت.‏ کتاب مقدّس این مذاهب را به زنی روسپی تشبیه کرده است.‏ نابودی این مذاهب برای بسیاری غیرمنتظره خواهد بود.‏—‏مکاشفه ۱۷:‏۱۵،‏ ۱۶‏.‏

  • پایان حکمرانی انسان‌ها.‏ پادشاهی خدا وارد عمل خواهد شد و به حکمرانی انسان‌ها پایان خواهد داد.‏—‏مکاشفه ۱۹:‏۱۵،‏ ۱۷،‏ ۱۸‏.‏

  • از میان رفتن انسان‌های شریر.‏ چه بر سر آنانی خواهد آمد که راه شرارت را انتخاب می‌کنند و نمی‌خواهند از خدا اطاعت کنند؟‏ کتاب مقدّس گفته است:‏ «شریران از زمین منقطع» و نابود خواهند شد.‏—‏امثال ۲:‏۲۲‏.‏

  • از میان برداشتن شیطان و موجودات روحی شریر.‏ شیطان و موجودات روحی شریر دیگر قادر نخواهند بود ‹قوم‌ها را گمراه کنند.‏›—‏مکاشفه ۲۰:‏۳،‏ ۱۰‏.‏

چه آینده‌ای در انتظار آنانی است که پادشاهی خدا را می‌پذیرند؟‏

پادشاهی خدا برای بشر چه خواهد کرد؟‏

عیسی در آسمان در مقام پادشاه بسیار بیش از توانایی هر حکمران انسانی به بشر فایده خواهد رساند.‏ او با همکاری ۱۴۴٬۰۰۰ نفر که از میان انسان‌ها انتخاب شده‌اند حکمرانی خواهد کرد.‏ (‏مکاشفه ۵:‏۹،‏ ۱۰؛‏ ۱۴:‏۱،‏ ۳‏)‏ عیسی اطمینان حاصل خواهد کرد که هر آنچه خواست خداست بر زمین به انجام رسد.‏ پادشاهی خدا برای ساکنان زمین چه خواهد کرد؟‏

  • از میان برداشتن بیماری و مرگ.‏ «هیچ‌یک از ساکنان نخواهد گفت که ‹بیمارم!‏›» و «دیگر مرگ نخواهد بود.‏»—‏اِشَعْیا ۳۳:‏۲۴؛‏ مکاشفه ۲۱:‏۴‏.‏

  • برقراری صلح و امنیت واقعی.‏ آرامش و سلامتی فراوان خواهد بود و «هر یک زیر تاک خود خواهند نشست،‏ زیر درخت انجیر خویش،‏ و کسی هراسانشان نخواهد ساخت.‏»—‏اِشَعْیا ۵۴:‏۱۳؛‏ میکاه ۴:‏۴‏.‏

  • تأمین کار و اشتغالی رضایت‌بخش برای مردم.‏ «از دسترنج خود لذت خواهند برد.‏ محنتِ بیهوده نخواهند کشید.‏»—‏اِشَعْیا ۶۵:‏۲۲،‏ ۲۳‏.‏

  • رفع مشکلات محیط زیست.‏ «بیابان و خشکزار شادمان خواهد شد و صحرا به وجد آمده،‏ چون گل سرخ خواهد شکفت.‏»—‏اِشَعْیا ۳۵:‏۱‏.‏

  • آموزشی برای کسب زندگی ابدی.‏ «راهی که به زندگی جاودان می‌انجامد،‏ این است که تو را تنها خدای حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده‌ای بشناسند.‏»—‏یوحنا ۱۷:‏۳‏.‏

خدا می‌خواهد که شما از این برکات برخوردار شوید.‏ (‏اِشَعْیا ۴۸:‏۱۸‏)‏ در مقالهٔ بعد توضیح داده می‌شود که برای برخورداری از چنین آینده‌ای چه باید بکنید.‏