مراجعه به متن

نظر کتاب مقدّس در مورد ازدواج در میان نژادهای مختلف چیست؟‏

نظر کتاب مقدّس در مورد ازدواج در میان نژادهای مختلف چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 خدا ازدواج میان یک زن و مرد از دو نژاد متفاوت را می‌پذیرد زیرا در نظر او همهٔ نژادها برابرند.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «هر کس از هر نژاد .‏.‏.‏ مورد پسند او[خدا] واقع می‌شود.‏»—‏اعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

 به اصول دیگر کتاب مقدّس توجه کنید که در رابطه با برابری نژادی و ازدواج می‌باشد.‏

همهٔ نژادها از یک نیای مشترک می‌آیند

 تمام انسان‌ها از نسل نخستین انسان یعنی آدم و همسرش،‏ حوّا می‌باشند که کتاب مقدّس او را «مادر همهٔ زندگان» می‌خواند.‏ (‏پیدایش ۳:‏۲۰‏)‏ به این دلیل کتاب مقدّس در مورد خدا می‌گوید:‏ «او از یک انسان همهٔ قوم‌ها را به وجود آورد.‏» (‏اعمال ۱۷:‏۲۶‏)‏ با این که نژادهای مختلف وجود دارند،‏ همهٔ انسان‌ها عضو یک خانواده هستند.‏ اما اگر جایی که زندگی می‌کنید،‏ تعصبات نژادی یا تفاوت‌های طبقه‌های اجتماعی بر آن حاکم است،‏ چه باید کرد؟‏

انسان‌های حکیم با هم «مشورت» می‌کنند

 با این که ازدواج میان نژادهای مختلف کاملاً در دید خدا قابل قبول است،‏ همهٔ انسان‌ها چنین نظری ندارند.‏ (‏اِشَعْیا ۵۵:‏۸،‏ ۹‏)‏ اگر دو شخص از دو نژاد متفاوت بخواهند با هم ازدواج کنند،‏ باید این موضوعات را با یکدیگر بررسی کنند:‏

  •   با فشارهایی که ممکن است از سوی خانواده یا اجتماع خود روبرو شوند،‏ چگونه کنار خواهند آمد؟‏

  •   چگونه به فرزندان خود کمک خواهند کرد تا با تعصبات کنار آیند؟‏

 ‏«مشورت» در این خصوص می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در ازدواج خود موفق شوند.‏—‏امثال ۱۳:‏۱۰؛‏ ۲۱:‏۵‏.‏