به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

زندگی مشترک

کلید‌های موفقیت

راهنمایی‌های یهوه زندگی زناشویی را سعادتمند می‌سازد

دو سؤال می‌تواند زندگی زناشویی شما را بهبود بخشد.‏

قدردانی خود را نشان دهید

وقتی زن و شوهری تلاش می‌کنند که خصوصیات خوب یکدیگر را بشناسند،‏ معمولاً روابطشان بهتر می‌شود.‏ شما از چه طریقی می‌توانید برای همسرتان بیشتر ارزش قائل شوید؟‏

به یکدیگر وفادار باشید

آیا وفادار بودن به همسر صرفاً اجتناب از رابطهٔ جنسی با شخصی دیگر است؟‏

آنچه کتاب مقدّس می‌گوید

آیا درست است زن و مردی بدون پیوند ازدواج با یکدیگر زندگی کنند؟‏

توجه کنید که کتاب مقدّس در مورد عشق،‏ روابط جنسی و زندگی با یکدیگر چه می‌گوید.‏

کتاب مقدّس در مورد ازدواج همجنس‌گرایان چه می‌گوید؟‏

خدا،‏ بنیان‌گذار ازدواج بهتر از همه می‌داند که چگونه می‌توان پیوندی شاد و همیشگی داشت.‏

آیا چندهمسری جایز است؟‏

آیا خدا بانی آن است؟‏ به آنچه کتاب مقدّس در مورد چندهمسری می‌گوید توجه کنید.‏

نظر کتاب مقدّس در مورد ازدواج در میان نژادهای مختلف چیست؟‏

به اصولی از کتاب مقدّس توجه کنید که در رابطه با برابری نژادی و ازدواج می‌باشد.‏

مشکلات و راهکارها

چگونه صلح و آرامش را با بستگان خود حفظ کنیم؟‏

شما می‌توانید بدون آن که اصول مربوط به زندگی مشترک را زیر پا بگذارید،‏ احترام والدین را حفظ کنید.‏

هنگامی که فاجعه‌ای رخ می‌دهد

از دیگران کمک بطلبید.‏

متارکه و طلاق

آیا کتاب مقدّس طلاق را منع کرده است؟‏

توجه کنید که خدا چه چیز را مجاز می‌داند و از چه چیز نفرت دارد.‏

شاهدان یَهُوَه به طلاق چه دیدی دارند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه برای حل مشکلات زندگی مشترک به زوج‌ها کمک می‌کنند؟‏ اگر یک شاهد یَهُوَه تصمیم به طلاق بگیرد آیا پیران جماعت باید آن طلاق را تأیید کنند؟‏