Přejít k článku

Přejít na obsah

Je Ježíš Všemohoucí Bůh?

Je Ježíš Všemohoucí Bůh?

 Je Ježíš Všemohoucí Bůh?

Co lidé často říkají

„Ježíš je Všemohoucí Bůh.“

▪ „Ježíš je Bůh, který se zjevil v těle.“

Co řekl Ježíš?

„Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, protože Otec je větší než já.“ (Jan 14:28) Ježíš poukázal na to, že si s Otcem nejsou rovni.

▪ „Vystupuji ke svému Otci a vašemu Otci a ke svému Bohu a vašemu Bohu.“ (Jan 20:17) Ježíš netvrdil, že je Bohem. O Bohu mluvil jako o samostatné osobě.

▪ „Nemluvil [jsem] ze svého vlastního popudu, ale sám Otec, který mě poslal, mi dal přikázání, co povědět a co mluvit.“ (Jan 12:49) To, co Ježíš učil, nepocházelo od něj, ale od jeho Otce.

JEŽÍŠ o sobě říkal, že je Boží Syn, ne Všemohoucí Bůh. Kdyby byl Bohem, ke komu se v tom případě modlil, když byl na zemi? (Matouš 14:23; 26:26–29) To, že mluvil k někomu jinému, by přece nepředstíral!

Když dva Ježíšovi učedníci chtěli mít v jeho Království výjimečné postavení, řekl jim: „Není . . . na mně, abych vám dal posadit se po mé pravici a po mé levici, ale patří to těm, kterým to připravil můj Otec.“ (Matouš 20:23) Lhal jim snad, když řekl, že nemá autoritu vyhovět jejich žádosti? Určitě ne. Naopak, pokorně uznal, že autoritu dělat taková rozhodnutí má jedině Bůh. Ježíš dokonce vysvětlil, že jsou věci, které neví ani on, ani andělé, ale pouze Otec. (Marek 13:32)

Byl Ježíš v nižším postavení než Bůh jen v době, kdy žil na zemi jako člověk? Ne. V Bibli je o něm řečeno, že i po své smrti a vzkříšení zůstává Bohu podřízen. Apoštol Pavel napsal, že „Bůh je nadřazený Kristu“. (1. Korinťanům 11:3, Today’s English Version) Bible říká, že v budoucnosti, „až bude všechno podřízeno Kristovu panování, potom on sám, Syn, se podřídí Bohu, který mu podřídil všechno, a Bůh bude panovat zcela nade vším“. (1. Korinťanům 15:28, TEV)

Je jasné, že Ježíš není Všemohoucí Bůh. Proto svého Otce nazýval „svým Bohem“. (Zjevení 3:2, 12; 2. Korinťanům 1:3, 4) *

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Více se o tomto námětu můžete dozvědět z knihy Co Bible doopravdy říká? na stranách 201–204. Vydali svědkové Jehovovi.

[Praporek na straně 7]

Ježíš řekl, že jsou věci, které neví ani on, ani andělé, ale pouze jeho Otec