Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Josijáš se rozhodl dělat to, co je správné

Josijáš se rozhodl dělat to, co je správné

CO MYSLÍŠ, je těžké dělat to, co je správné? * — Pokud si myslíš, že ano, většina lidí s tebou bude souhlasit. Dělat to, co je správné, je někdy těžké i pro dospělé. Povíme si něco o Josijášovi a o tom, proč pro něj nebylo vůbec lehké dělat správná rozhodnutí. Víš, kdo to byl Josijáš? —

Josijáš byl synem Amona, což byl judský král. Když se Josijáš narodil, bylo jeho otci pouze 16 let. Amon byl velmi špatný člověk stejně jako jeho otec, král Manasse. Ten vládl mnoho let a byl to ničemný panovník. Potom ho ale zajali Asyřané a dali ho do vězení v Babylónu, daleko od domova. Ve vězení Manasse prosil Jehovu, aby mu odpustil, a Jehova to udělal.

Časem byl Manasse propuštěn, vrátil se do Jeruzaléma a znovu začal vládnout jako král. Okamžitě napravil špatné věci, které předtím udělal, a snažil se lidem pomáhat, aby sloužili Jehovovi. Muselo mu být velmi líto, že jeho syn Amon tento dobrý příklad nenásledoval. V té době se narodil Josijáš. V Bibli není napsáno, jak často Manasse svého vnuka Josijáše vídal. Ale co myslíš, snažil se mu pomáhat, aby chtěl sloužit Jehovovi? —

V době, kdy bylo Josijášovi šest let, Manasse zemřel a králem se stal Josijášův otec Amon. Ten ale vládl pouze dva roky, protože ho jeho služebníci zabili. A tak se Josijáš stal v osmi letech králem. (2. Paralipomenon, 33. kapitola) Co myslíš, jakým králem byl? Rozhodl se následovat špatný příklad svého otce Amona, nebo dobrý příklad kajícného dědečka Manasseho? —

Přestože Josijáš byl ještě dítě, byl rozhodnutý sloužit Jehovovi. Naslouchal proto raději těm, kdo milovali Jehovu, než těm, kdo bývali přáteli  jeho otce. I když mu bylo teprve osm let, chápal, že je správné naslouchat lidem, kteří milují Boha. (2. Paralipomenon 34:1, 2) Chceš vědět, kdo mu dával dobré rady a byl pro něj vzorem? —

Dobrý vliv měl na Josijáše prorok Sefanjáš. Byl to Josijášův příbuzný, protože zřejmě patřil k potomkům dobrého krále Ezekjáše, což byl otec Manasseho. V prvních letech Josijášovy vlády napsal Sefanjáš biblickou knihu, která nese jeho jméno. Sefanjáš varoval, že každý, kdo se rozhodne, že nebude jednat správně, dopadne špatně. A Josijáš bral tyto výstrahy vážně.

V té době žil také Jeremjáš, o kterém už možná něco víš. Jeremjáš i Josijáš byli oba mladí a bydleli nedaleko od sebe. Jeremjáš byl Jehovou inspirován k tomu, aby zapsal biblickou knihu, která se jmenuje stejně jako on. Když Josijáš zemřel v bitvě, Jeremjáš dal svůj hluboký zármutek najevo tím, že složil zvláštní píseň, které se říká žalozpěv. (2. Paralipomenon 35:25) Dokud Josijáš žil, ti dva se určitě navzájem povzbuzovali, aby věrně sloužili Jehovovi.

Jak Sefanjáš a Jeremjáš pomáhali Josijášovi, aby dělal to, co je správné?

Co se z příkladu Josijáše můžeš naučit? — Jestliže tvůj tatínek neslouží Jehovovi, stejně jako mu nesloužil Josijášův otec, znáš někoho jiného, kdo ti může pomáhat učit se o Bohu? Může to být třeba maminka, dědeček nebo babička anebo někdo jiný z příbuzných. Možná víš ještě o někom, kdo slouží Jehovovi a s kým by ti maminka dovolila poznávat Bibli.

Ačkoli byl Josijáš ještě dítě, dobře věděl, že přátelit by se měl s těmi, kdo slouží Jehovovi. Bude moc hezké, když i ty se rozhodneš dělat to, co je správné.

^ 3. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.