Přejít k článku

Přejít na obsah

Schvaluje Bůh všechna náboženství?

Schvaluje Bůh všechna náboženství?

 Schvaluje Bůh všechna náboženství?

Co lidé často říkají

„Všechna náboženství vedou k Bohu.“

▪ „Není tak důležité, čemu věříte, když to myslíte upřímně.“

Co řekl Ježíš?

„Vcházejte úzkou branou, protože široká a prostorná je cesta, jež vede do zničení, a mnoho je těch, kdo se po ní vydávají; zatímco úzká je brána a stísněná cesta, jež vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají.“ (Matouš 7:13, 14) Ježíš si nemyslel, že k Bohu vedou všechna náboženství.

▪ „Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, což jsme neprorokovali v tvém jménu a v tvém jménu nevyháněli démony a v tvém jménu neprováděli mnoho mocných skutků?‘ A přece jim pak vyznám: Nikdy jsem vás neznal! Jděte ode mne, vy, kdo se dopouštíte nezákonnosti.“ (Matouš 7:22, 23) Ježíš nepovažuje za svého následovníka každého, kdo to o sobě tvrdí.

MNOZÍ věřící lidé lpí na naukách a tradicích svého náboženství. Co ale v případě, že tyto nauky nejsou v souladu s tím, co je napsáno v Božím Slově, Bibli? Ježíš upozornil na nebezpečí plynoucí z toho, když někdo jedná podle tradic vytvořených lidmi. Náboženským vůdcům své doby řekl: „Učinili [jste] Boží slovo neplatným kvůli své tradici.“ Potom citoval Boží výrok: „Tento lid mě ctí svými rty, ale jejich srdce je ode mne daleko vzdáleno. Je marné, že mě stále uctívají, protože vyučují lidské příkazy jako nauky.“ (Matouš 15:1–9; Izajáš 29:13)

Důležité je nejen to, čemu člověk věří, ale také to, jak jedná. O některých lidech, kteří tvrdí, že jsou věřící, Bible prohlašuje: „Veřejně oznamují, že znají Boha, ale svými skutky ho zapírají.“ (Titovi 1:16) Když Bible popisuje, jací budou lidé v dnešní době, říká: „Budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň.“ (2. Timoteovi 3:4, 5, Český ekumenický překlad)

Upřímnost je nezbytná, ale nestačí. Proč? Protože se může stát, že člověk upřímně věří něčemu, co není pravda. Je tedy nezbytné mít o Bohu přesné poznání. (Římanům 10:2, 3) Jestliže toto poznání budeme získávat a v souladu s ním jednat, budeme mít Boží přízeň. (Matouš 7:21) Je zřejmé, že k pravému náboženství patří správné pohnutky, správné nauky i správné jednání. A správné jednání znamená každý den dělat to, co se líbí Bohu. (1. Jana 2:17)

Pokud byste se o tom, co Bible říká o Bohu, chtěli dozvědět víc, obraťte se na svědky Jehovovy a požádejte o bezplatné domácí studium Bible.

[Praporek na straně 9]

K pravému náboženství patří správné pohnutky, správné nauky i správné jednání