Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak dobře znáte Boha?

Jak dobře znáte Boha?

 Jak dobře znáte Boha?

JAK byste na tuto otázku odpověděli? Někteří lidé jsou přesvědčeni, že Boha dobře znají, že je jejich blízkým přítelem. Jiní se na něj dívají spíše jako na svého vzdáleného příbuzného. Nepochybují o tom, že existuje, ale mnoho o něm nevědí. Pokud v Boha věříte, jak byste odpověděli na následující otázky?

1. Je Bůh skutečná osoba?

2. Má Bůh jméno?

3. Je Ježíš Všemohoucí Bůh?

4. Záleží Bohu na mně?

5. Schvaluje Bůh všechna náboženství?

Když tyto otázky položíte lidem ve svém okolí, pravděpodobně dostanete nejrůznější odpovědi. A není se čemu divit, protože v souvislosti s Bohem vznikla řada mýtů a nesprávných představ.

Proč jsou odpovědi důležité

Ježíš Kristus jednou mluvil s věřící ženou, kterou potkal u studny, a zdůraznil, že je nutné znát o Bohu pravdu. Tato žena uznala, že Ježíš je prorok. Něco ji ale znepokojovalo. Jeho náboženství bylo jiné než její. Když své zneklidnění vyjádřila, Ježíš jí otevřeně řekl: „Uctíváte, co neznáte.“ (Jan 4:19–22) Zjevně byl přesvědčen, že ne všichni věřící lidé Boha opravdu znají.

 Myslel tím, že nikdo nemůže Boha skutečně poznat? Ne. Ježíš této ženě dále řekl: „Praví ctitelé budou uctívat Otce duchem a pravdou, neboť Otec skutečně hledá takové lidi, aby ho uctívali.“ (Jan 4:23) Patříte k těm, kdo Boha uctívají „duchem a pravdou“?

Ujistit se o tom je nesmírně důležité. Proč? Ježíš zdůraznil, že je zapotřebí získat přesné poznání, když v jedné modlitbě řekl: „To znamená věčný život, že přijímají poznání o tobě, jediném pravém Bohu, a o tom, kterého jsi vyslal, Ježíši Kristu.“ (Jan 17:3) Je tedy vidět, že s poznáním pravdy o Bohu úzce souvisí vaše vyhlídky do budoucnosti.

Je vůbec možné pravdu o Bohu poznat? Ano, je. Kde ji ale hledat? Ježíš o sobě řekl: „Jsem cesta a pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leda skrze mne.“ (Jan 14:6) Také prohlásil: „Kdo je Otec, neví nikdo, jenom Syn a ten, komu je Syn ochoten ho zjevit.“ (Lukáš 10:22)

Klíč k poznání Boha tedy najdete v tom, co učil Ježíš Kristus, Boží Syn. On sám slíbil: „Držte se mých slov a budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.“ (Jan 8:31, 32, Slovo na cestu)

Zajímalo by vás, jak by Ježíš odpověděl na pět otázek, které jsou uvedeny na začátku tohoto článku?

[Obrázek na straně 4]

Uctíváte Boha, kterého v podstatě neznáte?