Přejít k článku

Přejít na obsah

Záleží Bohu na mně?

Záleží Bohu na mně?

 Záleží Bohu na mně?

Co lidé často říkají

„Nejsem tak důležitý, aby se Bůh zajímal o moje problémy.“

▪ „Myslím si, že mu na mně nezáleží.“

Co řekl Ježíš?

„Což se neprodává pět vrabců za dvě mince malé hodnoty? Přesto ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ale i vlasy na vaší hlavě jsou všechny spočteny. Nemějte strach; jste cennější než mnoho vrabců.“ (Lukáš 12:6, 7) Ježíš tedy učil, že Bůh se o lidi zajímá.

▪ „Nikdy . . . nebuďte úzkostliví a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo ‚Co budeme pít?‘ nebo ‚Co si oblékneme?‘ O to všechno totiž dychtivě usilují národy. Vždyť váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.“ (Matouš 6:31, 32) Ježíš byl přesvědčen, že Bůh ví, co každý z nás potřebuje.

BIBLE jasně ukazuje, že Bohu na nás záleží. (Žalm 55:22; 1. Petra 5:7) Pokud to tak je, proč tedy lidé prožívají tolik utrpení? Jestliže Bůh je láskyplný a všemohoucí, proč něco neudělá, aby utrpení skončilo?

Odpověď souvisí s jednou málo známou skutečností, totiž že panovníkem tohoto světa je Satan Ďábel. Když Satan pokoušel Ježíše, nabídl mu všechna království světa. Řekl mu: „Dám ti celou tuto autoritu a jejich slávu, protože byla předána mně a dávám ji, komukoli si přeji.“ (Lukáš 4:5–7)

Jak se Satan stal panovníkem světa? Naši prarodiče, Adam a Eva, poslechli Satana a odvrátili se od Boha, a tím si vlastně Satana zvolili za svého vládce. Od této vzpoury Jehova Bůh trpělivě dovoluje, aby čas ukázal, že Satan jako panovník naprosto selhal. Jehova lidi nenutí, aby mu sloužili, ale dává jim příležitost, aby se k němu vrátili. (Římanům 5:10)

Bohu na nás záleží, a proto zařídil věci tak, aby nás ze Satanova područí Ježíš osvobodil. V blízké budoucnosti Ježíš přivede „vniveč toho, kdo má prostředek k působení smrti, totiž Ďábla“. (Hebrejcům 2:14) Tím také ‚rozbije Ďáblova díla‘. (1. Jana 3:8)

Na zemi bude obnoven ráj. V té době Bůh „setře [lidem] každou slzu z očí a smrt již nebude a nebude již ani truchlení ani křik ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:4, 5) *

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Více informací o tom, proč Bůh připouští utrpení, najdete v 11. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Vydali svědkové Jehovovi.

[Praporek na straně 8]

Na zemi bude obnoven ráj