Přejít k článku

Přejít na obsah

Je Bůh skutečná osoba?

Je Bůh skutečná osoba?

 Je Bůh skutečná osoba?

Co lidé často říkají

▪ „Bůh je všude a ve všem.“

▪ „Je to nedefinovatelná inteligence, abstraktní síla.“

Co řekl Ježíš?

„V domě mého Otce je mnoho příbytků.“ (Jan 14:2) Ježíš řekl, že Bůh má obrazný dům neboli místo přebývání.

▪ „Vyšel jsem od Otce a přišel jsem do světa. Dále, opouštím svět a odcházím k Otci.“ (Jan 16:28) Ježíš byl přesvědčen, že Bůh je skutečná osoba a že sídlí na určitém místě.

JEŽÍŠ se o Bohu nikdy nezmiňoval jako o nějaké abstraktní síle. Naopak, rozmlouval s ním a modlil se k němu. Často Boha nazýval svým nebeským Otcem, což poukazuje na to, že k němu měl důvěrný vztah. (Jan 8:19, 38, 54)

Je pravda, že „žádný člověk nikdy neviděl Boha“ a že „Bůh je Duch“. (Jan 1:18; 4:24) To však neznamená, že Bůh nemá žádné tělo. Bible říká: „Jestliže je hmotné tělo, je také duchovní.“ (1. Korinťanům 15:44) Má tedy Jehova duchovní tělo?

Ano, má. Poté, co byl Ježíš vzkříšen, vstoupil „do samotného nebe, aby se nyní za nás objevil před osobou Boha“. (Hebrejcům 9:24) To nám odhaluje dvě důležité skutečnosti. Za prvé, Bůh má určité místo přebývání. Za druhé, Bůh je osoba, a ne pouze nějaká nedefinovatelná, všudypřítomná síla.

Jak ale Boží vliv může být patrný všude? Bůh má schopnost vyslat do jakéhokoli místa ve vesmíru svého svatého ducha neboli činnou sílu. Podobně jako otec, který dává ruku svému dítěti, aby ho utěšil a podpořil, Bůh vysílá svého svatého ducha, aby uskutečnil svůj záměr. (Žalm 104:30; 139:7)

Bůh je osoba, má tudíž určitou osobnost, a tak se mu některé věci líbí a jiné nelíbí. A nejen to, prožívá i emoce. Z Bible se dozvídáme, že miluje svůj lid, raduje se ze svého díla, nenávidí modlářství a trápí ho, že existuje zlo. (1. Mojžíšova 6:6; 5. Mojžíšova 16:22; 1. Královská 10:9; Žalm 104:31) V 1. Timoteovi 1:11 je označen jako ‚šťastný Bůh‘. Není tedy těžké pochopit, proč Ježíš řekl, že se můžeme naučit Boha milovat celým svým srdcem. (Marek 12:30) *

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Více se o tomto námětu můžete dozvědět v první kapitole knihy Co Bible doopravdy říká?, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Praporek na straně 5]

Podobně jako otec, který dává ruku svému dítěti, Bůh vysílá svého svatého ducha, aby uskutečnil svůj záměr