Ezekiel 10:1–22

10  A dále jsem viděl, a pohleďme, v prostoru,+ který byl nad hlavou cherubínů, bylo něco jako safír,+ co vypadalo jako podoba trůnu+ objevující se nad nimi.  A přistoupil k tomu, aby řekl muži oděnému plátnem,+ ano řekl: „Vstup dovnitř mezi soukolí,+ dovnitř pod cherubíny,* a naplň si obě hrsti ohnivými uhly+ z [místa] mezi cherubíny a rozházej [je] po městě.“+ Před mýma očima tedy vstoupil dovnitř.  A cherubíni stáli napravo od domu, když ten muž* vstoupil, a oblak naplňoval vnitřní nádvoří.+  A Jehovova sláva+ se začala zvedat od cherubínů k prahu domu a dům se postupně naplnil oblakem+ a nádvoří bylo plné jasu Jehovovy slávy.  A zvuk křídel cherubínů,+ ten bylo slyšet k vnějšímu nádvoří, jako zvuk Boha Všemohoucího,* když mluví.+  A když přikázal muži oděnému plátnem a řekl: „Vezmi oheň zprostřed soukolí, z [místa] mezi cherubíny“, stalo se, že přistoupil k tomu, aby vstoupil a postavil se vedle kola.  Potom cherubín napřáhl ruku z [místa] mezi cherubíny k ohni,+ který byl mezi cherubíny,+ a nesl a vložil [jej] do hrstí toho, který byl oděn plátnem,+ a ten [jej] nyní vzal a vyšel.  A pod jejich křídly bylo vidět znázornění ruky pozemského člověka,* patřící cherubínům.+  A dále jsem viděl, a pohleďme, vedle cherubínů byla čtyři kola, jedno kolo vedle jednoho cherubína a jedno kolo vedle druhého cherubína,+ a vzhled kol byl jako žhnutí chryzolitu. 10  A pokud jde o jejich vzhled, všechna čtyři měla jednu podobu, právě jako když se kolo prokáže být uprostřed* kola.+ 11  Když chodila, chodila na své čtyři strany.* Když šla, neměnila směr, protože vždy šla tam, kam byla obrácena hlava. Když šla, neměnila směr.+ 12  A celé jejich tělo a jejich záda a jejich ruce a jejich křídla a kola byly kolem dokola plné očí.+ Všichni čtyři měli svá kola. 13  Pokud jde o kola, mně do uší se na ně volalo: „Soukolí!“ 14  A [každý] měl čtyři obličeje.+ První obličej byl obličej cherubína a druhý obličej byl obličej pozemského člověka*+ a třetí byl obličej lva a čtvrtý byl obličej orla.+ 15  A cherubíni se zvedali+ — byl to [týž] živý tvor, jehož jsem viděl u řeky Kebaru —,+ 16  a když cherubíni šli, kola chodila vedle nich;+ a když cherubíni pozvedli křídla, aby byli vysoko nad zemí, ani sama kola neměnila směr od jejich boku.+ 17  Když se zastavili, zastavovala se; a když se zvedli,+ zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch toho živého tvora.*+ 18  A Jehovova sláva+ začala vycházet z [místa] nad prahem domu a stát nad cherubíny.+ 19  A cherubíni nyní pozvedli svá křídla a před mýma očima se zvedli ze země.+ Když vyšli, kola byla také těsně vedle nich; a začali stát u východního vchodu do brány Jehovova domu a sláva BOHA Izraele byla shora nad nimi. 20  To je ten živý tvor,+ kterého jsem viděl pod BOHEM* Izraele u řeky Kebar,+ takže jsem poznal, že to byli cherubíni. 21  Pokud jde o ty čtyři, [každý] měl čtyři obličeje+ a [každý] měl čtyři křídla a pod jejich křídly byla podoba rukou pozemského člověka.* 22  A pokud jde o podobu jejich obličejů, byly to obličeje, jejichž vzhled jsem viděl u řeky Kebar, právě ty.+ Každý chodil přímo kupředu.+

Poznámky

„Cherubíny“, LXXVgc. Viz 9:3, ppč. „cherubínů“.
„Ten muž.“ Heb. ha·ʼišʹ.
„Boha Všemohoucího.“ Heb. ʼEl-Šad·daiʹ; řec. The·ouʹ Sad·da·iʹ; lat. Deʹi O·mni·po·tenʹtis.
„Pozemského člověka.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „směry“.
„Pozemského člověka.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
„Toho živého tvora.“ Heb. ha·chai·jahʹ; LXXVg „života“.
„Bohem Izraele.“ Heb. ʼElo·hé-Jis·ra·ʼelʹ.
„Pozemského člověka.“ Heb. ʼa·dhamʹ.