Ezekiel 1:1–28

1  A stalo se třicátého roku, ve čtvrtém [měsíci], pátý [den] měsíce, když jsem byl uprostřed vyhnaného lidu+ u řeky Kebar,+ že se otevřela nebesa+ a začal jsem vidět Boží* vidění.+  Pátý [den] měsíce, totiž [v] pátém roce vyhnanství krále Jehojakina,*+  přišlo Jehovovo slovo+ výslovně k Ezekielovi,+ synu kněze Buziho, v zemi Chaldejců+ u řeky Kebar, a na tom místě na něm spočinula Jehovova ruka.+  A začal jsem vidět, a pohleďme, bouřlivý vítr*+ přicházel od severu, velké množství oblaků+ a třesoucí se oheň,+ a všude kolem toho* byl jas, a zprostřed toho* bylo něco, co se na pohled podobalo élektru,* zprostřed ohně.+  A zprostřed toho byla podoba čtyř živých tvorů,*+ a vypadali takto: měli podobu pozemského člověka.*  A [každý] měl čtyři obličeje+ a [každý] z nich čtyři křídla.+  A jejich nohy byly rovné nohy a chodidlo jejich nohou bylo jako chodidlo nohy telete;+ a blyštěly se žhnutím* nablýskané mědi.+  A pod jejich křídly na jejich čtyřech stranách byly ruce člověka,*+ a všichni čtyři měli obličeje a křídla.+  Jejich křídla se spolu spojovala. Neotáčeli se, když šli; každý z nich chodil přímo kupředu.+ 10  A pokud jde o podobu jejich obličejů, všichni čtyři měli lidský obličej+ se lvím obličejem+ doprava+ a všichni čtyři měli býčí obličej+ nalevo;+ všichni čtyři také měli orlí obličej.+ 11  Takové byly jejich obličeje. A jejich křídla+ se rozprostírala nahoru. Každý z nich měl dvě, která se spolu spojovala, a dvě zakrývala jejich těla.+ 12  A každý z nich chodil přímo kupředu.+ Kamkoli se duchu* zachtělo jít, tam chodili.+ Neotáčeli se, když šli.+ 13  A pokud jde o podobu těch živých tvorů,* jejich vzhled byl jako hořící ohnivé uhly.+ Mezi živými tvory se pohybovalo tam a zpět něco, co vypadalo jako pochodně,+ a oheň byl jasný a z ohně vycházel blesk.+ 14  A živí tvorové, ti vycházeli a navraceli se, jako by [měli] vzhled blesku.+ 15  A jak jsem dál viděl živé tvory, tu pohleďme, na zemi vedle živých tvorů bylo jedno kolo,+ u čtyř obličejů každého [z nich].+ 16  Pokud jde o vzhled kol+ a jejich konstrukci, bylo to jako žhnutí chryzolitu;+ a všechna čtyři měla jednu podobu. A jejich vzhled a jejich konstrukce byly, právě jako když se kolo prokáže být uprostřed* kola.+ 17  Když šla, chodila na své odpovídající čtyři strany.*+ Když šla, neotáčela se jinam.+ 18  A pokud jde o jejich loukotě, ty byly tak vysoké, že vzbuzovaly bázeň; a jejich loukotě, všech čtyř, byly všude kolem plné očí.+ 19  A když živí tvorové šli, kola chodila vedle nich, a když se živí tvorové pozvedli ze země, pozvedala se kola.+ 20  Kamkoli se duchu zachtělo jít, šli, [když se] tam duchu [zachtělo] jít; a kola se pozvedala těsně vedle nich, neboť v kolech byl duch živého tvora. 21  Když šli, chodila ona; a když se zastavili, zastavovala se ona; a když se pozvedli ze země, pozvedla se kola těsně vedle nich, neboť v kolech byl duch živého tvora.+ 22  A nad hlavami živých tvorů byla podoba prostoru+ jako jiskření ledu vzbuzujícího posvátnou úctu, roztaženého nahoře nad jejich hlavami.+ 23  A pod prostorem byla jejich křídla přímá, jedno k druhému. Každý měl dvě křídla, která zakrývala z této strany, a každý měl dvě, která zakrývala z oné strany jeho tělo. 24  A uslyšel jsem zvuk jejich křídel, zvuk jakoby ohromných vod,+ jako zvuk Všemohoucího, když šli, zvuk vřavy+ jako zvuk ležení.+ Když se zastavili, svá křídla spouštěli. 25  A nad prostorem, který byl nad jejich hlavou, zazněl hlas. (Když se zastavili, svá křídla spouštěli.) 26  A nad prostorem, který byl nad jejich hlavou, bylo vzhledem něco jako safír,+ podoba trůnu.+ A na podobě trůnu, nahoře na něm, byla podoba někoho, vzhledu jako pozemského člověka.+ 27  A uviděl jsem něco podobného žhnutí élektra,+ co vypadalo jako oheň všude kolem uvnitř něho,+ od vzhledu jeho boků a nahoru; a od vzhledu jeho boků a dolů, jsem viděl něco, co vypadalo jako oheň, a všude kolem měl jas. 28  Bylo tu něco, co vypadalo jako oblouk,+ který se objevuje ve velkém množství oblaků v den lijícího se deště. Takový byl vzhled okolního jasu. Byl to vzhled podoby Jehovovy slávy.+ Když jsem [to] uviděl, padl jsem na tvář+ a začal jsem slyšet hlas někoho mluvícího.

Poznámky

„Boží.“ Heb. ʼElo·himʹ.
„Jehojakina.“ Heb. Jó·ja·khinʹ; řec. I·o·a·kimʹ.
„Vítr.“ Heb. ruʹach. Viz 1Mo 1:2, ppč. „síla“.
„Toho“, v heb. m. r., vztahuje se na „množství oblaků“, v heb. m. r.
„Toho“, v heb. ž. r., patrně se vztahuje na „oheň“, v heb. ž. r.
Élektru“, dosl. s určitým členem. Heb. ha·chaš·malʹ; řec. e·lekʹtrou; lat. e·lecʹtri. Zářivá slitina zlata a stříbra.
Nebo „postav“.
„Pozemského člověka.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
Dosl. „jako oko“. Heb. keʽénʹ.
Nebo „pozemského člověka“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Duchu.“ Heb. ha·ruʹach; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tus. Srovnej v. 4, ppč. „vítr“.
„Těch živých tvorů.“ Heb. ha·chai·jóthʹ, ž. r., mn. č.; řec. zoiʹon, stejné slovo jako ve Zj 4:6–9; lat. a·ni·maʹli·um.
Možná umístěná kolmo na sebe na téže ose.
Nebo „svými čtyřmi směry“.