Ezekiel 27:1–36

27  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „A pokud jde o tebe, synu člověka, ty pozvedni [hlas] v žalozpěvu nad Tyrem,+  a řekneš Tyru: ‚Ty, která bydlíš u vchodů do moře,+ obchodnice národů pro mnoho ostrovů,+ tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Tyre, sám jsi řekl: ‚Jsem dokonalý v kráse.‘*+  Tvá území jsou v srdci moří.+ Tvoji vlastní stavitelé zdokonalili tvou krásu.+  Všechny plaňky ti udělali z jalovcových klád ze Seniru.*+ Vzali libanonský+ cedr, aby na tobě udělali stěžeň.  Vesla ti udělali z mohutných bašanských stromů. Příď* ti udělali se slonovinou v cypřišovém dřevě* z ostrovů Kittim.+  Různobarevné plátno z Egypta+ bylo tvým kusem látky, jež ti měla sloužit za plachtu. Jako kryt tvé paluby se prokázaly být modrá příze+ a vlna obarvená na červenofialovo,+ z ostrovů Elišah.+  Obyvatelé Sidonu+ a Arvadu+ se stali tvými veslaři. Tvoji zruční* [lidé]+ byli v tobě, Tyre; byli tvými lodníky.+  I starci z Gebalu*+ a jeho zruční [lidé] byli v tobě jako utěsňovači tvých spár.*+ V tobě se prokázaly být všechny mořské lodě a jejich námořníci, aby vyměňovali předměty kupčení. 10  Peršané+ a Ludim+ a lidé z Putu+ — ti byli ve tvé vojenské síle tvými válečníky. Věšeli v tobě štít a přilbu.+ To oni byli příčinou tvé nádhery. 11  Synové Arvadu,+ ano tvá vojenská síla, byli všude kolem na tvých zdech, a chrabří muži* byli ve tvých vlastních věžích. Všude kolem po tvých zdech rozvěšeli své okrouhlé štíty.+ Sami zdokonalili tvou krásu. 12  Kvůli hojnosti hodnotných věcí všeho druhu byl tvým kupcem Taršiš.+ Za [jeho] stříbro, železo, cín a olovo se dávaly tvé zásoby.*+ 13  Tvými obchodníky byli Javan,+ Tubal+ i Mešek.+ Za duše lidstva*+ a předměty z mědi se dávaly tvé směnné předměty.* 14  Z domu Togarmy+ byli koně a oři a muli, [za něž] se dávaly tvé zásoby. 15  Tvými obchodníky byli synové Dedanu;*+ mnohé ostrovy byly kupci v tvých službách;* jako dar* ti spláceli slonovinovými rohy+ a ebenem. 16  Kvůli hojnosti tvých prací byl tvým kupcem Edom.* Tvé zásoby se dávaly výměnou za tyrkys,+ vlnu obarvenou na červenofialovo a materiál různých barev a jemnou tkaninu a korály a rubíny. 17  Tvými obchodníky byli Juda a izraelská země. Tvé směnné předměty se dávaly za minnitskou+ pšenici+ a zvláštní potravinu* a med+ a olej a balzám.+ 18  Tvým kupcem byl Damašek+ v hojnosti tvých prací, kvůli hojnosti všech tvých hodnotných věcí, s chelbonským vínem+ a narudle šedou vlnou. 19  Vedan a Javan z Uzalu — dávali za tvé zásoby. Věci z tepaného železa, kasiová skořice a třtina+ — ty se prokázaly být za tvé směnné předměty. 20  Dedan+ byl tvým obchodníkem s oděvy z tkané látky pro jízdu. 21  Arabové+ a všichni kedarští+ náčelníci byli kupci v tvých službách.* V beráncích a beranech a kozlech+ — v těch byli tvými kupci. 22  Tvými obchodníky byli obchodníci ze Šeby+ a Raamy;+ tvé zásoby se dávaly za nejjemnější voňavky všeho druhu a za drahokamy všeho druhu a zlato.+ 23  Tvými obchodníky byli Charan+ a Kanne a Eden,+ obchodníci ze Šeby,+ Aššuru+ [a] Kilmadu. 24  Byli v tvém obchodním středisku tvými obchodníky s nádhernými oděvy, se svrchními šaty z modré látky a různobarevné látky a s koberci z dvoubarevné látky, s kroucenými a důkladně dělanými provazy. 25  Taršišské lodě+ byly tvými karavanami pro tvé směnné předměty, takže se plníš a stáváš se v srdci širého moře velmi slavnou.+ 26  Ti, kteří pro tebe veslovali, tě zavezli do ohromných vod.+ Východní vítr tě rozbil v srdci širého moře.+ 27  Tvé hodnotné věci a tvé zásoby,+ tvé směnné předměty,+ tvoji námořníci a tvoji lodníci,+ utěsňovači tvých spár*+ a ti, kdo směňují tvé předměty kupčení, a všichni tvoji válečníci,+ kteří jsou v tobě a v celém tvém sboru, kteří jsou uprostřed tebe — ti padnou do srdce širého moře v den tvého pádu.+ 28  Při zvuku křiku tvých námořníků se zakymácí otevřená krajina.+ 29  A všichni, kteří zacházejí s veslem, námořníci, všichni lodníci z moře, jistě sestoupí ze svých lodí; postaví se na zem.+ 30  A jistě se nad tebou nechají slyšet svým hlasem a budou hořce vykřikovat.+ A na hlavu si nanesou prach.+ Budou se válet v popelu.+ 31  A budou [si] muset pro tebe udělat lysinu+ a přepásat se pytlovinou+ a plakat nad tebou v hořkosti duše+ s hořkým bědováním. 32  A jistě pro tebe ve svém nářku vznesou žalozpěv a budou nad tebou prozpěvovat:+ ‚Kdo je jako Tyros,+ jako ten, který byl umlčen uprostřed moře?+ 33  Když tvé zásoby+ vycházely ze širého moře,+ sytil jsi mnoho národů.+ Hojností svých hodnotných věcí a svými směnnými předměty jsi obohacoval krále země.+ 34  Nyní jsi byl rozbit* širým mořem v hlubinách vod.+ Pokud jde o tvé směnné předměty a celý tvůj sbor,+ ty padly doprostřed tebe. 35  Všichni obyvatelé ostrovů+ — budou na tebe jistě zírat v ohromení a jejich králové se budou muset třást hrůzou.+ Obličeje budou rozrušené.+ 36  Pokud jde o kupce v národech, ti nad tebou jistě hvízdnou.+ Staneš se náhlým zděšením a na neurčitý čas již nebudeš.‘“‘“+

Poznámky

Nebo „slušnosti“.
„Hory Hermon“ v 5Mo 3:8, 9.
Nebo „Paluby“, kolektivně.
„V cypřišovém dřevě“, v souladu s T; M „dcera Ašurovců“.
Dosl. „moudří“.
„Starší z Byblanů“, LXX.
Nebo „štěrbin“.
„A chrabří muži.“ Heb. wegham·ma·dhimʹ; lat. Pig·maeʹi, „pygmeové“.
Dosl. „dávali tvé zásoby“.
Nebo „pozemských lidí“. Heb. ʼa·dhamʹ.
Dosl. „dávali tvé směnné předměty“.
„Dedanu“, MTVg; LXX „ Rhodanů“.
Dosl. „v tvé ruce“.
Nebo „tribut“.
„Edom“, Sy a asi 25 heb. rkp.; M „Aram“; Vg „Syřan“.
„A zvláštní potravinu.“ Heb. fan·naghʹ. Význam je nejistý, ale předpokládá se, že jde o nějaký druh potraviny.
Dosl. „v tvé ruce“.
Nebo „štěrbin“.
„Jsi byl rozbit“, LXXSyVg a tři heb. rkp., v nichž sloveso má koncovku ženského rodu.