Ezekiel 35:1–15

35  A Jehovovo slovo ke mně dále přicházelo a říkalo:  „Synu člověka, zaměř svůj obličej+ proti hornatému kraji Seiru+ a prorokuj proti němu.+  A řekneš mu: ‚Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: „Hle, jsem proti tobě, hornatý kraji Seiru,+ a vztáhnu proti tobě ruku+ a udělám z tebe opuštěný úhor, ano spoušť.+  Tvá města obrátím ve zpustošené místo a sám se staneš naprosto opuštěným úhorem;+ a budeš muset poznat, že já jsem Jehova,+  protože jsi prokázal, že máš nepřátelství trvající na neurčito,+ a stále jsi vydával izraelské syny moci* meče+ v čase jejich pohromy,+ v čase [jejich] konečného provinění.“‘*+  ‚Proto, jakože jsem živý,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚protože jsem tě připravoval pro krev, krev tě také bude pronásledovat.+ Jistě jsi nenáviděl krev, a krev tě bude* pronásledovat.+  A jistě udělám z hornatého kraje Seiru opuštěný úhor, ano spoušť,+ a odříznu z něho toho, kdo prochází, a toho, kdo se vrací.+  A jeho hory zaplním jeho zabitými; a pokud jde o tvé pahorky a tvá údolí a všechna tvá řečiště, tam budou padat právě ti zabití mečem.+  Opuštěné úhory trvající na neurčito z tebe udělám, a tvá vlastní města nebudou obývána;+ a budete muset poznat, že já jsem Jehova.‘+ 10  Protože jsi řekl: ‚Tyto dva národy a tyto dvě země — ty připadnou mně, a jistě vezmeme do vlastnictví každou [zemi],‘+ zatímco právě tam byl sám Jehova,+ 11  ‚proto, jakože jsem živý,‘ je výrok Svrchovaného Pána Jehovy, ‚budu také jednat podle tvého hněvu a podle tvé žárlivosti, které jsi projevil v důsledku svých pocitů nenávisti vůči nim;+ a až tě budu soudit, učiním se mezi nimi* známým.+ 12  A budeš muset poznat, že já, Jehova, jsem slyšel všechny neuctivé věci, které jsi řekl o izraelských horách,+ když jsi říkal: „Jsou zpustošeny.* Byly nám dány k jídlu.“+ 13  A svými ústy jste se mnou stále jednali ve velkém stylu*+ a množili jste proti mně svá slova.+ Já jsem [je] slyšel.‘+ 14  Tak řekl Svrchovaný Pán Jehova: ‚V tom čase, kdy se bude celá země radovat, udělám z tebe opuštěný úhor. 15  Právě jako ses radoval ty nad dědictvím izraelského domu, protože bylo zpustošeno, totéž udělám z tebe.+ Staneš se opuštěným úhorem, hornatý kraji Seiru, ano celý Edome, celičký;+ a budou muset poznat, že já jsem Jehova.‘“+

Poznámky

Dosl. „rukám“.
Dosl. „čase provinění konce“.
Nebo „Protože jsi neměl v nenávisti krev, krev tě také bude“.
„Mezi nimi“, MTSyVg; LXX „ti“.
„Jsou zpustošeny“, Mmargin; MT „Je zpustošena“.
Nebo „zachováváte si velká ústa proti mně“.