Ezekiel 19:1–14

19  „A pokud jde o tebe, ty pozvedni [hlas] v žalozpěvu+ o izraelských náčelnících,+  a řekneš: ‚Co byla tvá matka? Lvice mezi lvy.*+ Uléhala mezi mladými lvy s hřívou. Vychovávala svá lvíčata.  A postupně vyvedla jedno ze svých lvíčat.+ Stal se z něho mladý lev s hřívou a začal se učit trhat kořist.+ Pohltil i pozemského člověka.*  A národy o něm slýchaly. Chytil se do jejich jámy a oni přistoupili k tomu, aby ho odvedli pomocí háků* do egyptské země.+  Když uviděla, že čekala, [a] její naděje zanikla, pak vzala jiné ze svých lvíčat.+ Vyslala ho jako mladého lva s hřívou.  A začal se procházet uprostřed lvů. Stal se z něho mladý lev s hřívou. A postupně se naučil trhat kořist.+ Pohltil i pozemského člověka.+  A poznal jeho obytné věže* a zpustošil i jejich města,+ takže země zpustla, a naplnil ji zvukem svého řevu.+  A národy všude kolem ze soudních oblastí se začaly stavět* proti němu+ a rozestírat přes něho svou síť.+ Chytil se do jejich jámy.+  Nakonec ho pomocí háků* dali do klece a odvedli ho ke králi Babylóna.*+ Přivedli ho pomocí loveckých sítí, aby už na izraelských horách nebylo slyšet jeho hlas.+ 10  Tvá matka+ byla jako réva ve tvé krvi,*+ zasazená u vod. Díky hojné vodě se stala plodonosnou a plnou ratolestí.+ 11  A byli pro ni silnými holemi zamýšlenými jako panovnická žezla.+ A její výška mezi ratolestmi postupně vzrostla a díky své výšce a díky hojnosti svého listí začala být viditelná.+ 12  Nakonec však byla v rozlícení vykořeněna.+ Byla hozena na zem, a byl to východní vítr, který vysušil její ovoce.+ Její silná hůl byla utržena a uschla.+ Pohltil ji oheň.+ 13  A nyní je zasazena v pustině,+ v bezvodé a žíznivé zemi.+ 14  A z [její] hole začal vycházet oheň.+ Pohltil i její letorosty i její ovoce, a ukázalo se, že na ní není žádná silná hůl, žádné žezlo k panování.+ To je žalozpěv, a stane se žalozpěvem.‘“+

Poznámky

„Lvy.“ Heb. ʼara·jóthʹ, lvi afričtí.
„Pozemského člověka.“ Heb. ʼa·dhamʹ.
Nebo „ostnů“; zvířatům a také zajatcům jimi byla probodnuta tvář nebo nos, aby mohli být vedeni na laně.
„Obytné věže; paláce“, záměnou jednoho písmene; M „vdovy“.
Možná „začaly tábořit“, na základě malé změny v M.
Viz v. 4 ppč.
„Babylóna“, LXXVg; MTSy „Bábelu“.
„Ve tvé krvi“, MSyVg; dva heb. rkp. „tvé vinice“; T „bývala podobná“.