Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Учи другите на това, което в действителност учи Библията

Учи другите на това, което в действителност учи Библията

 Учи другите на това, което в действителност учи Библията

„Правете ученици сред всички народи, ... като ги учите.“ (МАТЕЙ 28:19, 20)

1. Какво може да се каже за разпространението на Библията?

СЛОВОТО НА ЙЕХОВА, Светата Библия, е една от най–старите и най–широко разпространени книги в света. Някои части от нея са преведени на повече от 2300 езика. Почти 90 процента от световното население разполага с нея на родния си език.

2, 3. (а) Защо съществува объркване относно ученията на Библията? (б) Какви въпроси ще разгледаме?

2 Милиони хора четат Библията всеки ден. Някои са я прочели многократно от кора до кора. Хиляди религиозни групи твърдят, че ученията им са основани на Библията, но те не постигат съгласие помежду си относно онова, което тя учи. Объркването се допълва и от силните разногласия между членовете на една и съща религия. Има хора, които изпитват съмнения относно тази книга, нейния произход и стойността ѝ. Мнозина смятат, че тя е просто свещена книга за церемониална употреба, когато дават обещание или полагат клетва, че ще говорят истината в съда.

3 Всъщност Библията съдържа Божието въздействащо слово, или послание, за хората. (Евреи 4:12) Като Свидетели на Йехова, ние искаме хората да научат какво учи Библията и с голяма радост изпълняваме задачата, която Исус Христос възложил на последователите си с думите: „Идете и правете ученици сред всички народи, ... като ги учите.“ (Матей 28:19, 20) В проповедната си служба намираме искрени хора, които се чувстват потиснати поради религиозния хаос, който цари в днешния свят. Те искат да знаят истината за нашия Създател, както и какво казва Библията относно смисъла на живота. Нека да разгледаме три въпроса, които много хора си задават. При всеки от тях ще обърнем внимание на неправилните твърдения на религиозните водачи, след което ще обсъдим какво в действителност учи Библията. Въпросите са следните: (1) Дали Бог е загрижен за нас? (2) Защо сме тук? (3) Какво става с нас, когато умрем?

Дали Бог е загрижен за нас?

4, 5. Защо хората смятат, че Бог не е загрижен за нас?

4 Нека да започнем с въпроса „Дали Бог е загрижен за нас?“. За съжаление много хора смятат, че отговорът на този въпрос е „не“. Защо мислят така? От една страна, те виждат, че светът е изпълнен с омраза, войни и страдания, и разсъждават: „Ако Бог беше загрижен за нас, несъмнено щеше да попречи да се случват такива трагедии.“

5 От друга страна, хората смятат, че Бог не е загрижен за нас, защото религиозните водачи ги карат да мислят така. Какво казват често духовниците, когато се случи някакво нещастие? Когато една жена загубила двете си малки деца в автомобилна катастрофа, пасторът в нейната църква ѝ казал: „Такава е била Божията воля. Бог е  имал нужда от още две ангелчета.“ Когато се изказват по този начин, духовниците всъщност обвиняват Бога за лошите неща, които се случват. Ученикът Яков обаче писал: „Когато е подложен на изпитание, нека никой не казва: ‘Бог ме подлага на изпитание.’ Защото Бог не може да бъде изпитван със зло, нито той самият изпитва някого така.“ (Яков 1:13) Йехова Бог никога не причинява зло. Да, „далеч да бъде от истинския Бог да постъпва неправедно“. (Йов 34:10, НС)

6. Кой стои зад злото и страданията в света?

6 Защо тогава има толкова много зло и страдания? Една от причините е, че човечеството като цяло е отхвърлило Бога като Владетел, понеже не иска да се подчинява на неговите праведни закони и принципи. Хората неволно са се подчинили на Божия противник, Сатана, тъй като „целият свят лежи във властта на злия“. (1 Йоан 5:19) Като знаем този факт, е по–лесно да разберем защо условията в света са толкова трудни. Сатана изпитва омраза, използва измама и проявява жестокост. Следователно можем да очакваме, че светът ще отразява личността на своя владетел. Нищо чудно, че днес има толкова много зло!

7. Кои са някои от причините за страданията, които изпитваме?

7 Друга причина за страданията е човешкото несъвършенство. Грешните хора имат склонност да се борят за надмощие и това често води до войни, потисничество и скърби. В Еклисиаст 8:9 се казва съвсем уместно, че „човек властвува над човека за негова повреда“. Трета причина за страданията са „времето и случаят“. (Еклисиаст 9:11) Често хората преживяват някаква трагедия, защото се случва да бъдат на неподходящото място в неподходящия момент.

8, 9. Откъде знаем, че Йехова наистина е загрижен за нас?

8 Утешително е да научим, че Йехова не причинява страданията. Но дали Бог наистина се интересува от онова, което става в нашия живот? Насърчително е, че отговорът на този въпрос е „да“! Ние знаем, че Бог е загрижен за нас, защото в своето вдъхновено Слово той ни казва защо е позволил на хората да поемат по лош път. Основанията за това са свързани с два спорни въпроса — за Божието върховенство и за лоялността на хората. Тъй като е всемогъщият Създател, Йехова не е задължен да ни обяснява защо допуска страданията. Но все пак той прави това, защото е загрижен за нас.

9 Да разгледаме още едно доказателство за това, че Бог е загрижен за нас. Той ‘се огорчил в сърцето Си’, когато в дните на Ной земята се изпълнила със зло. (Битие 6:5, 6) Дали днес мисли по–различно? Не, защото той не се променя. (Малахия 3:6) Йехова мрази несправедливостта и не му  харесва, когато вижда хората да страдат. Библията учи, че скоро Бог ще поправи всички лоши последствия от управлението на хората и влиянието на Дявола. Нима това не е убедително доказателство, че Бог е загрижен за нас?

10. Какво мисли Бог за страданията на хората?

10 Затова, когато казват, че нещастията, които ни сполитат, са според Божията воля, религиозните водачи представят Бога в погрешна светлина. Истината е, че Йехова копнее да сложи край на страданията на хората. В 1 Петър 5:7 се казва: „Той е загрижен за вас.“ Именно това в действителност учи Библията!

Защо сме тук?

11. Какво казват често световните религии относно живота на хората на земята?

11 Нека сега да разгледаме втория въпрос, който си задават много хора, а именно „Защо сме тук?“. Световните религии често отговарят, че човек е на земята само временно. Те гледат на нея като на междинна точка по пътя към живот на друго място. Някои духовници погрешно учат, че един ден Бог ще унищожи нашата планета. В резултат на такива учения много хора са стигнали до заключението, че е най–добре да се възползват от всичко в живота, докато могат, тъй като в крайна сметка ще умрат. Но какво в действителност учи Библията относно това защо сме тук?

12–14. Какво учи Библията относно Божията цел за земята и човечеството?

12 Бог има чудесна цел за земята и човечеството. Той ‘не е сътворил земята пустиня, но я е създал, за да се населява’. (Исаия 45:18) Освен това ‘я е положил на основата ѝ, за да не се поклати за вечни времена’. (Псалм 104:5) Като научаваме какво е имал предвид Бог относно земята и хората, можем по–лесно да разберем защо сме тук.

13 От 1 и 2 глава на книгата Битие разбираме, че Йехова с голяма загриженост подготвил земята, за да бъде населявана от хората. В края на периода на сътворение на нашата земя, всичко било „твърде добро“. (Битие 1:31) Бог поставил първите мъж и жена, Адам и Ева, в прекрасната Едемска градина, в която имало изобилие от добра храна. Той им наредил: „Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я.“ Те трябвало да имат съвършени деца, да разширят пределите на райския си дом по цялата земя и да владеят любещо над животните. (Битие 1:26–28)

14 Волята на Йехова е на земята да живее едно съвършено човешко общество, при това вечно. Божието Слово казва: „Праведните ще наследят земята. И ще живеят на нея до века.“ (Псалм 37:29) Да, хората е трябвало да живеят вечно в рай на земята. Такава е Божията цел и именно това в действителност учи Библията!

Какво става с нас при смъртта?

15. Какво учат повечето световни религии за това какво става с нас, когато умрем?

15 Нека сега да разгледаме третия въпрос, който много хора си задават, а именно „Какво става с нас, когато умрем?“. Повечето от световните религии учат, че нещо вътре в човека продължава да живее след смъртта на тялото. Някои религиозни групи се придържат  към схващането, че Бог наказва злите, като ги подлага на вечни страдания в огнен ад. Вярно ли е това обаче? Какво в действителност учи Библията относно смъртта?

16, 17. В какво състояние се намират мъртвите според Библията?

16 В Божието Слово се казва: „Живите поне знаят, че ще умрат; но мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват.“ Щом като мъртвите „не знаят нищо“, това означава, че не чуват, не виждат, не говорят, не усещат нищо и не мислят. Те вече нищо не придобиват. А и как биха могли? Мъртвите не могат да извършват никаква работа! Освен това „и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени“, тъй като те вече не могат да изразяват никакви чувства. (Еклисиаст 9:5, 6, 10)

17 Онова, което Библията казва по този въпрос, е просто и ясно — мъртвите не продължават да живеят някъде другаде. Никаква част от нас не напуска тялото при смъртта, нито продължава да живее, за да се роди отново в друго тяло, както казват хората, които вярват в прераждането. Можем да обясним това по следния начин: Животът, на който се радваме, е като пламъка на свещ. Когато изгасне, пламъкът не отива никъде. Той просто изчезва.

18. До какви заключения може да стигне един изучаващ, когато научи, че мъртвите не съзнават нищо?

18 Помисли за различните приложения на тази проста, но притежаваща сила истина. След като научи, че мъртвите не съзнават нищо, за изучаващия трябва да е лесно да стигне до заключението, че независимо колко изпълнени с негодувание са били починалите му предци в живота си, в момента те не могат да го притесняват. Трябва също бързо да разбере, че неговите починали близки вече не чуват, не виждат, не говорят, не усещат нищо и не мислят. Следователно не е възможно да страдат в непоносима самота в някакво чистилище или в място на огнени мъчения. Библията обаче учи, че мъртвите, които са в паметта на Бога, ще бъдат възкресени. Каква прекрасна надежда! (Йоан 5:28, 29)

Нова книга, която да използваме

19, 20. Каква отговорност имаме като християни, и какво помагало за изучаване на Библията е специално предназначено за нашата проповедна служба?

19 Разгледахме само три от въпросите, които много хора си задават. Във всеки от случаите видяхме, че онова, което учи Библията, е ясно и недвусмислено. Каква радост е само да споделяме тези истини с хората, които искат да знаят какво учи Библията! Но има още много важни въпроси, на които искрените хора търсят удовлетворяващи отговори. Като християни, ние имаме отговорността да им помогнем да намерят отговорите на такива въпроси.

20 Предизвикателството, с което се сблъскваме, е да обясняваме библейските истини по начин, който от една страна да е ясен, а от друга да е приятен за хората. За да ни помогне да се справим с това предизвикателство, „верният и разумен роб“ подготви книга, която е специално предназначена за християнската ни служба. (Матей 24:45–47) Тази книга с 224 страници е озаглавена „Какво в действителност учи Библията?“.

21, 22. Кои са някои от забележителните характеристики на книгата „Какво в действителност учи Библията?“

 21 Тази книга беше представена на Областния конгрес на Свидетелите на Йехова през 2005 г. „Да сме послушни на Бога“. Тя се отличава със забележителни характеристики. Например съдържа предговор от пет страници, който успешно ни помага да започваме домашни библейски изучавания. Вероятно ще установиш, че илюстрациите и стиховете, които се намират в него, са лесни за обсъждане. Може да използваш тази част и за да обясниш на изучаващия как да намира главите и стиховете в Библията.

22 Стилът на текста е прост и ясен. Бяха положени специални усилия, за да може книгата да достигне сърцето на изучаващия, като го прави съпричастен при всяка възможност. В началото на всяка глава има по няколко въвеждащи въпроса, а в края има блок, озаглавен „Какво учи Библията?“. Блокът съдържа библейските отговори на въпросите от началото на главата. Красивите илюстрации и текстът към тях, както и примерите, използвани в това издание, ще помогнат на изучаващия да разбере новите мисли. Докато основният текст на книгата е доста прост, в нея има и приложение, което ще ви помогне да разгледате по–задълбочено четиринайсет важни теми, ако изучаващият се нуждае от повече информация.

23. Какви предложения ни се дават във връзка с използването на книгата „Какво учи Библията“ по време на библейските изучавания?

23 Книгата „Какво учи Библията“ беше подготвена така, че да ни помогне да учим хора с различно образование и различна религия. Ако изучаващият няма познания върху Библията, може да е необходимо да се срещнете повече от веднъж, за да обсъдите една глава. Недей да препускаш из материала, но се стреми да достигнеш сърцето на изучаващия. Ако той не разбира някой от примерите, използвани в книгата, обясни му го или използвай друг пример. Подготвяй се добре, полагай максимални усилия да използваш резултатно книгата и се моли за Божията помощ, за да „се отнасяш правилно към словото на истината“. (2 Тимотей 2:15)

Бъди признателен за скъпоценните си привилегии

24, 25. Какви скъпоценни привилегии е дал Йехова на служителите си?

24 Йехова е дал забележителни привилегии на служителите си. Дал ни е възможност да научим истината за него. Никога не бива да приемаме тази привилегия за даденост! В действителност Бог е скрил целите си от високомерните, а ги е разкрил на смирените хора. Във връзка с това Исус казал: „Възхвалявам те пред всички, Татко, Господарю на небето и земята, защото си скрил тези неща от мъдрите и умните, а си ги разкрил на малките деца.“ (Матей 11:25) Да бъдем сред онези, които са считани за смирени служители на Всемирния владетел, Йехова, е голяма чест за нас.

25 Бог ни е дал също привилегията да учим другите за него. Помни, че той е представян в погрешна светлина от онези, които учат лъжи за него. По този начин много хора имат напълно погрешна представа за Йехова, като си мислят, че той е безчувствен и коравосърдечен. Дали искаш, или дори изгаряш от желание, да изясниш това недоразумение? Искаш ли искрените хора по света да знаят истината за Бога? Тогава по всякакъв начин проявявай своето послушание към Бога, като пламенно проповядваш и учиш другите хора какво казва Светото писание по жизненоважните въпроси. Онези, които търсят истината, трябва да разберат какво в действителност учи Библията.

Как ще отговориш?

• Откъде знаем, че Бог е загрижен за нас?

• Защо сме тук?

• Какво става с нас, когато умрем?

• Кои характеристики на книгата „Какво учи Библията“ харесваш най–много?

[Въпроси]

[Снимки на страница 22]

Библията учи, че страданията ще имат край

[Източници]

Горе вдясно, момиче: © Bruno Morandi/age fotostock; вляво, жена: AP Photo/Gemunu Amarasinghe; долу вдясно, бежанци: © Sven Torfinn/Panos Pictures

[Снимка на страница 23]

Праведните ще живеят вечно в рай