Йов 34:1-37

34  И Елиу продължи да говори, като каза:   „Чуйте думите ми, мъдри мъже,слушайте ме, умни хора!   Защото ухото изследва думите,+така както небцето усеща вкуса по време на ядене.+   Нека да установим какво е правосъдие,да определим за себе си какво е добро.   Защото Йов каза: ‘Аз съм прав,+но Бог ме е лишил от правосъдие.+   Нима ще лъжа за справедливостта, която заслужавам?Тежката ми рана е неизлечима, макар че не съм извършил престъпление.’+   Има ли друг мъж като Йов,+който да пие присмеха като вода?+   Той е на път да се сприятели със злосторницитеи да ходи с неправедни хора.+   Защото каза: ‘Няма полза за човека+да намира радост в Бога.’ 10  Затова ме чуйте, хора с разумно сърце!+Не може истинският Бог да постъпва неправедно+и Всемогъщият да върши несправедливост!+ 11  Понеже той ще плати на човека според делата му,+ще му даде каквото заслужават неговите пътища. 12  Наистина, Бог не постъпва неправедно+и Всемогъщият не изопачава правосъдието.+ 13  Кой му е поверил земята?Кой е предал в ръцете му целия свят? 14  Ако той насочи вниманието си към някой човек,ако прибере при себе си неговия дух и неговото дихание,+ 15  би загинала всяка плът,човекът, направен от пръст, би се върнал в пръстта.+ 16  Затова, ако си разумен, слушай,чуй думите ми! 17  Ще владее ли онзи, който мрази справедливостта?+Ако е праведен могъщият, ще го наречеш ли грешен?+ 18  Ще каже ли някой на царя ‘Ти си негодник!’*и на знатните ‘Вие сте зли!’?+ 19  Бог не проявява пристрастие към князетеи не почита знатния повече от бедния,+защото всички те са дело на ръцете му.+ 20  Те умират в миг,+ дори посред нощ,+разтреперват се и загиват,могъщи хора си отиват, без да ги е докоснала човешка ръка.+ 21  Защото очите му са насочени към пътищата на човека,+той вижда всички негови стъпки. 22  Няма тъмнина, нито непрогледен мрак,в който да се скрият злосторниците.+ 23  За никой човек Бог не определя време,в което той да дойде пред него за съд. 24  Той съкрушава могъщите хора+ без разследванеи на тяхно място поставя други.+ 25  Той познава делата им,+поваля ги през нощта и те биват смазани.+ 26  Удря ги, както удря злосторниците,пред очите на другите,+ 27  понеже са се отвърнали от него+и не зачитат нито един от пътищата му,+ 28  заради тях викът на бедния е стигнал до него,а той чува вика на угнетените.+ 29  Ако той дава облекчение, кой може да го осъди?Ако крие лицето си,+ кой може да го види,независимо дали го крие от цял народ,+ или от един човек? 30  Бог прави всичко това, за да не управлява отстъпникът+и да няма примки+ за народа. 31  Нима някой ще каже на Бога‘Понасям страдания, макар че постъпките ми не са зли.+ 32  Ако съм сгрешил и не виждам това, ти ме поучи!Ако съм извършил неправедност,няма да я повторя’?+ 33  Нима Бог ще те обезщети според желанието ти, щом отхвърляш неговата присъда,щом ти самият решаваш така, а не аз?Кажи онова, което знаеш! 34  Хората с разумно сърце+и мъдрият човек, който ме слуша, ще ми кажат: 35  ‘Йов не знае какво говори,+в думите му няма прозрение.’ 36  Татко мой, нека Йов бъде изпитан докрайза думите, които говори сред зли хора!+ 37  Защото към греха си добавя и бунт,+пляска подигравателно с ръце сред нас и трупа думи срещу истинския Бог!“+

Бележки под линия

Буквално: „Велиал!“