Битие 1:1-31

1  В началото*+ Бог*+ създаде+ небесата и земята.+  А земята беше неуредена и пуста и тъмнина покриваше повърхността на водната бездна.+ И Божията действена сила* се движеше+ над повърхността на водите.+  И Бог каза*:+ „Нека да има светлина!“ И се появи светлината.+  Тогава Бог видя, че светлината беше нещо добро. След това Бог раздели светлината и тъмнината.+  И Бог нарече светлината ден,+ а тъмнината нарече нощ.+ И беше вечер, и беше утро: първи ден.  И Бог каза още: „Нека да има пространство+ между водите и нека да бъдат разделени води от води!“+  Тогава Бог направи пространството и раздели водите, така че да има води под пространството и води над пространството.+ И стана точно така.  И Бог нарече пространството небе.+ И беше вечер, и беше утро: втори ден.  И Бог каза още: „Нека бъдат събрани на едно място водите под небесата и нека се покаже сушата!“+ И стана точно така. 10  И Бог нарече сушата земя,+ а събраните води нарече морета.+ И Бог видя, че това беше нещо добро.+ 11  Тогава Бог каза: „Нека от земята да поникнат трева и растения, даващи семе,+ и плодни дървета, които според вида си+ раждат на земята плод, чието семе е в него!“+ И стана точно така. 12  И от земята поникнаха трева, растения, даващи семе според вида си,+ и дървета, раждащи плод, чието семе е в него, според вида му.+ После Бог видя, че това беше нещо добро. 13  И беше вечер, и беше утро: трети ден. 14  И Бог каза още: „Нека да има светила в небесното пространство, за да разделят деня и нощта!+ Те ще служат като знаци и ще бележат времената*, дните и годините.+ 15  Те ще служат като светила в небесното пространство, за да осветяват земята.“+ И стана точно така. 16  И Бог направи* двете големи светила — по–голямото светило да владее над деня, а по–малкото светило да владее над нощта, направи също и звездите.+ 17  И Бог ги постави в небесното пространство, за да осветяват земята,+ 18  да владеят през деня и през нощта и да разделят светлината и тъмнината.+ И Бог видя, че това беше нещо добро.+ 19  И беше вечер, и беше утро: четвърти ден. 20  И Бог каза още: „Нека водите да загъмжат от живи души+ и нека летящи създания да летят над земята в небесното пространство!“+ 21  И Бог създаде* според вида им големите морски чудовища+ и всички движещи се живи души,+ от които загъмжаха водите, а също и всички крилати летящи създания според вида им.+ И Бог видя, че това беше нещо добро. 22  И Бог ги благослови с думите: „Бъдете плодовити, станете много и напълнете морските води,+ и нека летящите създания да станат много по земята!“ 23  И беше вечер, и беше утро: пети ден. 24  И Бог каза още: „Нека земята+ да роди живи души според вида им, домашни+ животни, други движещи се+ по земята животни* и земни диви животни+ според вида им!“ И стана точно така. 25  И Бог направи земните диви животни според вида им, домашните животни според вида им и другите движещи се по земята животни според вида им.+ И Бог видя, че това беше нещо добро. 26  И Бог каза още: „Да направим+ човек* по нашия образ,+ по наше подобие,+ и нека той* да владее над рибите в моретата, над създанията, летящи в небесата, над домашните животни, над цялата земя и над всички движещи се по земята животни!“+ 27  И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде+ — създаде ги мъж и жена.+ 28  След това Бог ги благослови+ и им каза: „Бъдете плодовити+ и станете много, напълнете земята и я покорете,+ и владейте+ над рибите в моретата, над летящите в небесата създания и над всички движещи се по земята животни!“ 29  И Бог каза още: „Ето, давам ви всички растения, които са по цялата земя и дават семе, и всички дървета с плодовете им, чието семе е в тях.+ Нека те ви служат за храна.+ 30  А на всички земни диви животни и на всички летящи в небесата създания, и на всяка душа, в която има живот и която се движи по земята, давам за храна всички зелени растения.“+ И стана точно така. 31  След това Бог огледа всичко, което беше направил, и ето, то беше много добро.+ И беше вечер, и беше утро: шести ден.

Бележки под линия

Буквално: „Богове“. На това място в еврейския текст титлата „елохѝм“ е в множествено число, за да се изрази величие и мощ, а не за да се покаже, че става дума за многосъставна личност или за много богове. Сравни Съд 16:23, бел. под линия.
„В началото“ — на еврейски: „берешѝт“. Тази встъпителна дума дала еврейското име на първата книга на Библията. Названието Битие идва от името, което „Септуагинта“ и „Вулгата“ дават на тази книга.
Или: „Божият дух“. На еврейски: „веру̀ах“. Освен че е превеждана като „дух“, думата „ру̀ах“ е превеждана и като „вятър“, както и с други думи, които означават невидима действена сила. Виж Би 3:8, а също и Би 8:1.
Или: „започна да говори“. Това е първото място в първа глава на Битие, където в еврейския текст е употребен глагол от несвършен вид, за да се опише действие, което е продължително в своето развитие. В тази глава има над 40 такива места.
Или: „сезоните“.
Или: „започна да прави“. Виж Би 1:3, бел. под линия.
Или: „започна да създава“. Виж Би 1:3, бел. под линия.
Изглежда еврейската дума, преведена с израза „други движещи се по земята животни“, се отнася за различни дребни животни, които живеят близо до повърхността на земята, като гризачи, влечуги и насекоми.
На еврейски: „ада̀м“. Тази дума може да означава „човек, човешко същество, човечество (в най–общ смисъл)“. Изглежда тя е от същия корен като друга еврейска дума, означаваща „земя“ или „пръст“.
Буквално: „те“.