Йоан 5:1-47

5  След това имаше празник+ на юдеите и Исус отиде в Йерусалим.  А в Йерусалим при Овчата порта+ имаше къпалня, наречена на еврейски Витесда, с пет колонади.  В тях лежаха множество болни, слепи, куци и хора с изсъхнали крайници.  ——*  Там имаше и един човек, болен вече трийсет и осем години.  Като видя лежащия мъж и като знаеше, че е болен вече дълго време,+ Исус му каза: „Искаш ли да оздравееш?“+  Болният мъж му отговори: „Господине, няма кой да ме спусне в къпалнята, когато водата е развълнувана, и докато успея да сляза, някой друг ме изпреварва.“  Исус му каза: „Стани, вземи носилката си и ходи.“+  И мъжът веднага оздравя и като взе носилката си, започна да ходи. А този ден беше събота*.+ 10  Затова юдеите казаха на излекувания мъж: „Събота е и не е позволено+ да носиш носилката.“ 11  Но той им отговори: „Онзи, който ме излекува, ми каза ‘Вземи носилката си и ходи’.“ 12  Те го попитаха: „Кой е човекът, който ти каза ‘Вземи я и ходи’?“ 13  Но излекуваният мъж не знаеше кой е той, защото Исус си беше тръгнал, а на това място имаше множество хора. 14  След това Исус го срещна в храма и му каза: „Ето, сега си здрав. Недей да грешиш повече, за да не те сполети нещо по–лошо.“ 15  Човекът отиде и каза на юдеите, че го е излекувал Исус. 16  И заради това юдеите започнаха да преследват+ Исус, защото вършеше тези неща в събота. 17  Но той им каза: „Моят Баща работи досега, и аз също работя.“+ 18  Именно заради това юдеите още по–упорито търсеха случай да го убият,+ защото той не само нарушаваше съботата, но и наричаше Бога свой Баща,+ правейки себе си равен+ на Бога. 19  Затова Исус се обърна към тях: „Казвам ви самата истина, Синът не може да направи нищо от себе си, но прави само онова, което вижда, че прави Бащата.+ Защото каквото прави Той, това прави по същия начин и Синът. 20  Понеже Бащата обича Сина+ и му показва всичко, което самият той прави, и ще му покаже и по–велики от тези дела, за да се чудите.+ 21  Защото както Бащата възкресява мъртвите и им дава живот,+ така и Синът дава живот на онези, на които иска.+ 22  Защото Бащата не съди никого, но е предал цялото съдене на Сина,+ 23  за да почитат всички Сина,+ както почитат Бащата. Който не почита Сина, не почита и Бащата, който го е изпратил.+ 24  Казвам ви самата истина, който чува думите ми и вярва в онзи, който ме е изпратил, има вечен живот+ и няма да бъде осъден, но преминава от смъртта към живота.+ 25  Казвам ви самата истина, идва времето — и то е сега, — когато мъртвите+ ще чуят гласа+ на Божия син и тези, които го послушат, ще живеят.+ 26  Защото както Бащата има в себе си живот,+ така и на Сина е дал да има в себе си живот.+ 27  И му е дал власт да съди,+ защото той е Човешкият син.+ 28  Не се чудете на това, защото идва часът, когато всички, които са в паметните гробници,+ ще чуят гласа му 29  и ще излязат: онези, които са вършили добро, ще възкръснат за живот,+ а онези, които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.+ 30  Не мога да направя нищо от себе си — съдя според онова, което чувам, и присъдата, която издавам, е праведна,+ защото не искам своята воля, а волята+ на онзи, който ме е изпратил. 31  Ако сам свидетелствам+ за себе си, моето свидетелство не е истинно.+ 32  Друг свидетелства за мене и знам, че свидетелството, което той дава+ за мене, е истинно. 33  Вие изпратихте хора при Йоан и той свидетелства за истината.+ 34  Но на мене не ми е нужно свидетелство от човек, а ви казвам всичко това, за да бъдете спасени.+ 35  Той беше светилник, който гореше и светеше, и не за дълго вие бяхте готови да се радвате много на светлината му.+ 36  Но за мене е дадено по–голямо от Йоановото свидетелство, защото делата, които моят Баща ми възложи да извърша, именно делата, които върша,+ свидетелстват за мене, че Бащата ме е изпратил. 37  И Бащата, който ме изпрати, сам свидетелства за мене.+ Вие никога не сте чували гласа му, нито сте виждали облика му+ 38  и неговото слово не остава във вас, защото не вярвате на онзи, когото е изпратил. 39  Вие изследвате Писанието,+ защото мислите, че чрез него ще имате вечен живот, а именно то свидетелства за мене.+ 40  Но въпреки това не искате да дойдете при мене, за да имате живот.+ 41  Аз не приемам слава от хората,+ 42  но добре знам, че нямате в себе си любов към Бога.+ 43  Аз дойдох от името на своя Баща,+ но вие не ме приемате. Ако обаче някой друг дойде от свое име, него ще приемете. 44  И как можете да ми вярвате, след като приемате слава+ един от друг и не се стремите към славата, която е от единствения Бог?+ 45  Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Бащата, обвинява ви Моисей,+ на когото възлагате надеждата си. 46  Всъщност, ако вярвате на Моисей, ще вярвате и на мене, защото той писа за мене.+ 47  Но ако не вярвате на неговите писания,+ как тогава ще вярвате на моите думи?“

Бележки под линия

Виж Мт 17:21, бел. под линия.
Виж Из 16:23, бел. под линия.