Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Забележителен напредък в издаването на Библията на езиците в Африка

Забележителен напредък в издаването на Библията на езиците в Африка

 Забележителен напредък в издаването на Библията на езиците в Африка

ОЩЕ преди време искрени хора от Европа и Северна Америка, които ценели Библията, разбрали колко е важно хората в Африка също да могат да четат Божието Слово на родните си езици. В желанието си да осъществят тази благородна цел много мъже отишли на този континент, за да научат езиците на местното население. Някои от тях измислили писменост за дадени езици и съставили речници. След това се заели да преведат Библията на много от африканските езици. Тази задача съвсем не била лесна. В „Кембриджска история на Библията“ се казва: „Понякога се налагало преводачът да търси години наред подходящия термин дори за най–простите и основни християнски понятия.“

През 1857 г. народът тсуана първи получил превод на цялата Библия на един от езиците в Африка, които дотогава нямали писменост. * Тази Библия била издадена на отделни части, а не като цяла книга. След време преводи на Свещеното писание излезли и на други африкански езици. Много от тези първи преводи съдържали Божието име, Йехова, както в Еврейските писания (наричани още Стар завет), така и в Християнските гръцки писания (наричани още Нов завет). Но последвалите преработени издания и нови преводи били направени от хора, които не зачитали святото име на Автора на Библията, Йехова. Следвайки юдейските суеверия, тези преводачи заменили Божието име с титли, като например Бог и Господ. Така възникнала необходимостта хората в Африка, обичащи Бога, да разполагат с превод на Библията, в който е възстановено Божието име.

От 80–те години на XX век насам Ръководното тяло на Свидетелите на Йехова полага специални усилия за издаването на „Превод на новия свят на Свещеното писание“ на редица основни езици в Африка. В резултат на това днес хиляди африканци, ценящи Божието Слово, могат да четат този превод на майчиния си език. Днес „Превод на новия свят“ е на разположение изцяло или отчасти на седемнайсет местни африкански езика.

 Хората, които четат тези африкански преводи на Библията, се радват, че в тях е използвано славното име на Бога — Йехова. Например, когато се изправил да чете в синагогата в Назарет, Исус посочил каква задача му е възложена, като прочел откъс от свитъка на Исаия, където се среща името на Баща му. (Исаия 61:1, 2) Както пише в Евангелието на Лука, според „Превод на новия свят“, Исус прочел: „Духът на Йехова е върху мене, защото той ме помаза да известявам добрата новина на бедните, той ме изпрати да проповядвам освобождение на пленниците и възстановяване на зрението на слепите, да освободя угнетените, да проповядвам годината на благоволението на Йехова.“ (Лука 4:18, 19)

Друг важен момент в издаването на Библията на африканските езици настъпи през август 2005 г. Тогава в южноафриканския клон на Свидетелите на Йехова бяха отпечатани и подвързани 76 000 екземпляра от „Превод на новия свят“ на редица езици, говорени в Африка. Сред тях имаше и 30 000 Библии на езика шона. Издаването на този превод беше обявено на конгресите на Свидетелите на Йехова „Да сме послушни на Бога“ в Зимбабве.

Посетителите в южноафриканския клон през този паметен месец се вълнуваха да видят отпечатването на нови преводи на Библията на африкански езици. Нхланхла, който е член на бетеловото семейство и работи на поточна лента в книговезницата, споделя: „Толкова се радвах и се вълнувах, че имам привилегията да участвам в издаването на „Превод на новия свят“ на шона и на други африкански езици.“ По същия начин се чувстват всички от бетеловото семейство в ЮАР.

Новите Библии ще стигат по–бързо до жителите на Африка и за производството им ще са нужни по–малко средства, отколкото когато бяха произвеждани на друг континент и транспортирани оттам. Още по–важно е обаче, че хората в Африка вече разполагат с точен превод, в който е използвано святото име на великия Автор на Библията, Йехова Бог.

[Бележка под линия]

^ абз. 3 До 1835 г. Библията била преведена на малгашки, който се говори на остров Мадагаскар, а до 1840 г. — на амхарски, официалният език в Етиопия. Тези езици обаче отдавна разполагали с писменост.

[Снимка на страница 12]

Божието име в Библия на езика тсуана, издадена през 1840 г.

[Източник]

Harold Strange Library of African Studies

[Снимка на страница 13]

Посетители от Свазиленд наблюдават производството на нови Библии в клона в ЮАР