Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Мъжът и жената — създадени един за друг

Мъжът и жената — създадени един за друг

 Мъжът и жената — създадени един за друг

МЪЖЪТ и жената винаги са копнеели да бъдат заедно. Това желание е заложено в тях от Бога. Йехова видял, че не е добре за първия мъж, Адам, да бъде сам. Затова ‘му създал подходящ помощник’, който да го допълва.

Йехова направил така, че Адам да заспи дълбоко, след което взел едно от ребрата му и от него ‘създал жената и я привел при човека’. Адам бил толкова развълнуван, когато видял това прекрасно творение на Йехова, че възкликнал: „Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми.“ Със своята женственост, съвършената жена Ева, била много привлекателна. А съвършеният Адам със своето мъжко достойнство заслужавал уважение. Те били създадени един за друг. Библията казва: „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.“ (Битие 2:18–24)

В днешно време обаче много семейства се разпадат и често отношенията между мъжа и жената са груби или ръководени от себелюбие. Духът на съперничество между половете води до проблеми и разногласия. Всичко това е в противоречие с целта на Бога за мъжа и жената. Мъжът бил създаден, за да изпълнява чудесна роля. Жената трябвало да заема уникално и достойно място до мъжа си. Двамата трябвало да работят заедно в съгласие. Още от началото на човешката история мъжете и жените, които почитат Бога, вярно се опитват да изпълняват ролята, която той е определил за тях, и това увеличава тяхното щастие и удовлетворение. Каква тогава е ролята на всеки от нас, и как можем да я изпълняваме?

[Снимка на страница 3]

Мъжът и жената са създадени да изпълняват достойна роля в Божията уредба