Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Помагай на другите да спазват това, което учи Библията

Помагай на другите да спазват това, което учи Библията

 Помагай на другите да спазват това, което учи Библията

„Що се отнася до семената, посети в добра почва, това са хората с хубаво и добро сърце, които след като чуят словото, го задържат в себе си и дават плодове с издръжливост.“ (ЛУКА 8:15)

1, 2. (а) За какво е предназначена книгата „Какво в действителност учи Библията?“ (б) Как през последните години Йехова благославя усилията на своите служители да правят ученици?

„КНИГАТА е чудесна. Хората, с които изучавам, много я харесват. Аз също много я харесвам. С нея може да се започват библейски изучавания направо на вратата на домакина.“ Това сподели една Свидетелка на Йехова, която е целодневна проповедничка, относно книгата „Какво в действителност учи Библията?“ *. Един по–възрастен вестител на Царството каза за същото издание: „През петдесетте години, през които участвам в службата, имах привилегията да помогна на много хора да опознаят Йехова. Но трябва да кажа, че това издание за изучаване е забележително. Примерите и илюстрациите в него са много приятни и насърчителни.“ Дали и ти мислиш същото за книгата „Какво учи Библията“? Това помагало за изучаване на Библията е предназначено да ти помогне да изпълняваш заповедта на Исус: „Затова идете и правете ученици сред всички народи, ... като ги учите да спазват всичко, което ви наредих.“ (Матей 28:19, 20)

2 Несъмнено Йехова се радва, като вижда как неговите Свидетели, наброяващи 6,6 милиона души, охотно се подчиняват на напътствието на Исус да правят ученици. (Притчи 27:11) Явно Йехова благославя техните усилия. Например през служебната 2005 г. добрата новина беше проповядвана в 235 страни и бяха водени средно 6 061 500 библейски изучавания. В резултат на това много хора ‘чуха Божието слово и го приеха не като човешко, а като такова, каквото е наистина — словото на Бога’. (1 Солунци 2:13) През изминалите две години повече от половин милион нови ученици промениха живота си в съгласие със стандартите на Йехова и му се отдадоха.

3. Какви въпроси във връзка с използването на книгата „Какво учи Библията“ ще разгледаме в тази статия?

3 Дали наскоро си имал радостта да водиш библейско изучаване с някого? В света все още има хора „с хубаво и добро сърце“, които след като чуят словото на Бога, „го задържат в себе си и дават плодове с издръжливост“. (Лука 8:11–15) Нека да видим как  можем да използваме книгата „Какво учи Библията“, когато правим ученици. Ще разгледаме три въпроса: (1) Как можеш да започнеш библейско изучаване? (2) Кои методи на поучаване са най–резултатни? (3) Как можеш да помогнеш на някого не само да изучава Божието писано Слово, Библията, но и да започне да учи другите на него?

Как можеш да започнеш библейско изучаване?

4. Защо някои може да се колебаят да изучават Библията, и как можеш да им помогнеш да преодолеят колебанието си?

4 Ако някой ти каже да прескочиш един широк поток, сигурно няма да го послушаш. Но ако в потока има камъни, разположени на определено разстояние един след друг, и можеш да минеш по тях, вероятно ще опиташ да го направиш. Подобно на това някой, който е зает, може да се колебае да изучава Библията. Може би той си мисли, че за това ще са нужни прекалено много време и усилия. Как можеш да му помогнеш да преодолее колебанието си? Когато водиш с него няколко последователни кратки, но съдържателни обсъждания, можеш да използваш книгата „Какво учи Библията“, за да го предразположиш да започне да изучава редовно Божието Слово. Ако се подготвяш добре, всяко следващо посещение при този човек ще бъде стъпка към неговото приятелство с Йехова.

5. Защо трябва да прочетеш книгата „Какво учи Библията“?

5 Но преди да можеш да помогнеш на някого да извлече полза от книгата „Какво учи Библията“, трябва ти самият да се запознаеш старателно с нея. Дали вече си я прочел цялата? Двама брачни партньори взели книгата със себе си на почивка и започнали да я четат, докато били на плажа. Когато една местна продавачка на сувенири ги заговорила, забелязала заглавието на книгата „Какво в действителност учи Библията?“. Тя им казала, че само няколко часа по–рано се молила на Бога да получи отговор точно на този въпрос. Мъжът и жената с радост ѝ дали един екземпляр от книгата. Дали ти лично ‘изкупуваш време’ да четеш това издание, може би дори за втори път, докато чакаш за някаква среща или по време на почивката на работа или в училище? (Ефесяни 5:15, 16) По този начин ще се запознаеш с това помагало за изучаване на Библията и може да се създадат възможности да разговаряш с други за неговото съдържание.

6, 7. Как можеш да използваш книгата „Какво учи Библията“, за да започваш библейски изучавания?

6 Когато предлагаш книгата в проповедната служба, използвай добре илюстрациите, стиховете и въпросите на 4, 5 и 6 страница. Например може да започнеш разговора със следния въпрос: „Къде според Вас можем да намерим надеждно ръководство, имайки предвид проблемите, с които човечеството се сблъсква днес?“ След като изслушаш внимателно отговора на домакина, прочети 2 Тимотей 3:16, 17 и обясни, че Библията предлага истинско решение на проблемите на хората. След това насочи вниманието на домакина към 4 и 5 страница и го попитай: „Кое от нещата, изобразени на тези страници, Ви тревожи  най–много?“ Когато домакинът посочи едно от тях, помоли го да подържи книгата, докато му прочетеш от Библията стиха към съответната илюстрация. След това прочети написаното на 6 страница и попитай: „На кой от шестте въпроса, споменати в края на тази страница, бихте искали да получите отговор?“ Когато домакинът посочи един от тях, му покажи съответната глава от книгата, в която се намира отговорът на неговия въпрос, остави му книгата и се уговори с него кога да го посетиш отново, за да разгледате този въпрос.

7 Това представяне ще отнеме само пет минути. През това време обаче трябва да разбереш какви неща вълнуват домакина, да му прочетеш и да му обясниш два стиха и да поставиш основата за повторно посещение. Краткият ти разговор с него може да е най–насърчителното и утешително преживяване, което той е имал наскоро. В резултат на това дори един зает човек вероятно ще очаква следващата ви среща за няколко минути, за да му помогнеш да направи поредната си стъпка ‘по пътя, водещ към живот’. (Матей 7:14) С развиването на интереса на домакина продължителността на изучаването ще се увеличи. Това може да стане, като предложиш да седнете и да изучавате за определено по–дълго време.

Методи на поучаване, които дават най–добър резултат

8, 9. (а) Как може да подготвиш изучаващия да се справи с препятствията и изпитанията, с които вероятно ще се сблъска? (б) Къде могат да се намерят огнеупорни материали за изграждането на здрава вяра?

8 След като човек започне да спазва това, което учи Библията, вероятно ще се сблъска с препятствия, които могат да попречат на напредъка му. Апостол Павел казал: „Всички, които искат да живеят с преданост към Бога, обединени с Христос Исус, също ще бъдат преследвани.“ (2 Тимотей 3:12) Той сравнил тези изпитания с огън, който унищожава некачествените строителни материали, но не поврежда златото, среброто и скъпите камъни. (1 Коринтяни 3:10–13; 1 Петър 1:6, 7) За да помогнеш на изучаващия да изгради такива качества, че да издържа на изпитанията, трябва „да строиш“ с огнеупорни материали.

9 Псалмистът сравнява „Господните думи“ със „сребро претопено в пещ от пръст, пречистено седем пъти“. (Псалм 12:6) Наистина, Библията съдържа всякакви скъпоценни материали, които могат да бъдат използвани за изграждането на здрава вяра. (Псалм 19:7–11; Притчи 2:1–6) А книгата „Какво учи Библията“ показва как можеш резултатно да използваш Библията.

10. Как можеш да насочиш вниманието на изучаващия към Библията?

10 По време на изучаването насочвай вниманието на изучаващия към стиховете в главата, която обсъждате. Използвай въпроси, за да му помогнеш да разбере основните библейски стихове и да ги прилага в живота си. Недей да му казваш какво да прави. Вместо това подражавай на примера на Исус. Той отговорил на въпроса на един човек, който познавал Закона, по следния начин: „Какво пише в Закона? Какво четеш там?“ Мъжът отговорил от Писанието и Исус му помогнал да разбере как може да приложи съответния принцип към себе си. С помощта на един пример той му помогнал също да разбере как трябва да му въздейства това учение. (Лука 10:25–37) Книгата „Какво учи Библията“ е изпълнена с прости примери, които можеш да използваш, за да помогнеш на изучаващия да приложи библейските принципи спрямо себе си.

11. Колко материал трябва да разглеждате по време на всяко изучаване?

11 В книгата „Какво учи Библията“ е използван прост и ясен език за обясняване на Божието Слово, точно както Исус изразявал сложните мисли с прости думи. (Матей 7:28, 29) Следвай неговия пример. Предавай информацията просто, ясно и точно. Недей да препускаш из материала. Вместо това позволи на обстоятелствата и способностите на изучаващия да определят броя на абзаците, които ще обсъдите при всяко изучаване. Исус познавал ограниченията на учениците си и не ги натоварвал с повече информация, отколкото се нуждаели. (Йоан 16:12)

12. Как трябва да бъде използвано приложението?

 12 Книгата „Какво учи Библията“ съдържа приложение с четиринайсет теми. В зависимост от нуждите на изучаващия, ти, като негов учител, трябва да можеш да определиш как е най–добре да използвате този материал. Например, ако за изучаващия е трудно да разбере дадена тема или има въпроси поради предишните си вярвания, може да е достатъчно да насочиш вниманието му към подходяща част от приложението и да го оставиш да я разгледа сам. От друга страна, нуждите на изучаващия може да показват, че е добре да разгледаш материала заедно с него. Приложението съдържа съществени библейски теми, като например „Какво в действителност означават думите ‘душа’ и ‘дух’?“ и „Какво представлява ‘Вавилон Велики’?“. Може би ще искаш да обсъдиш тези теми с изучаващия. За целта обаче трябва да си запознат добре с информацията, за да можеш да задаваш смислени въпроси, тъй като такива не са осигурени.

13. Каква роля играе молитвата в укрепването на вярата?

13 „Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите“ — се казва в Псалм 127:1. Затова, когато се подготвяш за воденето на библейско изучаване, се моли за помощта на Йехова. Нека молитвите ти в началото и в края на изучаването да отразяват сърдечните ти взаимоотношения с него. Насърчавай изучаващия да се моли на Йехова за мъдрост, за да разбира Словото му, и за сила, за да прилага съветите му. (Яков 1:5) Ако прави това, изучаващият ще има сили да издържа на изпитанията и ще продължава да укрепва във вярата.

Помагай на тези, с които изучаваш, да станат учители

14. Какъв напредък трябва да постигнат тези, които изучават Библията?

14 За да „спазват всичко“, което Исус наредил на учениците си, хората, с които изучаваме Библията, трябва да напредват и от ученици да станат учители на Божието Слово. (Матей 28:19, 20; Деяния 1:6–8) Какво можеш да направиш, за да помогнеш на един изучаващ да постигне такъв напредък?

15. Защо трябва да насърчаваш този, с когото изучаваш Библията, да посещава християнските събрания?

15 Още при първото изучаване покани изучаващия да посещава събранията на сбора заедно с тебе. Обясни му, че именно там се учиш да бъдеш учител на Божието Слово. В продължение на няколко седмици отделяй по малко време в края на всяко изучаване, за да опишеш програмата за духовно обучение, което получаваш на различните събрания и конгреси. Говори с ентусиазъм за ползата, която извличаш от тях. (Евреи 10:24, 25) След като започне да присъства редовно на събранията, е по–вероятно изучаващият да стане учител на Божието Слово.

16, 17. Кои са някои постижими цели, които изучаващият може да си постави?

16 Помогни на изучаващия да си поставя постижими цели. Насърчи го, например, да споделя това, което научава, с някой приятел или роднина. Предложи му също да си постави за цел да прочете цялата Библия. Ако му помогнеш да си изгради и да поддържа навика да чете редовно Библията, това ще му бъде от полза дори след като бъде покръстен. Защо не му предложиш също да си постави за цел да запомня поне по един библейски стих, който отговаря на ключов  въпрос от всяка глава на книгата „Какво учи Библията“? По този начин изучаващият ще стане ‘работник, който няма от какво да се срамува, като се отнася правилно към словото на истината’. (2 Тимотей 2:15)

17 Вместо да учиш изучаващия просто да повтаря наизуст библейските стихове или да ги преразказва, насърчавай го, когато отговаря на хора, които искат да им даде основания за вярата си, да обяснява каква е връзката на определените стихове със съответния въпрос. Може да е от полза да се упражнявате заедно, като ти играеш ролята на някой роднина или колега, който го пита за неговите вярвания. Покажи на изучаващия как да отговаря с „мек нрав и дълбоко уважение“. (1 Петър 3:15)

18. Каква допълнителна помощ можеш да окажеш на изучаващия, когато отговаря на изискванията за непокръстен вестител?

18 След време изучаващият може да отговаря на изискванията за участие в проповедната служба. Подчертай, че възможността той да участва в тази дейност е привилегия. (2 Коринтяни 4:1, 7) След като старейшините решат, че изучаващият отговаря на изискванията за непокръстен вестител, му помогни да подготви един прост увод и отиди с него на служба. Продължавай да сътрудничиш с него в различните аспекти на публичната служба и го учи как да се подготвя за повторните посещения и как да ги прави. Твоят добър пример ще му въздейства положително. (Лука 6:40)

‘Спаси и себе си, и онези, които те слушат’

19, 20. Каква цел трябва да имаме, и защо?

19 Несъмнено се изисква много усилена работа, за да помогнеш на един човек да достигне до „точно познание за истината“. (1 Тимотей 2:4) Но малко неща в живота могат да се сравнят с радостта да помогнеш на някого да спазва това, което учи Библията. (1 Солунци 2:19, 20) Само каква привилегия имаме да бъдем „сътрудници на Бога“ в тази целосветска образователна дейност! (1 Коринтяни 3:9)

20 Посредством Исус Христос и силните ангели Йехова скоро ще потърси сметка от онези, „които не познават Бога и които не се подчиняват на добрата новина за нашия господар Исус“. (2 Солунци 1:6–8) Животът на много хора е в опасност. Можеш ли да си поставиш за цел да водиш поне едно домашно библейско изучаване с книгата „Какво в действителност учи Библията?“ Като участваш в тази дейност, ще имаш възможността да „спасиш и себе си, и онези, които те слушат“. (1 Тимотей 4:16) Днес повече от когато и да било преди е неотложно да помогнем на другите да спазват това, което учи Библията.

[Бележка под линия]

^ абз. 1 Издадена от Свидетелите на Йехова.

Какво научи?

• За какво е предназначена книгата „Какво учи Библията“?

• Как можеш да започваш библейски изучавания с помощта на книгата „Какво учи Библията“?

• Кои методи на поучаване са най–резултатни?

• Как можеш да помогнеш на изучаващия да стане учител на Божието Слово?

[Въпроси]

[Снимка на страница 26]

Използваш ли добре тази книга?

[Снимка на страница 27]

Краткото обсъждане може да изостри апетита на човек за библейско познание

[Снимка на страница 29]

Какво можеш да направиш, за да насочиш вниманието на изучаващия към Библията?

[Снимка на страница 30]

Помагай на изучаващия да напредва