Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Остани твърд във вярата, когато детето ти се разбунтува

Остани твърд във вярата, когато детето ти се разбунтува

 Остани твърд във вярата, когато детето ти се разбунтува

ЕДНА християнка, която ще наречем Джой, се опитвала да внедри в сина си любов към Йехова Бог. В края на юношеските си години обаче синът се разбунтувал и напуснал дома. „Това беше най–голямата болка, която някога съм изпитвала — казва Джой. — Чувствах се предадена, съкрушена и разочарована. Обзеха ме песимистични мисли.“

Вероятно и ти си се опитвал да възпитаваш децата си да обичат Бога и да му служат, но след време едно или повече от тях са му обърнали гръб. Как можеш да се справиш с такова голямо разочарование? Какво ще ти помогне да останеш верен в службата за Йехова?

Когато синовете на Йехова се разбунтували

Първо трябва да разбереш, че Йехова знае точно как се чувстваш. В Исаия 49:15 четем: „Може ли жена да забрави сучещото си дете, та да се не смили за чадото на утробата си? Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя.“ Да, Йехова изпитва чувства, присъщи на родителите. Представи си тогава каква наслада е било за него, когато всички негови ангелски синове го възхвалявали и му служели. Когато отговарял на патриарха Йов „из бурята“, Йехова си спомнил за щастливото време, когато семейството му от духовни синове било обединено. Той казал: „Где беше ти, когато основах земята ..., когато звездите на зората пееха заедно, и всичките Божии синове възклицаваха от радост?“ (Йов 38:1, 4, 7)

След време истинският Бог видял как един от неговите съвършени ангелски синове се разбунтувал срещу него и станал Сатана, което означава „противник“. Йехова станал свидетел и на това как първият му човешки син, Адам, и неговата съвършена съпруга, Ева, се присъединили към този бунт. (Битие 3:1–6; Откровение 12:9) По–късно други ангелски синове ‘напуснали правилното си местоживеене’ и се разбунтували срещу Бога. (Юда 6)

В Библията не се споменава как се чувствал Йехова, когато някои от неговите съвършени синове се разбунтували. Но в  нея ясно се казва: „Като видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята, и че всичко, което мислите на сърцето му въображаваха, беше постоянно само зло, разкая се Господ, че беше направил човека на земята, и огорчи се в сърцето Си.“ (Битие 6:5, 6) Бунтовете на избрания от Йехова народ, Израил, също ‘огорчавали’ Йехова и му причинявали болка. (Псалм 78:40, 41)

Без съмнение Йехова съчувства на родителите, които изпитват болка и са наранени от поведението на разбунтувалите се деца. В своето Слово, Библията, той е дал добри съвети и насърчение, за да помогне на родителите в такава ситуация. Бог ги подканя да прехвърлят тревогите си на него, да се смирят и да застанат срещу Сатана Дявола. Нека да разгледаме как следването на тези съвети може да ти помогне да останеш твърд във вярата, когато детето ти се разбунтува.

Прехвърли тревогите си на Йехова

Йехова знае, че родителите много се тревожат, когато смятат, че има опасност децата им да се наранят или да бъдат наранени от другите. Апостол Петър посочва един начин, по който да се справят с тези и с други тревоги. Той пише: „Прехвърлете всички свои тревоги на [Йехова], защото той е загрижен за вас.“ (1 Петър 5:7) Защо тази покана и това уверение са уместни особено за родителите на едно бунтовно дете?

Докато детето ти е било малко, ти си бдял над него и си го предпазвал от опасности, и то най–вероятно е възприемало твоите любещи напътствия. Но когато е пораснало, влиянието ти над него е отслабнало. Силното ти желание обаче да го предпазиш от това да се нарани не е намаляло. Всъщност вероятно дори се е увеличило.

В резултат на това, когато детето ти се разбунтува и страда в духовно, емоционално или физическо отношение, може да си мислиш, че вината е твоя. Джой, спомената в началото, се чувствала по този начин. Тя казва: „Всеки ден ме измъчваше чувството за неуспех, припомнях си отново и отново минали събития.“ Особено в такива моменти Йехова иска да ‘прехвърлиш тревогите си на него’. Ако го направиш, той ще ти помогне. Псалмистът казал: „Прехвърли бремето си на Йехова  и той ще те подкрепи. Той никога няма да позволи праведният да се поклати.“ (Псалм 55:22, НС) Джой изпитала такава утеха. Тя обяснява: „Говорех с Йехова за това, което изпитвам. Изливах най–съкровените си чувства пред него, и това ми донесе голямо облекчение.“

Като несъвършен родител, сигурно си правел грешки, докато си възпитавал детето си. Но защо да се съсредоточаваш само над тях? Йехова не прави това, както псалмистът пял: „Ако би забелязвал беззаконията, Господи, то кой, Господи, би могъл да устои?“ (Псалм 130:3) Дори да беше безупречен родител, детето ти пак можеше да се разбунтува. Така че споделяй чувствата си с Йехова в молитва и той ще ти помогне да се справиш. Но ако искаш да останеш верен в службата за Йехова и да не станеш жертва на Сатана, трябва да направиш още нещо.

Смири се

Петър писал: „Смирете се под могъщата ръка на Бога, за да ви възвеличи той в определеното време.“ (1 Петър 5:6) Защо е необходимо да се смириш, когато детето ти се разбунтува? Освен болка и чувство за вина, бунтовното дете може да те кара да изпитваш и неудобство. Може би се притесняваш, че действията на детето ти развалят репутацията на семейството ти, особено ако то трябва да бъде изключено от християнския сбор. Заради чувството на вина и срам може да не искаш да посещаваш християнските събрания.

За да се справиш в такава ситуация, трябва да проявяваш практическа мъдрост. В Притчи 18:1 се намира следното предупреждение: „Който се отлъчва от другите, търси само своето желание, и се противи на всеки здрав разум.“ Като посещаваш събранията редовно въпреки мъката си, ще имаш възможност да черпиш напътствия и насърчение от много ценен източник. „В началото не исках да виждам никого — признава Джой. — Но си припомних колко е важно да поддържам духовната си програма. Освен това, ако си бях оставала вкъщи, щях да мисля само за проблемите си. Събранията ми помогнаха да се съсредоточа върху изграждащите духовни неща. Радвам се, че не се изолирах и така имах възможността да получа любещата подкрепа на братята и сестрите.“ (Евреи 10:24, 25)

Помни също, че всеки член на семейството трябва да „носи собствения си товар“ от християнски отговорности. (Галатяни 6:5) Йехова очаква от родителите да обичат и да възпитават децата си. Той също очаква от децата да се подчиняват на родителите си и да ги почитат. Ако правят най–доброто, за да възпитат децата си според „възпитанието и умственото ръководство, идващи от Йехова“, родителите ще имат добро име пред Бога. (Ефесяни 6:1–4) Ако едно дете се разбунтува срещу любещото родителско ръководство, тогава репутацията на детето ще бъде развалена. „Даже и детето се явява чрез постъпките си — дали делата му са чисти и прави“ — се казва в Притчи 20:11. Бунтът на Сатана несъмнено не е развалил репутацията на Йехова пред онези, които са запознати с фактите.

Застани срещу Дявола

Петър предупреждава: „Бъдете трезвомислещи, бъдете нащрек. Вашият противник, Дяволът, обикаля наоколо като ревящ лъв и се опитва да погълне някого от вас.“ (1 Петър 5:8) Подобно на лъва, Дяволът често се опитва да хване  младите и неопитните. В древни времена лъвове бродели из Израил и били заплаха за домашните животни. Ако едно малко агне се отделяло от стадото, то ставало лесна плячка. Овцата можела инстинктивно да рискува живота си, за да спаси малкото си. Но дори една едра овца не би могла да прогони лъва. Затова били необходими смели пастири, за да защитят стадото. (1 Царе 17:34, 35)

За да защити своите фигуративни овце от „ревящия лъв“, Йехова е уредил духовни пастири да се грижат за стадото под ръководството на „главния пастир“, Исус Христос. (1 Петър 5:4) Петър дава следното напътствие на тези назначени от Бога мъже: „Грижете се за Божието стадо, което ви е поверено, не по принуда, а охотно, нито от любов към нечестната печалба, а с усърдие.“ (1 Петър 5:1, 2) С твоето сътрудничество като родител, тези пастири може да успеят да помогнат на младежа да подобри духовното си състояние.

Когато християнските пастири трябва да дадат съвет на разбунтувалото се дете, може да се чувстваш подтикнат да го предпазиш от порицанието. Но това би било сериозна грешка. Петър казва: „Застанете срещу [Дявола]“, а не срещу духовните пастири. (1 Петър 5:9)

Когато наказанието е тежко

Ако детето ти не се разкайва и е покръстен християнин, може да получи най–строгата форма на порицание — изключване от сбора. Общуването, което ще имаш с него след това, зависи от възрастта му и от други обстоятелства.

Ако детето е непълнолетно и живее в дома ти, разбира се, ще продължиш да се грижиш за неговите физически нужди. То се нуждае също от морално ръководство и възпитание, които ти имаш отговорността да му осигуряваш. (Притчи 1:8–18; 6:20–22; 29:17) Може да водиш изучаване на Библията с него, в което то ще има възможност свободно да участва. Може да насочиш вниманието му към някои стихове от Библията или към изданията, осигурени от „верния и разумен роб“. (Матей 24:45) Може също да го вземаш със себе си на християнските събрания, на които да седи до тебе. Всичко това може да се направи с надеждата, че то ще вземе присърце библейските съвети.

Ситуацията е по–различна, ако изключеното дете е пълнолетно и живее извън дома. Апостол Павел посъветвал християните в древен Коринт: „Престанете да общувате с онзи, който е наричан брат, но е блудник, или е алчен, или е идолопоклонник, или злослови другите, или е пияница, или изнудвач, като дори не ядете заедно с такъв човек.“ (1 Коринтяни 5:11) Макар че уреждането на някои семейни въпроси изисква известно общуване с изключения човек, един християнски родител трябва да избягва допълнително ненужно общуване.

Когато едно съгрешило дете е порицавано от християнските пастири, би било неразумно да отхвърляш или да омаловажаваш техните основани на Библията действия. Ако застанеш на страната на разбунтувалото се дете, няма да му осигуриш истинска защита от Дявола. Всъщност така би застрашил и своето духовно здраве. От друга страна, като подкрепяш усилията на пастирите, ще останеш ‘твърд във вярата’ и това ще осигури най–добрата помощ за детето ти. (1 Петър 5:9)

Йехова ще те подкрепя

Ако детето ти се разбунтува, помни че не си сам. Други християнски родители са изпитали същото. Независимо от изпитанията, през които преминаваме, Йехова ще ни подкрепя. (Псалм 68:19)

Моли се на Йехова. Редовно общувай с християнския сбор. Подкрепяй действията на назначените пастири. Като правиш това, ще можеш да останеш твърд във вярата. И твоят добър пример може да помогне на детето ти да откликне на любещата покана на Йехова да се върне при него. (Малахия 3:6, 7)

[Снимка на страница 18]

Черпи сили от молитвата и от християнския сбор