Битие 6:1-22

6  И когато хората по земята станаха много и им се родиха дъщери,+  синовете* на истинския Бог+ забелязаха,+ че човешките дъщери са красиви, и започнаха да си вземат от тях за жени всички онези, които си избираха.  Тогава Йехова каза: „Духът ми+ няма да проявява безкрайно търпение+ към човека, защото всъщност той е плът.+ Затова дните му ще бъдат сто и двайсет години.“+  По онова време, а и след това, на земята бяха нефилимите*. В онези дни синовете на истинския Бог имаха сексуални отношения с човешките дъщери и те им раждаха синове. Това бяха нефилимите, могъщите мъже, прочутите мъже, които живееха в древни времена.  И Йехова видя, че човекът върши големи злини на земята и че всичките мисли на сърцето му са насочени+ винаги към зло.+  И Йехова съжали,+ че беше направил хора на земята, и изпита болка в сърцето си.+  Затова Йехова каза: „Ще премахна от земята хората, които създадох+ — ще премахна човека и домашните животни, както и другите движещи се по земята животни и създанията, които летят в небесата,+ — защото съжалявам, че ги направих.“+  Ной обаче придоби благоволение в очите на Йехова.  Ето повествованието за живота* на Ной. Ной беше праведен човек,+ безгрешен* сред своите съвременници. Ной ходеше с истинския Бог.+ 10  След време на Ной му се родиха трима синове: Сим, Хам и Яфет.+ 11  И в очите на истинския Бог+ земята изглеждаше унищожена. Тя беше изпълнена с насилие.+ 12  Бог погледна земята, и ето, тя беше унищожена,+ защото всички хора на земята постъпваха пагубно*.+ 13  Тогава Бог каза на Ной: „Виждам, че е време да сложа край на всички хора,+ защото напълниха земята с насилие. И ето, ще ги унищожа заедно със земята.+ 14  Направи си ковчег* от дървесината на смолисто дърво.+ Направи отделения в ковчега и го измажи с катран+ отвътре и отвън. 15  Ето как ще го направиш: дължината на ковчега ще бъде триста лакътя,+ ширината — петдесет лакътя, а височината — трийсет лакътя. 16  Направи прозорец* на ковчега и нека стената на ковчега стига до един лакът под покрива, а вратата на ковчега направи на широката му страна.+ Направи го с долен, среден и горен етаж. 17  И ето, аз ще изпратя водите на потопа+ върху земята, за да унищожа всяко създание под небесата, в което действа жизнената сила.+ Всичко, което е на земята, ще умре.+ 18  А своя договор установявам трайно с тебе. Влез в ковчега и заедно с тебе нека влязат и синовете ти, жена ти и жените на синовете ти.+ 19  И доведи в ковчега по две от всички видове създания,+ от всички животни, за да запазиш живота им със себе си.+ Нека да бъдат мъжко и женско. 20  От летящите създания според вида им и от домашните животни според вида им,+ от всички други движещи се по земята животни според вида им, нека влязат с тебе по две, за да запазиш живота им.+ 21  И вземи за себе си всякаква храна за ядене.+ Прибери я при себе си и нека тя служи за храна както на тебе, така и на тях.“+ 22  И Ной направи всичко така, както му заповяда Бог. Точно така направи.+

Бележки под линия

Или: „ангелите“, според някои ръкописи на „Септуагинта“.
Или: „повалячите“, „онези, които повалят другите“.
Или: „Ето историята“.
Оригиналната еврейска дума е с богато значение и в зависимост от контекста може да се преведе като „цялостен, безукорен, безгрешен, без недостатък, съвършен, образцов, искрен, чист, целомъдрен, честен, верен (на Бога), невинен“.
Буквално: „всяка плът беше погубила пътя си“.
Буквално: „сандък“.
На еврейски: „цо̀хар“, което може да означава и „покрив“.