Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Откровение 21:1 | „Ново небе и нова земя“

Откровение 21:1 | „Ново небе и нова земя“

 „И видях ново небе и нова земя, понеже предишното небе и предишната земя бяха изчезнали и вече нямаше море.“ (Откровение 21:1, „Превод на новия свят“)

 „И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.“ (Откровение 21:1, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Значението на Откровение 21:1

 С образен език този стих показва, че Божието небесно Царство ще замени човешките управления. То ще премахне злите хора и ще владее над ново човешко общество, което с готовност ще се подчинява на властта му.

 Библейската книга Откровение е представена „със знамения“, или символи. (Откровение 1:1) Така че е логично небето и земята в този стих да не са буквални. Освен това за символични „нови небеса“ и „нова земя“ се говори и в други библейски стихове. (Исаия 65:17; 66:22; 2 Петър 3:13) Разглеждането на посочените и други стихове ще ни помогне да разберем какво означават тези изрази.

 „Ново небе.“ Понякога в Библията думата „небе“ се използва за власт или управление. (Исаия 14:12-14; Даниил 4:25, 26) В един справочник се казва, че в пророчески видения „небето символизира управляващата власт“. a В Откровение 21:1 „новото небе“ очевидно се отнася за Божието Царство. Това небесно управление, понякога наричано „небесното царство“, се споменава в Откровение и в други библейски книги. (Матей 4:17; Деяния 19:8; 2 Тимотей 4:18; Откровение 1:9; 5:10; 11:15; 12:10) Божието Царство, чийто Цар е Исус, ще замени „предишното небе“, или всички несъвършени управления, издигнати от хората. (Даниил 2:44; Лука 1:31-33; Откровение 19:11-18)

 „Нова земя.“ От Библията разбираме, че буквалната земя никога няма да бъде унищожена или сменена с друга. (Псалм 104:5; Еклисиаст 1:4) Какво тогава представлява символичната земя? В Библията с тази дума често се има предвид човечеството. (Битие 11:1; 1 Летописи 16:31; Псалм 66:4; 96:1) Следователно „новата земя“ трябва да е ново човешко общество, което с готовност се подчинява на Божието небесно управление. „Предишната земя“, тоест човешкото общество, което се противопоставя на Божието Царство, ще изчезне.

 „Вече нямаше море.“ Съгласно останалата част от Откровение 21:1 „морето“ също е символично. Тъй като често е бурно, морето представя неспокойното човешко общество, отчуждено от Бога. (Исаия 17:12, 13; 57:20; Откровение 17:1, 15) То също ще изчезне. В Псалм 37:10 се казва: „Още малко и неправедния вече няма да го има, ще го потърсиш на мястото му, но него няма да го има.“

Контекстът на Откровение 21:1

 Откровението на Йоан предсказва какво ще се случи по време на „деня на Господаря“. (Откровение 1:10) Според библейските пророчества този ден започнал през 1914 г., когато Исус станал Цар на Божието Царство. b Той обаче не поел веднага пълната власт над земята. Всъщност според други пророчества в началната част на „деня на Господаря“ условията в света щели да се влошат. Този период е наречен „последните дни“. (2 Тимотей 3:1-5, 13; Матей 24:3, 7; Откровение 6:1-8; 12:12) Когато тези тежки времена приключат, Божието Царство ще премахне старото символично небе и земя и ще настъпи нова ера на мир и единство. Поданиците на Царството — „новата земя“ — ще се наслаждават на идеални условия на живот и съвършено здраве. (Откровение 21:3, 4)

 Гледай този кратък видеоклип за обобщение на книгата Откровение.

a McClintock and Strong’s Cyclopedia (1891), Volume IV, page 122.