Откровение 1:1-20

1  Откровение+ от Исус Христос, което Бог му даде,+ за да покаже на робите му+ какво ще стане скоро.+ И той изпрати своя ангел+ и чрез него представи това със знамения+ на Божия* роб Йоан,+  който свидетелства за словото на Бога+ и за свидетелството на Исус Христос+ — за всичко, което видя.  Щастлив+ е онзи, който чете на глас,+ и онези, които чуват думите на това пророчество+ и спазват написаното в него,+ защото определеното време е близо.+  От Йоан до седемте сбора*+ в Азия*: Нека бъдат с вас незаслужената милост и мирът от „онзи, който е, който беше и който идва“,+ и от седемте духа,+ които са пред неговия престол,  а също и от Исус Христос, „Верният свидетел“,+ „Първородният от мъртвите“+ и „Владетелят на земните царе“!+ На този, който ни обича,+ освободи ни от греховете чрез собствената си кръв+  и ни направи царство,+ свещеници+ на своя Бог и Баща — негови да бъдат славата и мощта завинаги!+ Амин.*  Ето, той идва с облаците+ и ще го види всяко око,+ също и онези, които го прободоха.+ И поради него всичките земни племена ще се удрят в гърдите от мъка.+ Да, амин.  „Аз съм Алфа и Омега*+ — казва Йехова Бог, — онзи, който е, който беше и който идва,+ Всемогъщият.“+  Аз, Йоан, вашият брат, който, като последовател на Исус,+ споделя с вас премеждията,+ царството+ и издръжливостта,+ се озовах на острова, наречен Патмос, защото говорех за Бога и свидетелствах за Исус.+ 10  Чрез вдъхновение+ се оказах+ в деня на Господаря*+ и чух зад себе си силен глас,+ подобен на звука на тръба, 11  който каза: „Запиши в един свитък каквото видиш+ и го изпрати до седемте сбора+ в Ефес,+ Смирна,+ Пергам,+ Тиатир,+ Сардис,+ Филаделфия+ и Лаодикия.“+ 12  И се обърнах да видя какъв е този глас, който ми говореше, и като се обърнах, видях седем златни светилника+ 13  и посред светилниците някого, който приличаше на човешки син,+ облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс. 14  А главата и косата му бяха бели+ като бяла вълна, като сняг, и очите му бяха като пламнал огън,+ 15  а краката му бяха като чиста мед,+ блестяща в нажежена пещ, и гласът+ му беше като грохота на много води. 16  И в дясната си ръка държеше седем звезди,+ а от устата му излизаше наточен, дълъг двуостър меч+ и лицето му беше като слънцето, когато свети с всичката си сила.+ 17  И когато го видях, паднах като мъртъв в краката му. И той положи дясната си ръка върху мене и каза: „Не се страхувай!+ Аз съм Първият+ и Последният,+ 18  и живият.+ Бях мъртъв,+ но ето, жив съм за вечни времена+ и в мене са ключовете от смъртта+ и гроба*.+ 19  Затова запиши каквото видя, каквото е и каквото ще стане след него.+ 20  Що се отнася до свещената тайна на седемте звезди,+ които видя в дясната ми ръка, и на седемте златни светилника+ — седемте звезди са ангелите на седемте сбора, а седемте светилника са седемте сбора.+

Бележки под линия

Или: „Исусовия“.
Виж Мт 16:18, бел. под линия.
Виж Де 2:9, бел. под линия.
Виж Ри 1:25, бел. под линия.
Или: „началото и краят“. Изразът се състои от първата и последната буква на гръцката азбука.
Виж Приложение № 6.
На гръцки: „ха̀дес“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.