Прескочи към материала

ОБЯСНЕНИЕ НА БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Йеремия 29:11 | „Знам какви са намеренията ми към вас“

Йеремия 29:11 | „Знам какви са намеренията ми към вас“

„Добре знам какви са намеренията ми към вас — казва Йехова *, — намерения за мир, а не за бедствие, да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11, „Превод на новия свят“)

„Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Йеремия 29:11, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Значението на Йеремия 29:11

Йехова Бог обещал на поклонниците си да им даде спокойно бъдеще. Макар че тези думи се отнасяли за хора в миналото, неговото намерение все още е такова. Той е „Бог, който дава надежда“. (Римляни 15:13) Всъщност подобни обещания са запазени в Библията, за да „имаме надежда“ за по-добро бъдеще. (Римляни 15:4)

Контекстът на Йеремия 29:11

Тези думи са част от писмо до израилтяните от Йерусалим, които били в плен във Вавилон. * (Йеремия 29:1) Бог им казал, че ще останат в плен за дълго време и че трябва да строят къщи, да садят градини и да имат деца. (Йеремия 29:4-9) Той обаче добавил: „Когато изминат седемдесет години във Вавилон, ще насоча вниманието си към вас и ще изпълня обещанието си да ви върна [в Йерусалим].“ (Йеремия 29:10) Така Бог ги уверил, че няма да ги забрави и че надеждата им да се завърнат у дома, ще се изпълни. (Йеремия 31:16, 17)

Бог спазил обещанието си. Както предсказал той, персийският цар Кир завладял Вавилон. (Исаия 45:1, 2; Йеремия 51:30-32) После Кир позволил на юдеите да се завърнат в родината си. След 70-годишен плен те отново били в Йерусалим. (2 Летописи 36:20-23; Ездра 3:1)

Изпълнението на записаното в Йеремия 29:11 вдъхва увереност на онези, които се надяват на обещанията на Йехова днес. Едно от тях е Божието Царство под управлението на Христос Исус да донесе мир по цялата земя. (Псалм 37:10, 11, 29; Исаия 55:11; Матей 6:10)

Погрешни схващания за Йеремия 29:11

Погрешно схващане: Бог е предопределил бъдещето на всеки.

Факт: Бог оставя хората сами да изберат как да живеят. В Йеремия 29:11 той се обърнал към израилтяните във Вавилон като група, заявявайки намерението си да им даде спокойно бъдеще. (Йеремия 29:4) Но Бог позволил на всеки човек да избере дали да се възползва от неговото обещание. (Второзаконие 30:19, 20; Йеремия 29:32) Хората, които решили да търсят Бога, показали това с искрените си молитви. (Йеремия 29:12, 13)

Прочети Йеремия, 29 глава, заедно с бележките под линия и препратките.

^ абз. 1 Йехова е личното име на Бога. (Псалм 83:18)

^ абз. 4 Относно Йеремия 29:11 в един изследователски труд пише: „Това е едно от най-хубавите обещания в Писанието, което показва нежното състрадание на Яхве [Йехова] към тези изгнаници и най-накрая им дава основания за оптимизъм.“ (The Expositor’s Bible Commentary, т. 7, стр. 360).