Второзаконие 30:1-20

30  И когато си сред всички онези народи, сред които ще те разпръсне Йехова, твоят Бог,+ и върху тебе дойдат всички тези думи, благословиите+ и проклятията,+ които поставих пред тебе, и ти си спомниш за тях в сърцето си+  и се върнеш при своя Бог, Йехова,+ и с цялото си сърце и с цялата си душа+ слушаш гласа му във всичко, което ти заповядвам днес — ти и синовете ти, —  тогава Йехова, твоят Бог, също ще те върне от плен+ и ще се смили над тебе,+ като те събере измежду всички онези народи, сред които Йехова, твоят Бог, те е разпръснал.+  Дори ако твоят разпръснат народ е на края на небесата, Йехова, твоят Бог, ще те събере и ще те вземе оттам.+  Йехова, твоят Бог, ще те заведе в земята, която завладяха твоите прадеди, и ти на свой ред ще я завладееш. Той ще ти прави добро и ще ти даде по–многобройно потомство от това на бащите ти.+  И Йехова, твоят Бог, ще обреже сърцето ти+ и сърцата на потомците ти,+ за да обичаш своя Бог, Йехова, с цялото си сърце и с цялата си душа, и така да останеш жив.+  И Йехова, твоят Бог, ще нанесе всички тези проклятия върху враговете ти и върху онези, които те мразят и те преследват.+  А ти ще се върнеш при Йехова, ще слушаш гласа му и ще изпълняваш всичките заповеди, които ти давам днес.+  И Йехова, твоят Бог, ще те благослови с изобилие във всяко дело на ръцете ти,+ ще са изобилни плодът на утробата ти, рожбите на домашните ти животни+ и плодовете на земята ти+ и ще живееш в благополучие.+ Йехова ще ликува, като върши добро спрямо тебе, точно както ликуваше за твоите прадеди.+ 10  Така ще бъде, когато слушаш гласа на своя Бог, Йехова, и спазваш неговите заповеди и постановления, които са записани в тази книга на закона,+ защото ще се върнеш при своя Бог, Йехова, с цялото си сърце и с цялата си душа.+ 11  Защото тази заповед, която ти давам днес, не е прекалено трудна за тебе, нито е много далече от тебе.+ 12  Тя не е в небесата, така че да кажеш: ‘Кой ще се изкачи заради нас на небесата, ще я донесе оттам и ще ни я даде, за да я чуем и да постъпваме според нея?’+ 13  Не е и от другата страна на морето, така че да кажеш: ‘Кой ще премине морето заради нас, ще я донесе оттам и ще ни я даде, за да я чуем и да постъпваме според нея?’ 14  Защото словото е много близо до тебе, в твоята уста и в твоето сърце,+ за да постъпваш според него.+ 15  Ето, поставям днес пред тебе живота и доброто, смъртта и злото.+ 16  Ако слушаш заповедите на своя Бог, Йехова, които ти давам днес, и обичаш своя Бог, Йехова,+ ходиш в пътищата му и спазваш неговите заповеди,+ постановления и съдебни решения,+ тогава непременно ще запазиш живота си+ и ще имаш многобройно потомство, и Йехова, твоят Бог, ще те благослови в земята, в която отиваш, за да я завладееш.+ 17  Но ако сърцето ти се отклони, не си послушен+ и бъдеш подлъган да се покланяш и да служиш на други богове,+ 18  тогава, казвам ви днес, непременно ще загинете.+ Няма да живеете дълго в земята, която отивате да завладеете, преминавайки река Йордан. 19  Призовавам небесата и земята за свидетели срещу вас днес,+ че поставих пред тебе живота и смъртта,+ благословията+ и проклятието.+ Затова избери живота, за да останеш жив+ — ти и потомството ти,+ — 20  като обичаш своя Бог, Йехова,+ като слушаш гласа му и като си му верен,+ защото той ти дава живот и дългоденствие,+ за да живееш в земята, за която Йехова се закле на твоите прадеди Авраам, Исаак и Яков, че ще им я даде.“+

Бележки под линия