1 Летописи 16:1-43

16  И внесоха ковчега на истинския Бог+ и го поставиха в шатъра, който Давид беше разпънал за него.+ И започнаха да принасят пред истинския Бог приноси за изгаряне и жертви на общението.+  Когато принесе приносите за изгаряне+ и жертвите на общението,+ Давид благослови+ народа в името на Йехова.+  След това на всички израилтяни, както на мъжете, така и на жените, на всекиго раздаде+ по един кръгъл хляб, а също и пита фурми и пита стафиди.  После постави някои левити+ да служат+ пред ковчега на Йехова, за да напомнят+ на народа за делата на Йехова, Богът на Израил, да му благодарят+ и да го възхваляват.+  Главният беше Асаф,+ вторият след него — Захария, после бяха Еиил, Семирамот, Ехиил, Мататия, Елиав, Ванаия, Овид–едом и Еиил+ с лирите и арфите,+ както и Асаф,+ който свиреше силно на чинели,+  и свещениците Ванаия и Яазаил, които постоянно надуваха тръби+ пред ковчега на договора на истинския Бог.  В този ден Давид за първи път даде+ на Асаф+ и братята му свой псалм, за да благодарят+ на Йехова с него:   „Благодарете на Йехова,+ призовавайте името му,+известявайте сред народите неговите дела!+   Пейте+ му, възхвалявайте го с песен,+размишлявайте за всички негови чудесни дела!+ 10  Гордейте се с неговото свято+ име!+Нека се радва сърцето на онези, които търсят Йехова!+ 11  Търсете Йехова и неговата сила!+Постоянно търсете неговото лице!+ 12  Помнете чудесните дела, които той извърши,+чудесата и съдебните решения от устата му,+ 13  вие, потомци на неговия служител Израил,+синове на Яков, негови избраници!+ 14  Той е Йехова, нашият Бог.+ По цялата земя са неговите съдебни решения.+ 15  Помнете неговия договор до безпределни времена,+словото, което заповяда — хиляда поколения,+ 16  договорът, който сключи с Авраам,+и клетвата, която даде на Исаак,+ 17  която постави като наредба за Яков,+като траен договор за Израил,+ 18  казвайки: ‘На тебе ще дам ханаанската земя+като наследствен дял.’+ 19  Тогава те бяха още малко на брой,+да, много малко, и живееха като пришелци в нея.+ 20  И ходеха от народ в народ+и от едно царство — в друг народ.+ 21  Той не позволи на никого да ги измами,+но заради тях порицаваше царе,+ 22  казвайки: ‘Не докосвайте моите помазаници,не правете зло на моите пророци!’+ 23  Пейте на Йехова, всички хора на земята!+Ден след ден изявявайте спасението, което идва от него!+ 24  Разказвайте за славата му сред народите,сред всички народи — за неговите чудесни дела! 25  Защото Йехова е велик и достоен за най–голямата възхвала.+От него трябва да се боим повече, отколкото от всички други богове.+ 26  Защото всички богове на народите са безполезни,+а Йехова направи небесата.+ 27  Достойнството и великолепието са пред него,+силата и радостта са в мястото, където живее.+ 28  Отдайте на Йехова, племена на народите,отдайте на Йехова слава и признайте силата му!+ 29  Отдайте на Йехова славата, която е достойна за името му,+донесете дар и елате пред него!+Поклонете се на Йехова, облечени в свята премяна!+ 30  Треперете* пред него всички вие, хора на земята!Земята е утвърдена,никога няма да бъде поклатена.+ 31  Нека се радват небесата и нека се весели земята!+Нека казват сред народите: ‘Йехова се възцари!’+ 32  Нека бучи морето и всичко, което е в него!+Нека ликува полето и всичко, което е на него!+ 33  Нека дърветата в гората възкликнат радостно пред Йехова!+Защото той дойде да съди земята.+ 34  Благодарете на Йехова, защото е добър,+защото милостта му* трае до безпределни времена!+ 35  И кажете: ‘Спаси ни, о, Боже на нашето спасение,+събери ни и ни избави от другите народи,+за да славим твоето свято име+ и да те възхваляваме радостно!+ 36  Нека бъде благословен Йехова, Богът на Израил, от безпределни времена до безпределни времена!’“+И целият народ каза „Амин!“* и всички възхваляваха Йехова.+ 37  След това той остави Асаф+ и братята му пред ковчега на договора на Йехова, за да служат+ постоянно пред ковчега, според определеното за всеки ден.+ 38  Той постави Овид–едом и неговите братя, шейсет и осем души, както и Овид–едом, синът на Йедутун, и Оса да бъдат вратари. 39  Свещеника Садок+ и неговите братя, свещениците, постави пред шатъра на Йехова на свещената височина в Гаваон+ 40  да принасят постоянно, сутрин и вечер, приноси за изгаряне пред Йехова върху олтара за приноса за изгаряне и да вършат всичко, което е записано в закона на Йехова, който той даде на Израил.+ 41  С тях бяха Еман,+ Йедутун и останалите избрани, които бяха определени+ по име да благодарят на Йехова,+ защото „милостта му* трае до безпределни времена“.+ 42  Еман+ и Йедутун+ бяха с тях, за да надуват тръби,+ да удрят чинели и да свирят на други инструменти, под чийто съпровод се пееха песни за истинския Бог. А синовете+ на Йедутун бяха при портата. 43  И целият народ се разотиде, всеки в дома си.+ И Давид си отиде, за да благослови своя дом.

Бележки под линия

Или: „Изпитвайте силни болки“.
Или: „лоялната му любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.
Думата „амин“ (на еврейски: „амѐн“) означава „нека бъде така“.
Или: „лоялната му любов“.