Прескочи към материала

Ще бъде ли унищожена Земята?

Ще бъде ли унищожена Земята?

Отговорът на Библията

 Не, планетата Земя никога няма да бъде унищожена, изгорена в огън или заменена с друга. Библията учи, че Бог създал Земята, за да бъде населявана завинаги.

  •   „Праведните ще наследят земята и ще живеят вечно на нея.“ (Псалм 37:29)

  •   „[Бог] утвърди земята на нейните основи, нищо няма да я поклати до безпределни времена, завинаги.“ (Псалм 104:5)

  •   „Земята стои до безпределни времена.“ (Еклисиаст 1:4)

  •   „Бог ... сътвори и направи земята, установи я здраво и не я създаде напразно, но я направи, за да бъде населявана.“ (Исаия 45:18)

Ще унищожат ли хората Земята?

 Бог няма да позволи хората да унищожат напълно земята чрез замърсяване, войни или нещо друго. Вместо това той ще „унищожи онези, които унищожават земята“. (Откровение 11:18) Как ще го направи?

 Бог ще замени човешките управления, които са неспособни да опазят земята, със съвършено небесно Царство. (Даниил 2:44; Матей 6:9, 10) Начело на това Царство ще бъде Божият Син, Исус Христос. (Исаия 9:6, 7) Когато бил на земята, той показал, че владее природните сили. (Марко 4:35-41) Като Цар на Божието Царство, Исус ще има пълен контрол над земята и природата. Той ще пресътвори, или обнови, условията на земята и тя ще стане като градината Едем. (Матей 19:28; Лука 23:43)

Не учи ли Библията, че Земята ще бъде изгорена в огън?

 Не. Подобно погрешно схващане произлиза от неправилното разбиране на 2 Петър 3:7, където пише: „Сегашните небеса и земя са съхранени за огън.“ Обърни внимание на 2 важни факта, които ще ни помогнат да разберем значението на тези думи:

  1.   В Библията думите „небеса“, „земя“ и „огън“ се отнасят за повече от едно нещо. Например в Битие 11:1 се казва: „А цялата земя имаше един език и същите думи.“ Тук със „земя“ се има предвид човешкото общество.

  2.   Контекстът на 2 Петър 3:7 разкрива значението на небесата, земята и огъня, споменати там. В 5 и 6 стих се прави паралел с Потопа в дните на Ной. Тогава древният свят бил унищожен, но нашата планета не изчезнала. По-скоро чрез Потопа било заличено насилническото общество, или „земята“. (Битие 6:11) Били унищожени и „небесата“ — хората, които управлявали над земното общество. Така били премахнати злите хора, а не планетата ни. Ной и семейството му преживели унищожението на онзи свят и населили земята след Потопа. (Битие 8:15-18)

 Подобно на водите на Потопа унищожението, или „огънят“, от 2 Петър 3:7 ще сложи край на света на злите хора, а не на планетата Земя. Бог обещава „нови небеса и нова земя, в които ще живее праведност“. (2 Петър 3:13) Ще има „нова земя“, или ново човешко общество, над което ще владеят „нови небеса“, или ново управление — Божието Царство. Под управлението на това Царство земята ще се превърне в прекрасен рай. (Откровение 21:1-4)